Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Τύπος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 19/5/2005

Εφημερίδα ΘΑΡΡΟΣ 19 ΜΑΙΟΥ 2005

«Αναφορά Δ. Κουσελά στη Βουλή για καταβολή
αποζημίωσης από ΔΕΗ στο Δήμο Είρας»

Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 19 ΜΑΙΟΥ 2005

«Αποζημίωση από τη ΔΕΗ ζητεί ο Δήμος Είρας
ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΟΥΣΕΛΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ»

Εφημερίδα ΦΩΝΗ 19 ΜΑΙΟΥ 2005

«ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ Δ. ΚΟΥΣΕΛΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ
Να καταβληθεί αποζημίωση από τη ΔΕΗ στο Δήμο Είρας
»

Εφημερίδα ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 19 ΜΑΙΟΥ 2004

ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΙΡΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΗ

Ο βουλευτής Μεσσηνίας του ΠΑΣΟΚ κ. Δημήτρης Κουσελάς κατέθεσε στη Βουλή Αναφορά, προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, με θέμα την καταβολή Αποζημίωσης από τη ΔΕΗ Μεγαλόπολης στο Δήμο Είρας Μεσσηνίας.

Το πλήρες κείμενο της Αναφοράς έχει ως εξής:

«Σας διαβιβάζω το από 30-3-2005 αντίγραφο εγγράφου του Δήμου Είρας Νομού Μεσσηνίας, με το οποίο ζητά την καταβολή αποζημίωσης από τη ΔΕΗ Μεγαλόπολης, για τη ρύπανση που προκαλεί η λειτουργία του εργοστασίου της παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος.

Θα ήθελα να εξετάσετε με ενδιαφέρον το υποβαλλόμενο ανωτέρω αίτημα, καθόσον πράγματι οι επιπτώσεις που προξενούνται στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Είρας από τη ρύπανση είναι σημαντικές, λαμβανομένης υπ’όψιν και της μικρής απόστασής της από το εργοστάσιο της ΔΕΗ.

Άλλωστε, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ανωτέρω έγγραφο του Δήμου Είρας, η ΔΕΗ καταβάλλει αποζημιώσεις σε Δήμους που απέχουν σε μεγαλύτερη χιλιομετρική απόσταση από το εργοστάσιό της, σε σχέση με το Δήμο Είρας. Ειδικότερα, στο Δήμο Τρικολόνων η ΔΕΗ καταβάλλει αποζημίωση που ανέρχεται στα 2 εκατ. ευρώ.»