Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Τύπος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 27/4/2005

Εφημερίδα ΘΑΡΡΟΣ 06 ΜΑΪΟΥ 2005

"Ερώτηση Κουσσελά για αποζημίωση σε
αμπελοκαλλιεργητές που επλήγησαν από πάγο"

Εφημερίδα ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 06 ΜΑΪΟΥ 2005

"Ερώτηση για τις αποζημιώσεις των
αμπεκαλλιεργητών κατέθεσε ο Δ. Κουσελας"

Εφημερίδα ΦΩΝΗ 06 ΜΑΪΟΥ 2005

"ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΥΣΕΛΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ
Άμεση εκτίμηση ζημιών και αποζημιώσεις
στους παγόπληκτους αμπελοκαλλιεργητές"

Εφημερίδα ΣΗΜΑΙΑ 06 ΜΑΪΟΥ 2005

"ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΟΥ Δ. ΚΟΥΣΕΛΑ
Για τους αμπελοκαλλιεργητές που επλήγησαν από παγετό"

Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 06 ΜΑΪΟΥ 2005

Ερώτηση Κουσελά για τις ζημιές στα αμπέλια

Ο βουλευτής Μεσσηνίας του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Κουσελάς, κατέθεσε ερώτηση στη Βουλή, για την αναγκαία άμεση αποτίμηση των ζημιών και την έγκαιρη καταβολή αποζημιώσεων στους αμπελοκαλλιεργητές του Ν. Μεσσηνίας που επλήγησαν από παγετό.

Στο κείμενο της ερώτησης ο κ. Κουσελάς αναφέρει τα εξής:

«Οπως επιτακτικά μου τέθηκε από παραγωγούς κατά τη διάρκεια περιοδείας μου, ο ισχυρός παγετός της 23-4-2005 προξένησε μεγάλες ζημιές μέχρι και ολοκληρωτική καταστροφή σε αμπελοκαλλιέργειες στα χωριά Καζάρμα, Χαραυγή, Πετρίτσι, Χατζή, Μεσοπόταμο, Σουληνάρι και Καλοχώρι, καθώς και σε άλλες περιοχές του Νομού Μεσσηνίας, όπως ο Βελόκαμπος.

Επειδή ο ΕΛΓΑ δεν έχει ακόμα ολοκληρώσει τις εκτιμήσεις για την εξατομίκευση των ζημιών από τον παγετό, με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος σοβαρής υποεκτίμησής τους, εάν υπάρξει καθυστέρηση στην ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας,

Επειδή στο Ν. Μεσσηνίας η αμπελοκαλλιέργεια συμβάλλει σημαντικά στη διαμόρφωση του αγροτικού εισοδήματος, ενώ το μέγεθος της ζημιάς είναι ιδιαίτερα σημαντικό και εύλογα προβληματίζει τους αντίστοιχους παραγωγούς, που δεν έχουν περιθώρια παραπέρα απομείωσης του εισοδήματός τους.

Ερωτάται ο κύριος υπουργός:

Τι μέτρα προτίθεται να λάβει ώστε να προχωρήσει το ταχύτερο η εκτίμηση και η εξατομίκευση των ζημιών από τον ΕΛΓΑ στις αμπελοκαλλιέργειες που επλήγησαν από τον παγετό;

Τι μέτρα προτίθεται να λάβει, ώστε να λάβουν έγκαιρα και επαρκώς τις αποζημιώσεις τους οι πληγέντες παραγωγοί, οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα να περιμένουν για να αναπληρώσουν τις σοβαρές έως και καθολικές απώλειες του εισοδήματος, που είναι αναγκαίο για την επιβίωσή τους;».