Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Τύπος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 21/4/2005

Εφημερίδα ΘΑΡΡΟΣ 21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2005

«ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ
Όχι πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης το χρηματιστήριο,
μέτρα για αξιοπιστία του»

Εφημερίδα ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2005

«Τοποθέτηση Κουσελά για το Χρηματιστήριο»

Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2005

Απαραίτητη η διαφάνεια για τη λειτουργία της Κεφαλαιαγοράς
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ

Στις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την ομαλή λειτουργία της Κεφαλαιαγοράς αναφέρθηκε ο βουλευτής Μεσσηνίας του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Κουσελάς, αγορεύοντας στη Βουλή, κατά τη συζήτηση σχετικού νομοσχεδίου. Στην ομιλία του, ο βουλευτής τόνισε:

«Συζητάμε σήμερα ένα νομοσχέδιο που μετά τα μεγάλα προβλήματα της περιόδου 1999-2002 στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και στην Αμερική, πρέπει να συμβάλει στην αποκατάσταση της αξιοπιστίας της χρηματιστηριακής αγοράς και στη χώρα μας. Γιατί το Χρηματιστήριο είναι πρώτα από όλα ψυχολογία και αξιοπιστία. Είναι απαράδεκτο να μετατρέπεται σε πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης, όπως δυστυχώς επιχειρήθηκε από ορισμένους ακόμη και σήμερα, ή να επιχειρείται εκμετάλλευσή του στην άλφα ή στη βήτα κατεύθυνση.

Βασική προϋπόθεση είναι η δημιουργία ενός αποτελεσματικού πλαισίου προστασίας των επενδυτών. Ενός ξεκάθαρου θεσμικού πλαισίου που θα διασφαλίζει:

Την διαφάνεια σε όλες τις ακολουθούμενες διαδικασίες.

Την ίση μεταχείριση όλων των συμμετεχόντων στις χρηματιστηριακές αγορές.

Την εύρυθμη λειτουργία των τελευταίων.

Παρά την ανάγκη για την δημιουργία ενός τέτοιου πλαισίου η κυβέρνηση καθυστέρησε ένα χρόνο τώρα, να φέρει αυτό το σ/ν προς ψήφιση, ενώ είχαμε υποχρέωση να ενσωματώσουμε το αντίστοιχο ευρωπαϊκό δίκαιο στην εσωτερική μας νομοθεσία το ταχύτερο δυνατόν.

Αλλωστε, αυτό το σ/ν δεν το επεξεργάστηκε η κυβέρνηση από μηδενική βάση. Οι οδηγίες από τις οποίες προέκυψε διαμορφώθηκαν σε πολλαπλά επίπεδα.

Είναι μάλιστα σαφής η βούληση του κοινοτικού νομοθέτη να υπάρχει ευρεία διαβούλευση με τους παράγοντες της αγοράς καθ όλη τη διάρκεια της εφαρμογής τους, ώστε οι διατάξεις του να λειτουργήσουν πλήρως, ισότιμα και αποτελεσματικά.

Με αυτό το δεδομένο, οι διαδικασίες διαβούλευσης με τους φορείς της Κεφαλαιαγοράς και η σύσταση των αντίστοιχων επιτροπών που προβλέπονται στο άρθρο 21 θα πρέπει να τεθούν ως υποχρέωση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και μάλιστα για όλα τα σημαντικά θέματα που απασχολούν και ενδιαφέρουν τους φορείς της.

Οι διατάξεις για την κατάχρηση αγοράς της κοινοτικής νομοθεσίας που μεταφέρονται στο ελληνικό δίκαιο μ αυτό το νομοσχέδιο, εφαρμόζονται για πρώτη φορά και στον ευρωπαϊκό και στον εθνικό μας χώρο. Δεν υπάρχει κοινοτική και εθνική νομολογία πάνω σ αυτές. Πολλά θα εξαρτηθούν από τις αποφάσεις που εξουσιοδοτείται να πάρει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, για επιμέρους θέματα εφαρμογής αυτού του σ/ν.

Δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε στα όργανα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς να παρεμβαίνουν ή να αδρανούν κατά το δοκούν και μάλιστα χωρίς προηγούμενη εμπειρία από ανάλογους νόμους. Αλλιώς θα προκληθούν στρεβλώσεις, που θα θέσουν σε κίνδυνο την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς, την αξιοπιστία της, αλλά και την ισονομία, την ίση αντιμετώπιση των φορέων της.

Τα εκτελεστικά μέτρα αποτελούν το κρίσιμο τμήμα των οδηγιών που μεταφέρουμε στο εσωτερικό μας δίκαιο. Από αυτά θα κριθεί η δυνατότητα εφαρμογής της οδηγίας-πλαίσιο με σαφήνεια, διαφάνεια και πληρότητα, προς όφελος όλων των εμπλεκομένων, χωρίς παρερμηνείες ή αυθαίρετες διακρίσεις.

Δυστυχώς, αυτά τα εκτελεστικά μέτρα δεν ενσωματώνονται στο σύνολο τους στις διατάξεις του νομοσχεδίου που συζητάμε, όπως ήταν η βούληση του κοινοτικού νομοθέτη.

Επιλέξατε, όπως και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, τη μεταφορά των εκτελεστικών μέτρων μέσω κανονιστικών αποφάσεων που θα εκδώσει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, με εξουσιοδότηση που της δίνεται από το όρθρο 19. Γι αυτό χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή.

Ορισμένες βασικές βελτιώσεις που κατά τη γνώμη μου απαιτούνται στο σ/ν που συζητάμε είναι:

- Να διασφαλιστεί πλήρης άρση του τραπεζικού απορρήτου, όχι όπως την αποδέχθηκε η Κυβέρνηση μετά από τις επισημάνσεις του ΠΑΣΟΚ.

Στον τραπεζικό τομέα έχουμε τράπεζες που έχουν χρηματιστηριακές εταιρείες και μέσω αυτών κάνουν τις συναλλαγές. Αυτές ελέγχονται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και ισχύει άμεσα η άρση του απορρήτου. Εχουμε όμως και τράπεζες που κάνουν οι ίδιες χρηματιστηριακές συναλλαγές λειτουργούσες ως ΕΠΕΥ. Αυτές με βάση το σ/ν θα ελέγχονται μόνο με την συνδρομή της Τράπεζας Ελλάδος.

Δηλαδή δύο μέτρα και δύο σταθμά. Αυτό συνιστά άνιση μεταχείριση και αθέμιτο ανταγωνισμό.

- Να δημιουργηθεί αναβαθμισμένη και ανεξάρτητη Δ/νση Εσωτερικού Ελέγχου στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς:

Σήμερα υπάρχουν δύο διαδικασίες ελέγχου της χρηματιστηριακής αγοράς από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς,

Η μία αφορά τις συναλλαγές, η άλλη τον έλεγχο των ίδιων των εταιρειών, εάν λειτουργούν σύννομα κτλ.

Δεν υπάρχει όμως ουσιαστικός έλεγχος και διασφαλίσεις εάν οι ελεγκτές κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Επειδή μιλάμε για έναν ευαίσθητο τομέα με τζίρους εκατομμυρίων ευρώ καθημερινά, είναι ανάγκη να υπάρξει ανεξάρτητη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου. Αυτή η Διεύθυνση πρέπει να στελεχωθεί με δυναμικό κατάλληλο εκπαιδευμένο στο νέο θεσμικό πλαίσιο, επί θητεία και με υποχρέωση υποβολής δήλωσης πόθεν έσχες. Τα πορίσματα των ελέγχων της είναι απαραίτητο να υποβάλλονται σε τακτά διαστήματα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής.

Ο πρόεδρος της Διεύθυνσης αυτής πρέπει να ορίζεται όχι από τον πρόεδρο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αλλά από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής και μπορεί να είναι ένα από τα μη εκτελεστικά μέλη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Είναι αδιανόητο κύριε υπουργέ να μιλάτε για διαφάνεια και προστασία των επενδυτών και να μην αποδέχεστε την πρόταση αυτή όπως με τροπολογία ολόκληρη η αντιπολίτευση έχει καταθέσει.

Εάν πιστεύετε πραγματικά στη διαφάνεια, δείξτε το στην πράξη».