Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Τύπος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 4/10/2008

Εφημερίδα ΘΑΡΡΟΣ 04 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ   2008
Ερώτηση Κουσελά για έργα Πολιτισμού στη  Μεσσηνία


Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 04 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2008
Ερώτηση Κουσελά για έργα Πολιτισμού

Εφημερίδα ΦΩΝΗ 04 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ   2008
Ερώτηση του Βουλευτή Δ. Κουσελά
Τα έργα Πολιτισμού στο Γ΄ ΚΠΣ και το ΕΣΠΑ  στη Μεσσηνία

Εφημερίδα  ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΛΟΓΟΣ 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ   2008
Με Ερώτηση  του Δ. Κουσελά στη Βουλή  ζητείται κατάθεση
 εγγράφων για υλοποίηση έργων Πολιτισμού Γ ΚΠΣ και ΕΣΠΑ στον Νομό Μεσσηνίας.

Εφημερίδα ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ   04 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ   2008
Ερώτηση για υλοποίηση έργων Πολιτισμού Γ ΚΠΣ και ΕΣΠΑ στον Νομό Μεσσηνίας.

Ερώτηση για υλοποίηση έργων Πολιτισμού Γ ΚΠΣ και ΕΣΠΑ στον Νομό Μεσσηνίας.

Ο βουλευτής Μεσσηνίας του ΠΑΣΟΚ κ. Δημήτρης Κουσελάς, κατέθεσε Ερώτηση στη Βουλή, προς τον Υπουργό Πολιτισμού, ζητώντας να πληροφορηθεί για την πορεία υλοποίησης των έργων Πολιτισμού Γ ΚΠΣ και ΕΣΠΑ 2007-2013 στον Νομό Μεσσηνίας.

Το πλήρες κείμενο της Ερώτησης και ΑΚΕ έχει ως εξής:

«Από στοιχεία που δόθηκαν ως απάντηση σε Ερωτήσεις κοινοβουλευτικού ελέγχου οι οποίες αναφέρονταν στην πρόοδο του Γ ΚΠΣ στον τομέα του Πολιτισμού, προκύπτουν σημαντικές καθυστερήσεις στην απορρόφηση των πιστώσεων, με κίνδυνο τη μη ολοκλήρωση έργων που έχουν ξεκινήσει, επομένως και την απώλεια κοινοτικών πόρων. Παράλληλα, η πρόοδος του ΕΣΠΑ 2007-2013 (Περιφερειακά Προγράμματα) είναι εξαιρετικά αργή, με αποτέλεσμα να καταγράφονται ήδη σοβαρότατες ανησυχίες για την υλοποίηση του στον τομέα του Πολιτισμού.

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Ποια η πρόοδος των έργων του Γ΄ΚΠΣ (Εθνικό σκέλος και ΠΕΠ) του Υπουργείου σας που αφορούν στον Νομό Μεσσηνίας (όνομα έργου, ΣΑΕ, πρόοδος φυσικού αντικειμένου, ποσοστό απορρόφησης);

2. Υπάρχουν έργα του Γ΄ΚΠΣ (Εθνικό Σκέλος και ΠΕΠ) του Υπουργείου σας που αφορούν στο Νομό Μεσσηνίας και τα οποία δεν αναμένεται να ολοκληρωθούν στο τρέχον πλαίσιο; Αν ναι, για ποια από αυτά έχει εγκριθεί ότι θα μεταφερθούν στο ΕΣΠΑ 2007-2013;

3. Ποιος είναι ο προγραμματισμός του Υπουργείου σας για το νομό Μεσσηνίας στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 και για ποια από τα έργα αυτά έχουν ήδη ολοκληρωθεί οι απαιτούμενες μελέτες για την τεχνική τους ωρίμανση;

Ζητείται να κατατεθούν όλα τα αναφερόμενα ανωτέρω έγγραφα, πίνακες και στοιχεία για τον Νομό Μεσσηνίας. »