Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Τύπος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 26/2/2009

 

Εφημερίδα ΘΑΡΡΟΣ  26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ   2009
Ερώτηση Κουσελά για το Κάστρο της Μεθώνης. 

Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ  26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ   2009
Ερώτηση Κουσελά για το Κάστρο της Μεθώνης.

Εφημερίδα ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΛΟΓΟΣ  05 ΜΑΡΤΡΙΟΥ   2009
Ο Δημ. Κουσελάς ζητά από τον ΥΠ.ΠΟ.
Να αναστηλωθεί το Κάστρο της Μεθώνης.

Εφημερίδα ΣΗΜΑΙΑ  26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ   2009
Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων.
Ο Δημήτρης Κουσελάς για το Κάστρο της Μεθώνης.

Εφημερίδα ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ   2009
Έργα αποκατάστασης του Κάστρου Μεθώνης.
Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων Κουσελά προς Σαμαρά. 

Εφημερίδα ΦΩΝΗ  26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ   2009
Ερώτηση του Μεσσήνιου Βουλευτή στον Μεσσήνιο Υπουργό Πολιτισμού.
Ο Κουσελάς στον Σαμαρά για το Κάστρο της Μεθώνης.

Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων
του Δημήτρη Κουσελά για το Κάστρο της Μεθώνης  

Ο βουλευτής Μεσσηνίας του ΠΑΣΟΚ κ. Δημήτρης Κουσελάς, κατέθεσε Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων στη Βουλή, προς τον Υπουργό Πολιτισμού, ζητώντας να πληροφορηθεί για τη μελετητική ωρίμανση του έργου αναστήλωσης, ανάδειξης και συντήρησης του Κάστρου της Μεθώνης, ώστε να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ-ΔΚΠΣ.

Το πλήρες κείμενο της Ερώτησης και Αίτησης Κατάθεσης Εγγράφων έχει ως εξής:

« Σύμφωνα με την ΥΠΠΟ/Γ.Υ/Κ.Ε.788/27-3-2003 Απάντηση του τότε Υπουργού Πολιτισμού κ. Ε. Βενιζέλου σε Ερώτηση και ΑΚΕ του βουλευτή της Ν.Δ. κ. Μαν. Κεφαλογιάννη, το έργο της «συνολικής ανάδειξης Κάστρου Μεθώνης», συνολικού Προϋπολογισμού 1.703.135 ευρώ είχε δημοπρατηθεί από το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων στις 21.8.2002 και προχωρούσε κανονικά, είχε μάλιστα ξεκινήσει η μόνη μέχρι τότε εγκεκριμένη μελέτη για την ανάδειξη του Κάστρου.

Αρμόδια για τις μελέτες και για τη γενικότερη εποπτεία των έργων στο κάστρο της Μεθώνης ήταν η συσταθείσα στις 21-10-1998 Επιτροπή για την ανάδειξη, την αναστήλωση και συντήρηση των Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων της Επαρχίας Πυλίας. Η σύνθεση αυτής της Επιτροπής τροποποιήθηκε, με απόφαση Υπουργού, στις  26-11-2004 και στις 10-9-2008.

Με την ΥΠΠΟ/Γρ. ΥΦΥΠ/Κ.Ε./408/29-11-2004 Απάντηση στην 5024/10-11-2004 Ερώτησή μου για τα μνημεία Δήμου Μεθώνης, όπου αναφέρθηκα ειδικά στις αναγκαίες εργασίες αποκατάστασης και συντήρησης του Κάστρου της Μεθώνης, πληροφορήθηκα για τις μέχρι τότε εγκριθείσες μελέτες, καθώς και για τις εργασίες συντήρησης και ανάδειξης του Κάστρου που είχαν υλοποιηθεί, κυρίως για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών στερέωσης των επικίνδυνων τμημάτων του, για τη συντήρηση και τον καθαρισμό του.

Στη συνέχεια, σε απάντηση της 7004/2-10-2008 Ερώτησης και ΑΚΕ που κατέθεσα για την πορεία υλοποίησης έργων πολιτισμού Γ ΚΠΣ-ΕΣΠΑ στον Νομό Μεσσηνίας, στο από 31-10-2008 έγγραφο ΥΠΠΟ/ΓΡ.ΥΠ/Κ.Ε./369, αναφέρεται ότι «Οι χώροι, τα μνημεία και τα μουσεία για τα οποία θα ολοκληρωθούν οι σχετικές μελέτες μέχρι το τέλος του 2008 θα αποτελέσουν κατά προτεραιότητα προτάσεις του ΥΠΠΟ για έργα που θα υλοποιηθούν στο ΕΣΠΑ».  

Επειδή στα κονδύλια Γ  ΚΠΣ- Τομεακό Πολιτισμού που αφορούν σε «μελέτες αποκατάστασης-συντήρησης μνημείων Μεσσηνίας» εμφανίζεται ποσό μόνον 60.000 ευρώ και άλλα 60.000 ευρώ για «προστασία και ανάδειξη μνημείων και αρχαιολογικών χώρων Ν. Μεσσηνίας», ενώ στο ΠΕΠ Πελοποννήσου ποσό 740.000 ευρώ συνολικά για την «αποκατάσταση βυζαντινών και μεταβυζαντινών μνημείων Ν. Μεσσηνίας». (βλ. συνημμένο πίνακα),

Επειδή το Κάστρο της Μεθώνης είναι ένα από τα σημαντικότερα κάστρα του Ν. Μεσσηνίας και ασφαλώς επείγουν και είναι αναγκαία τα έργα αποκατάστασης, συντήρησης και κατάλληλης ανάδειξής του, ενώ ήδη οφείλει να έχει διασφαλιστεί η μελετητική ωρίμανση για την κατά προτεραιότητα ένταξη αυτών των έργων στο ΕΣΠΑ-Δ  ΚΠΣ,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

- Ολοκληρώθηκε και πότε το έργο της «συνολικής ανάδειξης Κάστρου Μεθώνης», συνολικού Προϋπολογισμού 1.703.135 ευρώ, που είχε δημοπρατηθεί από το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων στις 21.8.2002 ;

- Ποιο το έργο της Επιτροπής Ανάδειξης-Αναστήλωσης και συντήρησης των Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων της Επαρχίας Πυλίας από το 2004 μέχρι σήμερα; Ζητείται να κατατεθούν τα έγγραφα που αφορούν σε προτάσεις-μελέτες και εκθέσεις της κατά το αντίστοιχο διάστημα για το Κάστρο της Μεθώνης.

- Τι μελέτες έχουν εγκριθεί για το Κάστρο της Μεθώνης από το 2004 μέχρι σήμερα;

- Τι ποσά έχουν διατεθεί από το 2004 μέχρι σήμερα α) για μελέτες και β) για εργασίες αναστήλωσης -στερέωσης- αποκατάστασης-συντήρησης στο Κάστρο της Μεθώνης; Ζητείται να κατατεθούν τα σχετικά στοιχεία. 

- Η αποκατάσταση-αναστήλωση και ανάδειξη του Κάστρου της Μεθώνης θεωρείται σήμερα έργο «μελετητικά ώριμο» για ένταξη στο ΕΣΠΑ; Αν ναι, τι μέτρα θα ληφθούν για την κατά προτεραιότητα ένταξή του, τι κονδύλια προβλέπεται να διατεθούν και ποιο χρονοδιάγραμμα προβλέπεται για την υλοποίηση αυτού του έργου; »