Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Τύπος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 25/5/2005
Εφημερίδα ΘΑΡΡΟΣ 25 ΜΑΪΟΥ 2005

«ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ
Χωρίς σχέδιο και πρόγραμμα
η αντιμετώπιση ανεργίας στη Μεσσηνία»

Εφημερίδα ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 25 ΜΑΪΟΥ 2005

«Συζήτηση στη βουλή για την ανεργία στη Μεσσηνία
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ Δ. ΚΟΥΣΕΛΑ»

Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 25 ΜΑΪΟΥ 2005

«Τίποτα νέο για την απασχόληση
στην Περιφέρεια Πελοποννήσου
ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΥΣΕΛΑ»

Εφημερίδα ΦΩΝΗ 25 ΜΑΪΟΥ 2005

Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ ΣΧΟΛΙΑΖΕΙ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Χωρίς κυβερνητικό σχέδιο και πρόγραμμα η αντιμετώπιση της ανεργίας στη Μεσσηνία!

Ο Βουλευτής Μεσσηνίας Δημ. Κουσελάς, με Ερώτησή του στη Βουλή προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, αφού αναφέρθηκε στο σοβαρό πρόβλημα ανεργίας στο Νομό Μεσσηνίας, ζήτησε να πληροφορηθεί ποιά μέτρα έχουν ληφθεί από το αρμόδιο Υπουργείο, τι πόροι διατέθηκαν σε αντίστοιχα προγράμματατα και τι αποτελέσματα είχαν αυτά για την εξέρευση εργασίας και την καταπολέμηση της ανεργίας στο Νομό, από την ανάληψη της θητείας του κ. Παναγιωτόπουλου μέχρι σήμερα.

Σχολιάζοντας την πολυσέλιδη απάντηση του Υπουργού, ο κ. Κουσελάς επισήμανε τα εξής:

  • Παρά τις περί του αντιθέτου προεκλογικές διακηρύξεις της Ν.Δ. και τις προγραμματικές δηλώσεις του ίδιου του κ. Παναγιωτόπουλου στη Βουλή, πέρα από τη συνήθη αναφορά του Υπουργείου στα υπάρχοντα προγράμματα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, της απασχόλησης και της κατάρτισης ανέργων, που ξεκίνησε η προηγούμενη Κυβέρνηση και πέρα από εγκεκριμένες δράσεις του ΠΕΠ Πελοποννήσου, που ήδη είναι σε εξέλιξη από το 2002, τίποτα καινούργιο δεν έχει να παρουσιάσει η σημερινή Κυβέρνηση για το Νομό μας.

  • Στα προγράμματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης, οι δικαιούχοι που προβλέπονται για τη Μεσσηνία είναι ελάχιστοι, σε σχέση με το συνολικό αριθμό των ανέργων στο νομό μας (6.736 καταγεγραμμένοι άνεργοι, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία Φεβρουαρίου, στην πλειοψηφία τους γυναίκες και νέοι), σε σχέση με τις πραγματικές ανάγκες δημιουργίας νέων θέσεων απασχόλησης, σταθερών και με προοπτική, καθώς και σε σχέση με το συνολικό αριθμό δικαιούχων κάθε προγράμματος πανελλαδικά.

  • Παρ’ ότι ρητά του ζητήθηκε, ο Υπουργός δεν παρέχει στοιχεία για τους πόρους που διατέθηκαν και για τα αποτελέσματα αυτών των προγραμμάτων ανα κατηγορία ανέργων-καταρτιζόμενων, ούτε για τις επιδόσεις των τοπικών υπηρεσιών του ΟΑΕΔ στην εξεύρεση εργασίας σε ανέργους.

  • Το να υπάρχουν προγράμματα και να λειτουργούν υπηρεσίες προώθησης της απασχόλησης και υποστήριξης των ανέργων είναι κατ’ αρχήν θετικό. Πως όμως θα βελτιωθεί η απόδοσή τους, όταν δεν διατίθενται απτά δεδομένα για τα αποτελέσματά τους στο Νομό μας, προκειμένου να τα αξιολογήσουμε και να τα βελτιώσουμε, ώστε πράγματι να πετυχαίνουν το στόχο τους;

  • Τόσο τα προγράμματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης, όσο και οι αντίστοιχες δράσεις του ΠΕΠ, τις οποίες συμπληρωματικά παραθέτει ο κ. Παναγιωτόπουλος, πρέπει να εντάσσονται σε ένα ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης και τόνωσης της Απασχόλησης στο Νομό μας, ώστε να αλληλοσυμπληρώνονται και να λειτουργούν πολλαπλασιαστικά και αλληλένδετα με την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και των αναγκαίων υποδομών στο Νομό μας.

  • ‘Οπως προκύπτει από την απάντηση του Υπουργού, τέτοιο σχέδιο δεν υπάρχει! Και όσο δεν υπάρχει, όσο προκηρύσσονται και εγκρίνονται μεμονωμένα και συχνά ασύνδετα μεταξύ τους προγράμματα, μέτρα και δράσεις,

- χωρίς να έχει πρώτα συγκροτηθεί και λειτουργήσει η αναγκαία υποδομή διερεύνησης των τοπικών αγορών εργασίας, αλλά και η αναγκαία υποδομή σύνδεσης της επαγγελματικής εκπαίδευσης - κατάρτισης με την απασχόληση,

- δίχως να διασφαλίζεται η επαρκής κάλυψη των αντίστοιχων τοπικών αναγκών,

- δίχως οι αποδέκτες των προγραμμάτων, ιδίως αυτοί που έχουν και τη μεγαλύτερη ανάγκη, να διαθέτουν την αναγκαία πρόσβαση σε κατάλληλη πληροφόρηση και υποστήριξη, ώστε να επωφεληθούν,

δεν μπορούμε να ελπίζουμε σε ουσιαστική καταπολέμηση της ανεργίας στο Νομό μας, ούτε στη δημιουργία ουσιαστικών και βιώσιμων ευκαιριών απασχόλησης για τους συμπολίτες μας, πόσο μάλλον για τους νέους μας, που είναι τα πρώτα θύματα της ανεργίας!