Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Τύπος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 31/5/2005

Εφημερίδα ΘΑΡΡΟΣ 31 ΜΑΙΟΥ 2005
(Απόσπασμα δημοσιεύματος)

ΓΙΑ Σ. ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΚΟΥΣΕΛΑ
Μήνυμα με πολλούς αποδέκτες το γαλλικό «όχι» στο Ευρωσύνταγμα
Του Αντώνη Πετρόγιαννη

Από την πλευρά του, ο βουλευτής του Πα.Σο.Κ. Δημ. Κουσελάς σημειώνει: "Το αποτέλεσμα του Γαλλικού Δημοψηφίσματος αντανακλά αφ΄ενός την αντίθεση των Γάλλων πολιτών σε αρνητικές κοινωνικο-οικονομικές εξελίξεις στο εσωτερικό της χώρας τους, αφ’ ετέρου την αμφιβολία τους για το κατά πόσον η επιδιωκόμενη πολιτική ενοποίηση της Ευρώπης εξυπηρετεί πρωτίστως και επαρκώς τις ανάγκες και τα συμφέροντα των πολιτών της.

Ασφαλώς η διαδικασία της επικύρωσης δεν σταματά εδώ, αφού η Ευρωπαϊκή Συνταγματική Συνθήκη πρέπει να τεθεί για επικύρωση σε όλα τα κράτη-μέλη.

‘Ομως μπαίνουμε σε μια μακρά και δύσκολη περίοδο αναταράξεων και προβληματισμών για την ευρωπαϊκή ενοποίηση.

Το γαλλικό «‘Οχι», στο μέτρο που αφορά σε μια χώρα που ανήκει στον σκληρό-ιδρυτικό πυρήνα της Ε.Ε. και η οποία πρωτοστάτησε μέχρι σήμερα στις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης, θα επηρεάσει σοβαρά τους όρους χρηματοδότησης και τον προσανατολισμό των πολιτικών της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης, καθώς και τις διαδικασίες της μελλοντικής διεύρυνσής της.

Σε κάθε περίπτωση, το αποτέλεσμα του γαλλικού δημοψηφίσματος αναδεικνύει την ανάγκη ουσιαστικού δημόσιου διαλόγου για την Ευρώπη που θέλουν οι ευρωπαίοι πολίτες, με έμφαση στα κοινωνικά της χαρακτηριστικά και στις απαιτούμενες εγγυήσεις τόσο για την ποιότητα της ζωής τους, όσο και για την αντιμετώπιση των σοβαρών προβλημάτων απασχόλησης και κοινωνικής προστασίας.

Ελπίζω το Γαλλικό «όχι» να μη γίνει η αφορμή πισωγυρίσματος και υποβάθμισης της Ευρώπης σ’ ένα απλό χώρο ελεύθερων οικονομικών συναλλαγών.

Πρέπει, αντίθετα, να δώσει το έναυσμα στα θεσμικά όργανα της ‘Ενωσης και στις Κυβερνήσεις των Κρατών-μελών, ώστε να ξεκαθαρίσουν ακόμα περισσότερο τις πολιτικές τους επιλογές, δίνοντας την έμφαση που απαιτείται στη διατήρηση και στην αναβάθμιση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Μοντέλου, στη δημοκρατική συμμετοχή των πολιτών της Ευρώπης, στην πραγματική σύγκλιση και στη διασφάλιση μιας ευρωπαϊκής προοπτικής αντάξιας των προσδοκιών όλων των λαών της".