Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Τύπος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 5/4/2005

Εφημερίδα ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 05 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2005

«Ερώτηση για την αύξηση του ΦΠΑ στους αγρότες
Ο ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Δ. ΚΟΥΣΕΛΑΣ, ΚΑΛΕΙ ΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΘΕΜΑ
»

Εφημερίδα ΘΑΡΡΟΣ 05 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2005

«Ερώτηση Κουσελά για συνέπειες αύξησης
συντελεστών ΦΠΑ σε αγρότες και αλιείς
»

Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 05 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2005

Eρώτηση Κουσελά για αύξηση επιστροφής ΦΠΑ στους αγρότες

O βουλευτής Μεσσηνίας του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Κουσελάς κατέθεσε ερώτηση στη Βουλή, προς τους υπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με θέμα τις συνέπειες της αύξησης των συντελεστών ΦΠΑ για τους αγρότες, τους αλιείς κ.λπ. παραγωγούς και την αναγκαία αύξηση του ισχύοντος ποσοστού επιστροφής ΦΠΑ που προβλέπεται για τους παραγωγούς αυτούς.

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

« Η εξαγγελία και η άμεση εφαρμογή από την κυβέρνηση της αύξησης των συντελεστών ΦΠΑ, αναμένεται να οδηγήσει σε σημαντική επιβάρυνση του κόστους παραγωγής των αγροτικών, κτηνοτροφικών κ.λπ. εκμεταλλεύσεων, λόγω της άμεσης μετακύλισής της – με πιθανότατες πρόσθετες «στρογγυλεύσεις»- στο κόστος των εισροών και του εξοπλισμού, που είναι απαραίτητες για την παραγωγική τους δραστηριότητα.

Αυτά, σε μια περίοδο που απαιτείται ουσιαστική βελτίωση του αντίστοιχου κόστους παραγωγής, όπως δεσμεύτηκε προεκλογικά η κυβέρνηση, απέναντι στις προκλήσεις εφαρμογής της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, που θα απαιτήσει, από το σύνολο σχεδόν των παραγωγών, αυξημένες επενδύσεις σε υποδομές και εξοπλισμό εκσυγχρονισμού, ώστε να προχωρήσουν σε δραστηριότητες σύγχρονες, αποδοτικές και φιλικές για το περιβάλλον.

Για να μην επιβαρύνει η αύξηση του ΦΠΑ ακόμα περισσότερο τους παραγωγούς, θα πρέπει να προβλεφθεί ανάλογη αύξηση και στο ισχύον ποσοστό επιστροφής ΦΠΑ που προβλέπεται για τους παραγωγούς, το οποίο ανέρχεται σε 4% για τη δασοκομία-αλιεία, σε 5% για τη φυτική παραγωγή και σε 6% για την κτηνοτροφία, επίπεδα που ορίστηκαν με ΦΠΑ 8% και 18% αντίστοιχα.

Κατόπιν αυτών, ερωτώνται οι κ.κ υπουργοί:

Προτίθενται να αυξήσουν τα ποσοστά επιστροφής ΦΠΑ για τους παραγωγούς, κατ’ αναλογία της αύξησης που επιβλήθηκε στους ισχύοντες συντελεστές 8 και 18% και από την ίδια ημερομηνία;

Τι μέτρα προτίθενται να λάβουν, ώστε η ανωτέρω αύξηση των συντελεστών ΦΠΑ να μην επιβαρύνει το κόστος παραγωγής και την ανταγωνιστικότητα των αντίστοιχων αγροτικών, κτηνοτροφικών κ.λπ. προϊόντων και να μη μειώσει το ήδη σοβαρά μειωμένο εισόδημα των παραγωγών;

Σε τι ενέργειες προτίθενται να προβούν ώστε να βελτιωθεί ουσιαστικά το κόστος της αγροτικής κ.λπ. παραγωγής και να βοηθηθούν οι αγρότες μας κ.λπ. παραγωγοί για τον εκσυγχρονισμό των δραστηριοτήτων τους;

Προτίθενται να προωθήσουν, σε επίπεδο Ε.Ε., μόνιμα μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ, ειδικά για την ενίσχυση της αγροτικής παραγωγής και του πρωτογενούς τομέα;»