Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Τύπος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 21/4/2005
Εφημερίδα ΦΩΝΗ 21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2005

Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2005

«Αναπληρωτής εισηγητής ο Δημ. Κουσελάς»

Εφημερίδα ΘΑΡΡΟΣ 21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2005

Αναπληρωτής στον Κ.Τ.Ε. Οικονομίας και Οικονομικών
ο Δημήτρης Κουσελάς

Στην προχθεσινή συνεδρίαση του Κοινοβουλευτικού Τομέα Εργασίας (Κ.Τ.Ε.) Οικονομίας και Οικονομικών του ΠΑ.ΣΟ.Κ. έγινε η κάλυψη των κενών που είχαν δημιουργηθεί.

Μετά από αρχαιρεσίες που έγιναν εξελέγησαν ο Ανδρέας Μακρυπίδης ως εισηγητής του Κ.Τ.Ε. και ο Δημήτρης Κουσελάς ως αναπληρωτής του.