Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Τύπος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 6/4/2005
Εφημερίδα ΣΗΜΑΙΑ 06 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2005

«ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ
Εξελέγη στην Επιτροπή τήρησης Καταστατικού του ΠΑΣΟΚ»

Εφημερίδα ΦΩΝΗ 06 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2005

«ΕΚΛΟΓΗ ΤΟΥ Δ. ΚΟΥΣΕΛΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΡΗΣΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ»

Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 06 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2005

«Στην Επιτροπή Καταστατικού ο Δημήτρης Κουσελάς»

Εφημερίδα ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ  06 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2005

"Ο Κουσελάς στην επιτροπή τήρησης
του καταστατικού του ΠΑΣΟΚ"

Εφημερίδα ΘΑΡΡΟΣ 06 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2005

Εκλογή Δ. Κουσελά στην Επιτροπή Τήρησης Καταστατικού του Πα.Σο.Κ.

Ο Βουλευτής Μεσσηνίας του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Κουσελάς, κατά την προχθεσινή διαδικασία εκλογής της Επιτροπής Τήρησης Καταστατικού και Πιστοποίησης από το Εθνικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ εξελέγη τρίτος κατά σειρά παίρνοντας, 121 ψήφους.

Η Επιτροπή είναι εννεαμελής και είναι αρμόδια να αποφασίζει για κάθε ζήτημα ερμηνείας και εφαρμογής των διατάξεων του καταστατικού που παραπέμπονται σ’ αυτή από οποιαδήποτε όργανο του κινήματος. Οι αποφάσεις της είναι δεσμευτικές.

Είναι επίσης αρμόδια για την πιστοποίηση των αποτελεσμάτων όλων των εκλογικών διαδικασιών και των δημοψηφισμάτων καθώς και για την πιστοποίηση μη κυβερνητικών οργανώσεων.