Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Τύπος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 8/7/2005

Εφημερίδα ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 09 ΙΟΥΛΙΟΥ 2005

«Τη στελέχωση του Εφετείου Καλαμάτας ζητά ο Δ. κουσελάς»

Εφημερίδα ΣΗΜΑΙΑ 08 ΙΟΥΛΙΟΥ 2005

«ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ
Στελέχωση Μόνιμου Εφετείου Καλαμάτας»

Εφημερίδα ΘΑΡΡΟΣ 09 ΙΟΥΛΙΟΥ 2005

«Αναφορά Κουσελά για στελέχωση
Μόνιμου Εφετείου Καλαμάτας»

Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 08 ΙΟΥΛΙΟΥ 2005

Αναφορά Κουσελά για τη στελέχωση του Εφετείου

Υπόμνημα του Συλλόγου Δικαστικών Υπαλλήλων του Πρωτοδικείου Καλαμάτας με αίτημα τη στελέχωση του Εφετείου Καλαμάτας, κατέθεσε -ως αναφορά- στη Βουλή ο βουλευτής Μεσσηνίας του ΠΑΣΟΚ Δημ. Κουσελάς.

Το πλήρες κείμενο της αναφοράς, που απευθύνεται στον υπουργό Δικαιοσύνης, έχει ως εξής:

«Σας διαβιβάζω έγγραφο του Συλλόγου Δικαστικών Υπαλλήλων Πρωτοδικείου Καλαμάτας και παρακαλώ να εξετάσετε θετικά τα αναφερόμενα σε αυτό αιτήματα.

Πρέπει να σημειωθεί ιδιαιτέρως ότι, για την καλή και αποτελεσματική λειτουργία του ανωτέρου Εφετείου και την ορθή απονομή της δικαιοσύνης, απαραίτητη είναι η στελέχωσή του με νέους υπαλλήλους και όχι με τους ήδη υπηρετούντες, οι οποίοι δεν επαρκούν ούτε για την κάλυψη των υφισταμένων αναγκών των δικαστικών υπηρεσιών του νομού.

Λαμβανομένου υπόψη ότι με τη λειτουργία του νέου Εφετείου θα εξυπηρετηθούν οι κάτοικοι δύο ή τριών νομών, εκτιμώ ότι θα πρέπει να κινηθούν άμεσα οι σχετικές διαδικασίες για την πρόσληψη του αναγκαίου αριθμού Δικαστικών Υπαλλήλων. Αλλωστε έχετε δεσμευτεί σχετικά στην Ομοσπονδία Δικαστικών Υπαλλήλων για την πρόσληψη 250 υπαλλήλων και την αύξηση των οργανικών θέσεων πανελλαδικά».