Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Τύπος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 4/4/2005
Εφημερίδα ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 04 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2005

«Για το μέλλον του Κάστρου Κορώνης
ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΝΤΑΧΤΗΚΕ ΣΤΟ ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΤΟΥ Γ΄ ΚΠΣ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΜΕΤΡΑ ΘΑ ΛΗΦΘΟΥΝ, ΡΩΤΑ Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ»

Εφημερίδα ΦΩΝΗ 04 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2005

«ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΟΥΣΕΛΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ
Το κάστρο της Κορώνης καταρρέει αλλά εξαιρέθηκε από το ΠΕΠ»

Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 03 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2005

«Ερώτηση Κουσελά για το κάστρο της Κορώνης»

Εφημερίδα ΘΑΡΡΟΣ 03 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2005

Ερώτηση Κουσελά στη Βουλή για το Κάστρο της Κορώνης

Με θέμα τη χρηματοδότηση των εργασιών αποκατάστασης του Κάστρου της Κορώνης, κατέθεσε ερώτηση στον Πρωθυπουργό και Υπουργό Πολιτισμού ο Βουλευτής Μεσσηνίας του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Κουσελάς. Στην ερώτηση ο βουλευτής τονίζει τα εξής:

«Το Κάστρο της Κορώνης είναι σημαντικό ιστορικό μνημείο, που κοσμεί την εθνική και πολιτιστική μας κληρονομιά και αποτελεί σημείο προσέλκυσης επισκεπτών στην ευρύτερη περιοχή.

‘Ηδη από το 1998, με υπουργική απόφαση, ορίστηκε Επιτροπή ειδικών για την ανάδειξη και την αναστήλωση των κάστρων της Πυλίας, μεταξύ των οποίων και του Κάστρου της Κορώνης. Η εν λόγω Επιτροπή προέβη, προ διετίας, στη σύσταση ομάδας εργασίας για την υλοποίηση μελέτης άμεσων μέτρων, για την αποκατάσταση ζημιών από κατολισθήσεις και την υλοποίηση των αναγκαίων εργασιών στερέωσης του Κάστρου της Κορώνης.

Λόγω του κινδύνου παραπέρα διάβρωσης ή και κατάρρευσης τμημάτων του Κάστρου, συντάχθηκε μελέτη και κατατέθηκε τεχνικό δελτίο για ένταξη του έργου στερέωσης επικίνδυνων τμημάτων και αποκατάστασης της πύλης Β’ του Κάστρου στο Γ’ ΚΠΣ, με δέσμευση του Υπουργείου Πολιτισμού ότι θα προωθήσει την ένταξή του.

‘Οπως προκύπτει και από την 1014/8-3-2005 επιστολή του Δημάρχου Κορώνης προς τον Υπουργό Πολιτισμού (επισυνάπτεται), το εν λόγω έργο, που είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την πολιτιστική κληρονομιά της Μεσσηνίας, παρ’ είχε προταθεί για χρηματοδότηση από το ΠΕΠ Πελοποννήσου του Γ’ ΚΠΣ με το ποσό των 600.000 ευρώ, τελικά δεν εντάχθηκε, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται εύλογα ερωτηματικά και διαμαρτυρίες από τους δημότες της περιοχής και τους πολίτες της Μεσσηνίας γενικότερα».

Ακόμα ο κ. Κουσελάς ζητά να πληροφορηθεί από τον Πρωθυπουργό και Υπουργό Πολιτισμού,για ποιους λόγους και παρά τις περί του αντιθέτου διαβεβαιώσεις, η αποκατάσταση του Κάστρου της Κορώνης δεν εντάχθηκε στο ΠΕΠ Πελοποννήσου του 3ου ΚΠΣ. Και τι μέτρα προτίθεται να λάβει για την άμεση εξεύρεση χρηματοδότησης, από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους, της αναγκαίας αποκατάστασης του Κάστρου της Κορώνης και με ποιο χρονοδιάγραμμα.