Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Τύπος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 27/4/2005

Εφημερίδα ΘΑΡΡΟΣ 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2005

«Ερώτηση Κουσελά για έργα προγράμματος
«Ελλάδα 2004» στο Νομό Μεσσηνίας»

Εφημερίδα ΦΩΝΗ 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2005

"ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΥΣΕΛΑ
ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΛΛΑΔΑ 2004"
Μετέωρα πολλά αθλητικά έργα στο Νομό Μεσσηνίας"

Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2005

Παρέμβαση Κουσελά για έργα του «Ελλάδα 2004»

Ο βουλευτής Μεσσηνίας του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Κουσελάς κατέθεσε Ερώτηση στη Βουλή, προς τους Υπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, για τα έργα του προγράμματος «Ελλάδα 2004» στη Μεσσηνία.

Το πλήρες κείμενο της Ερώτησης έχει ως εξής:

«Ως μερικό αντιστάθμισμα στα μεγάλα έργα υποδομής που έγιναν στην Αθήνα και στις λοιπές Ολυμπιακές πόλεις, στο πλαίσιο της διοργάνωσης των Ολυμπιακών Αγώνων, είχε σχεδιαστεί το πρόγραμμα «Ελλάδα 2004», με σκοπό να ενισχύσει τις αθλητικές υποδομές στην Περιφέρεια, με έργα που θα σχεδίαζαν και θα πρότειναν οι δημοτικές αρχές σε ολόκληρη την Επικράτεια, τα οποία θα αφορούσαν ειδικά νέες ή βελτίωση υφιστάμενων αθλητικών υποδομών.

Οι Δήμοι μπήκαν πράγματι σε αυτή τη διαδικασία προγραμματισμού και σχεδιασμού, κατέθεσαν τις προτάσεις τους με τους αντίστοιχους προϋπολογισμούς, αξιολογήθηκαν από τις Τεχνικές Επιτροπές κάθε Νομού και κατόπιν από τις Τεχνικές Επιτροπές της Περιφέρειας, και το Μάρτιο του 2004 τα περισσότερα από αυτά τα έργα είχαν πάρει προέγκριση και εκκρεμούσε η οριστική έγκριση από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, για την ένταξή τους στο «Ελλάδα 2004», στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ.

Στο Νομό Μεσσηνίας είχαν υποβληθεί από 29 δήμους και κοινότητες, καθώς και από διαδημοτικές συνεργασίες, προτάσεις συνολικού προϋπολογισμού 17.287.000.000 δρχ., από την Τεχνική Επιτροπή Νομού προτάθηκαν έργα πρ/σμού 12.645.000.000 δρχ. και από την Τεχνική Επιτροπή Νομού εγκρίθηκαν έργα συνολικού προϋπολογισμού 10.145.000.000 δρχ.

Επειδή ως φαίνεται εγκρίθηκαν και εκταμιεύτηκαν τα χρήματα μόνο για όσα έργα είχαν πάρει ΣΑΕ από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών μέχρι τα τέλη Μαρτίου 2004, ενώ όλα τα υπόλοιπα έχουν παραμείνει μετέωρα,

Επειδή οποιαδήποτε σκέψη ματαίωσης του προγράμματος «Ελλάδα 2004», που προέβλεπε διάχυση και ενίσχυση των αθλητικών υποδομών στην Περιφέρεια, θα διευρύνει ακόμα περισσότερο το χάσμα Κέντρου – Περιφέρειας, ερχόμενη σε πλήρη αντίθεση με τις διακηρύξεις της Κυβέρνησης για αθλητισμό ανοικτό και προσιτό σε όλους,

Επειδή σε πολλούς Δήμους της Μεσσηνίας, υπήρξε προέγκριση σημαντικών έργων αθλητικών υποδομών, από τα οποία το μεγαλύτερο μέρος «κόλλησε» στην τελική έγκριση και έκτοτε αγνοείται η τύχη τους,

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

Ποια έργα προεγκρίθηκαν από την Τεχνική Επιτροπή της Περιφέρειας, ποια εντάχθηκαν οριστικά, και ποια χρηματοδοτήθηκαν τελικώς από το Πρόγραμμα «Ελλάδα 2004» κατά Δήμο στο Νομό Μεσσηνίας και με τι αναλογούντα, σε κάθε περίπτωση, ποσά χρηματοδότησης;

Για ποιους λόγους δεν ολοκληρώθηκε μέχρι σήμερα η διαδικασία έγκρισης και χρηματοδότησης των έργων των ΟΤΑ στο Νομό Μεσσηνίας, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ελλάδα 2004» ;

Υπάρχει περίπτωση ματαίωσης του εν λόγω προγράμματος; Εάν ναι, ποιοι λόγοι το επιβάλλουν και που θα διατεθούν οι αντίστοιχοι πόροι;

Τι γενικότερα μέτρα προτίθενται να λάβουν ώστε να ολοκληρωθεί το εν λόγω πρόγραμμα και να επιτευχθούν οι σκοποί του, με τη βελτίωση των αθλητικών υποδομών των ΟΤΑ στο Ν. Μεσσηνίας και γενικότερα στην ελληνική περιφέρεια, όπως είχε αρχικά προβλεφθεί;»