Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Τύπος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 28/3/2009

Εφημερίδα ΘΑΡΡΟΣ 28 ΜΑΡΤΙΟΥ   2009

Ερώτηση του Βουλευτή Δημήτρη  Κουσελά για το 8ο Δημοτικό Σχολείο

 

Εφημερίδα ΦΩΝΗ   28 ΜΑΡΤΙΟΥ   2009

Ερώτηση του Βουλευτή Δημήτρη  Κουσελά για το 8ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας.

 

Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ   28 ΜΑΡΤΙΟΥ   2009

 

Ερώτηση Κουσελά για το 8ο Δημοτικό

Ο βουλευτής Δημ. Κουσελάς κατέθεσε ερώτηση στη Βουλή, προς τον υπουργό Εθνικής Παιδείας Αρ. Σπηλιωτόπουλο , στην οποία εκθέτει τα πρoβλήματα του υπάρχοντος λυόμενου και ζητεί την επιτάχυνση των διαδικασιών ανέγερσης νέου κτηρίου για το 8ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας .Παρουσιάζοντας την κατάσταση στο σχολείο ο κ. Κου σελάς ερωτά αν ο κ. Σπηλιωτόπουλος “προτίθεται να μεριμνήσει ώστε να επιταχυνθούν άμεσα οι διαδικασίες ανέγερσης νέου δημοτικού σχολείου στο παρακείμενο διαθέσιμο οικόπεδο, με προδιαγραφές σύγχρονου διδακτηρίου, ικανού να προσφέρει ανάλογες συνθήκες φοίτησης στους μαθητές και καλύτερες ευκαιρίες για το μέλλον τους”.