Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Τύπος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 19/4/2005
Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2005

Ο Δ. Κουσελάς για την ανεργία στη Μεσσηνία

Ο βουλευτής Μεσσηνίας του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Κουσελάς κατέθεσε ερώτηση στη Βουλή, προς τον υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, για την ανησυχητική αύξηση της ανεργίας στο Νομό Μεσσηνίας και την ανάγκη αντιμετώπισής της.

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

«Σύμφωνα με δημοσίευμα της έγκριτης μεσσηνιακής εφημερίδας «Ελευθερία» της 18-4-2005 , η ανεργία παρουσίασε ανησυχητική αύξηση στο νομό κατά το α’ τρίμηνο του 2005, σε σύγκριση με το αμέσως προηγούμενο. Ειδικότερα, οι εγγεγραμμένοι άνεργοι αυξήθηκαν το μήνα Μάρτιο κατά 1.081 άτομα, έναντι του Δεκεμβρίου και έφθασαν τους 7.412.

Το πρόβλημα προσλαμβάνει ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις αφού η ανεργία πλήττει κυρίως τις γυναίκες και τις νεαρές ηλικίες, για τις οποίες δεν δημιουργούνται ως φαίνεται επαρκείς ευκαιρίες απασχόλησης στον τόπο τους.

Παρά τη διακήρυξη του ίδιου του πρωθυπουργού ότι «ήρθε η ώρα της περιφέρειας», ότι θα δημιουργηθούν ευκαιρίες απασχόλησης στην περιφέρεια και ότι θα μειωθεί η ανεργία κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες, οι περισσότερες περιφέρειες της χώρας πλήττονται από την ανεργία.

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της ΕΣΥΕ, το ποσοστό ανεργίας στο Ν. Μεσσηνίας ανερχόταν το 2004 σε υψηλότερα επίπεδα από τα αντίστοιχα ποσοστά της Αττικής και πολλών άλλων νομών της Ελλάδος.

Επειδή η αύξηση της ανεργίας στο Ν. Μεσσηνίας δεν είναι ένα συγκυριακό φαινόμενο, αντίθετα αντανακλά γενικότερα προβλήματα ανάπτυξης του νομού και ιδίως την έλλειψη ολοκληρωμένου σχεδίου για την αντιμετώπισή τους, καθώς και την πλημμελή επένδυση σε κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού του.

Επειδή η κυβέρνηση, σε αντίθεση με όσα διακήρυξε και υποσχέθηκε, δεν ρίχνει το βάρος που πρέπει σε αναπτυξιακά έργα και υποδομές, δεν προωθεί το εθνικό σύστημα σύνδεσης της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ούτε σε κεντρικό, ούτε, πολύ λιγότερο, σε περιφερειακό επίπεδο, ενώ υστερεί σαφώς η υποστήριξη των ανέργων για εξεύρεση εργασίας σε τοπικό επίπεδο.

Ερωτάται ο κ. υπουργός:

Τι μέτρα έχει λάβει, στο διάστημα της θητείας του, για την τόνωση της απασχόλησης και την αντιμετώπιση της ανεργίας στο Νομό Μεσσηνίας;

Τι πόροι έχουν διατεθεί, στο ίδιο διάστημα, σε προγράμματα απασχόλησης, υποβοήθησης εξεύρεσης εργασίας και κατάρτισης ανέργων στο Νομό Μεσσηνίας; Ποια ήταν τα αποτελέσματα αυτών των προγραμμάτων ανά κατηγορία (γυναίκες, νέοι, κ.λπ.) και πόσοι άνεργοι τοποθετήθηκαν σε θέσεις εργασίας με τη βοήθεια των τοπικών υπηρεσιών του ΟΑΕΔ;

Σε τι ενέργειες προτίθεται να προχωρήσει και τι πόρους προβλέπεται να διαθέσει για την άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση της περαιτέρω όξυνσης της ανεργίας στο Νομό Μεσσηνίας; ».