Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Τύπος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 10/5/2005
Εφημερίδα ΘΑΡΡΟΣ 10 ΜΑΪΟΥ 2005

«ΚΟΥΣΕΛΑΣ ΓΙΑ ΦΠΑ
Στην αναμονή οι αγρότες για ελαφρύνσεις»

Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 10 ΜΑΪΟΥ 2005

"Κουσελάς κατά Μπασιάκου
για το αγροτικό εισόδημα"

Εφημερίδα ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 10 ΜΑΪΟΥ 2005

«Δεν θα ληφθούν μέτρα στήριξης
του αγροτικού εισοδήματος
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟΝ Δ. ΚΟΥΣΕΛΑ»

Εφημερίδα ΦΩΝΗ 10 ΜΑΪΟΥ 2005

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ: Αυξάνεται συνεχώς το αγροτικό εισόδημα
Ο ΔΗΜ. ΚΟΥΣΕΛΑΣ σχολιάζει απαντήσεις των υπουργών σε ερώτηση του

Ο Βουλευτής Μεσσηνίας Δημ. Κουσελάς, με Ερώτησή του στη Βουλή προς τους Υπουργούς Οικονομίας & Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με θέμα τις συνέπειες της αύξησης των συντελεστών ΦΠΑ για τους αγρότες, τους αλιείς κλπ. παραγωγούς, αφού επισήμανε τις αναμενόμενες επιπτώσεις στο κόστος παραγωγής των αγροτικών, κτηνοτροφικών κλπ. εκμεταλλεύσεων, λόγω της άμεσης μετακύλισης αυτών των αυξήσεων– με πιθανότατες πρόσθετες «στρογγυλεύσεις»- στο κόστος των εισροών και του εξοπλισμού, που είναι απαραίτητες για την παραγωγική τους δραστηριότητα, είχε ζητήσει να πληροφορηθεί από τους συναρμόδιους Υπουργούς :

  • κατά πόσον προτίθενται να αυξήσουν τα ποσοστά επιστροφής ΦΠΑ που ισχύουν για τους παραγωγούς βάσει Νόμου της προηγούμενης Κυβέρνησης.

  • τι μέτρα προτίθενται να λάβουν, ώστε η ανωτέρω αύξηση των συντελεστών ΦΠΑ να μην επιβαρύνει το κόστος παραγωγής και την ανταγωνιστικότητα των αντίστοιχων αγροτικών.

  • σε τι ενέργειες προτίθενται να προβούν ώστε να μειωθεί ουσιαστικά το κόστος της αγροτικής παραγωγής.

  • κατά πόσον προτίθενται να προωθήσουν, σε επίπεδο Ε.Ε, μόνιμα μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ, ειδικά για την ενίσχυση της αγροτικής παραγωγής και του πρωτογενούς τομέα.

ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Ι. Στην Απάντησή του ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Ε. Μπασιάκος:

  • θεωρεί ότι «δεν αναμένεται αξιοσημείωτη αύξηση του κόστους παραγωγής αγροτικών προϊόντων» από τα μέτρα που έλαβε η Κυβέρνηση

  • δεν βλέπει... κανένα πρόβλημα στην εξέλιξη του εισοδήματος των ελλήνων αγροτών, αφού αυτό «αυξήθηκε κατά 3,69% σε σχέση με το 2003» . Για να τεκμηριώσει αυτό τον ισχυρισμό, επισυνάπτει σχολιασμό 3 πινάκων με συναφή στοιχεία της ΕΣΥΕ και της Eurostat (εκ των οποίων επισυνάπτει μόνον τον πρώτο πίνακα), οι οποίοι αναφέρονται στις συνιστώσες και στις συνεχείς αυξήσεις του αγροτικού εισοδήματος στο διάστημα 1996-2003. ‘Ομως, για το 2004 παρατίθενται απλώς προβλέψεις της Eurostat, πιθανότατα βασισμένες σε προσωρινά δεδομένα ή εκτιμήσεις του ίδιου του Υπουργείου!, ενω είναι γνωστό πως το μείζον πρόβλημα για το αγροτικό εισόδημα προκύπτει ακριβώς κατά το έτος 2004.

  • επειδή οι εκτιμήσεις για το 2004 ευημερούν, αμφισβητεί οποιαδήποτε δυσμενή εξέλιξη του αγροτικού εισοδήματος για το έτος αυτό, επομένως δεν ανησυχεί, ούτε βλέπει το λόγο λήψης μέτρων στήριξης του εισοδήματος / ελάφρυνσης των επιβαρύνσεων για τους ‘Ελληνες παραγωγούς.

  • αναφορικά με τα υπόλοιπα ερωτήματα που του τέθηκαν, ο κ. Υπουργός αρκείται στο να σημειώσει αόριστα, αφ’ ενός ότι επίκειται σημαντική βελτίωση του εκσυγχρονισμού των γεωργικών εκμεταλλεύσεων με την ολοκλήρωση του Γ’ ΚΠΣ, αφ’ ετέρου ότι «έχουν γίνει προτάσεις» για μείωση των συντελεστών ΦΠΑ για τις εισροές (αγροτικά μηχανήματα, λιπάσματα κλπ) από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών στην Ε.Ε, ώστε να μειωθεί το κόστος παραγωγής και αναμένεται απάντηση.

Ο ΡΕΓΚΟΥΖΑΣ

ΙΙ. Στη δική του Απάντηση, ο Υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών κ. Αδαμ Ρεγκούζας σημειώνει ότι:

  • σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για την επιστροφή του ΦΠΑ στους αγρότες (Οδηγία 77/388/ΕΟΚ, Ν. 2819/2000), θεωρεί ότι έγινε(από την προηγούμενη Κυβέρνηση) «ικανή αύξηση των ποσοστών επιστροφής ΦΠΑ» από την 1-1-1999 και εφεξής

-από 2,5% σε 4% για τα δασικά προϊόντα, τα προϊόντα αλιείας σε γλυκά νερά και τις αγροτικές υπηρεσίες

-από 3,5% σε 5% για τα προϊόντα φυτικής παραγωγής

- από 5% σε 6% για τα προϊόντα ζωϊκής παραγωγής.

  • για να γίνει νέα αύξηση των παραπάνω ποσοστών επιστροφής ΦΠΑ στους αγρότες θα πρέπει, σύμφωνα με την αντίστοιχη κοινοτική Οδηγία, να κατατεθούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μακροοικονομικά δεδομένα της τελευταίας 3ετίας από την αύξηση των συντελεστών ΦΠΑ της 1-4-2005. Με βάση τα παραπάνω, αύξηση των συντελεστών επιστροφής ΦΠΑ στους αγρότες δεν είναι εφικτή παρά μόνο για τις πωλήσεις που θα γίνουν από την 1.1.2008, κάτι που «προτίθενται να μελετήσουν» οι Υπηρεσίες του Υπουργείου.

  • η Ελλάδα εφαρμόζει ήδη μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ για τα αγροτικά εφόδια, δεν προβλέπεται όμως η ίδια δυνατότητα για τα αγροτικά μηχανήματα και τα ακίνητα.

  • στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων σχετικής πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Συμβούλιο, η χώρα μας σταθερά υποστηρίζει να υπάρξουν μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ και για τα γεωργικά μηχανήματα, αίτημα που θεωρείται ωστόσο δύσκολο να ικανοποιηθεί, αφού απαιτείται ομοφωνία των Υπουργών των χωρών-μελών της Ε.Ε. για τη λήψη φορολογικών μέτρων.

Για τον μεν Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης οι αγρότες ευημερούν, επομένως ελάχιστα πράγματα απομένει να γίνουν για τη στήριξη του «συνεχώς αυξανόμενου» εισοδήματός τους και για τον εκσυγχρονισμό της υπαίθρου...

Για τον δε Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, οι αυξήσεις του ΦΠΑ και των επιβαρύνσεων για τους παραγωγούς μπορούν να είναι άμεσες, αιφνιδιαστικές και κεραυνοβόλες. Αντίθετα, οι στοιχειωδώς αναγκαίες κάθε φορά ελαφρύνσεις απαιτούν όχι μόνο μακροχρόνια τεκμηρίωση και μελέτες, αλλά και δύσκολες διαπραγματεύσεις στα όργανα της Ε.Ε, με ελάχιστη πιθανότητα θετικής κατάληξης.

Με άλλα λόγια, οι αγρότες μας θα αφεθούν απερίσπαστοι να...απολαύσουν τη «συνεχιζόμενη αύξηση» του εισοδήματός τους. Κι ενω καλούνται άμεσα να πληρώσουν τον αυξημένο ΦΠΑ που αδιακρίτως επέβαλε η Κυβέρνηση, θα μείνουν στην αναμονή μέχρι οι αρμόδιοι «να μελετήσουν το θέμα» των αναγκαίων ελαφρύνσεων και να πείσουν τους εταίρους μας στην Ενωμένη Ευρώπη ώστε να δοθεί μια στοιχειωδώς δίκαιη και ενδεδειγμένη λύση!