Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Τύπος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 23/6/2005

Εφημερίδα ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005

«Τοποθέτηση Κουσελά για την κρίση στις τράπεζες»

Εφημερίδα ΦΩΝΗ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005

«Πέντε μεγάλα ψέματα για το
ασφαλιστικό των τραπεζοϋπαλλήλων»

Εφημερίδα ΘΑΡΡΟΣ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005

«Κουσελάς: Τα πέντε μεγάλα ψέματα για το
ασφαλιστικό των τραπεζοϋπαλλήλων»

Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005

«ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ
Πέντε ψέματα της κυβέρνησης για το ασφαλιστικό των τραπεζών»

Εφημερίδα ΣΗΜΑΙΑ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ Δ. ΚΟΥΣΕΛΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ
Το ασφαλιστικό των τραπεζοϋπαλλήλων

Ο βουλευτής Μεσσηνίας του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Κουσελάς, ο οποίος ορίστηκε εισηγητής από το ΠΑΣΟΚ για τη συζήτηση στη Βουλή του σ/ν για την Κεφαλαιαγορά, καθώς και των τροπολογιών για το ασφαλιστικό των τραπεζοϋπαλλήλων και για την «εθελουσία έξοδο» στον ΟΤΕ που κατέθεσε η Κυβέρνηση, έκανε την ακόλουθη τοποθέτηση στην κοινή συνεδρίαση των Επιτροπών Οικονομικών και Κοινωνικών Υποθέσεων:

«Η επιχειρηματολογία της Κυβέρνησης για τη συγκεκριμένη ρύθμιση που προωθεί για το ασφαλιστικό των Τραπεζοϋπαλλήλων βασίζεται σε ψευδείς ισχυρισμούς, που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα.

Ψέμα πρώτο: Η Κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι δεν επιβαρύνεται το κράτος και ο φορολογούμενος πολίτης, αντίθετα θα ωφεληθούν από τις αλλαγές αυτές.

Η αλήθεια είναι ότι χαρίζονται δις στις τράπεζες, όχι μόνο στις δημόσιες αλλά και στις ιδιωτικές. Το κόστος αυτό(κόστος ένταξης ταμείων κύριας σύνταξης, υποχρεωσεις για 18.000 ασφαλισμένους ΕΤΕ, ΑΤΕ, ΕΤΒΑ, κόστος της ένταξης των επικουρικών ταμείων, όπου οι υποχρεώσεις των Τραπεζών στους σήμερα ασφαλισμένους τους ανέρχονται σε 5 δις 173 εκατ. Ευρώ) θα κληθεί να το καλύψει είτε ο κρατικός προϋπολογισμός, είτε το ΙΚΑ και το ΕΤΕΑΜ, με παράλληλη προνομιακή μεταχείριση των Τραπεζών, οι εισφορές των οποίων μειώνονται μέχρι και κατά 18,5 ποσοστιαίες μονάδες!

Ψέμα δεύτερο: Η Κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι δήθεν εφαρμόζει το Ν. 3029/02.

Στην πραγματικότητα δεν τον εφαρμόζει ούτε για την ένταξη των ταμείων κύριας σύνταξης στο ΙΚΑ, ούτε για τη χρηματοδότηση του ΙΚΑ από τον κρατικό προϋπολογισμό, ούτε για τη λύση του ασφαλιστικού στις Τράπεζες (άρθρο 11 του Ν. 3029/02)

Ψέμα τρίτο: Η Κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι δεν θίγονται κεκτημένα κοινωνικοασφαλιστικά δικαιώματα.

‘Ομως η ρύθμιση που επιχειρεί αποδεδειγμένα θίγει γεγενημένα και θεμελιωμένα ασφαλιστικά δικαιώματα.

Για τους προσληφθέντες από 1-1-1993 αυξάνει σημαντικά τα όρια συνταξιοδότησης και μειώνει δραστικά την επικουρική τους σύνταξη μέχρι και 44,4% και την κύρια κατά 15%, σε ορισμένες μάλιστα περιπτώσεις μέχρι και κατά 57%.

Για τους ασφαλισμένους πριν το 1993, εάν οι παροχές που δίνουν τα προσυνταξιοδοτικά καθεστώτα χορηγηθούν με βάση τα όρια ηλικίας του ΙΚΑ – ΕΤΕΑΜ, τα όρια αυτά θα αυξηθούν μέχρι και 10 χρόνια και η σύνταξή τους θα μειωθεί ανάλογα με τα χρόνια που υπολείπονται για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος με βάση τα νέα αυξημένα όρια.

Ψέμα Τέταρτο: Η Κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι εφαρμόζει το Σύνταγμα της χώρας.

‘Ομως η λύση που επιχειρεί παραβιάζει ευθέως τα άρθρα 5, 12 και 22 του Συντάγματος, καθώς και μια σειρά από διεθνείς συμβάσεις που έχει κυρώσει η χώρα μας.

Τα Επικουρικά Ταμεία των τραπεζών έχουν ιδρυθεί και κατοχυρωθεί με συλλογικές συμβάσεις εργασίας, τις οποίες η Κυβέρνηση επιχειρεί να καταργήσει . Είναι ταμεία που η αυτονομία τους έχει αναγνωριστεί από δεκάδες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Αρείου Πάγου.

Ψέμα πέμπτο: Η Κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις διασφαλίζει και εγγυάται τα συμφέροντα των ασφαλισμένων στις Τράπεζες.

‘Ομως το Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (ΕΤΑΤ) που δημιουργεί δεν είναι ούτε ενιαίο, ούτε βιώσιμο. Δεν έχει νέους ασφαλισμένους (Οι νέοι από 01.01.2005 πάνε στο ΕΤΕΑΜ), δεν έγινε καμία μελέτη για τη βιωσιμότητά του, είναι στην ουσία ταμείο προσωρινό, διαμεσολαβητικό και διαχειριστικό, που τα αμέσως επόμενα χρόνια θα κλείσει.

Οι ρυθμίσεις αυτές είναι χαριστικές για τις Τράπεζες και επιζήμιες για το κοινωνικο-ασφαλιστικό σύστημα της χώρας μας.

Η Κυβέρνηση οφείλει να τηρήσει το Σύνταγμα και τους νόμους.

  • Να αποσύρει την απαράδεκτη τροπολογία, που κατέθεσε σε κλειστή Βουλή, παραμονές τριημέρου αργίας.

  • Να εφαρμόσει πλήρως τον Ν. 3029/02 και να σεβαστεί τη συλλογική αυτονομία, χωρίς να απαλλάσσει τις τράπεζες από τις ειλημμένες υποχρεώσεις τους απέναντι στους εργαζόμενους και στο κοινωνικό σύνολο, χωρίς να συκοφαντεί και να εκβιάζει απροκάλυπτα, όπως το κάνει σήμερα, τους εργαζόμενους και την κοινωνία. »