Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Τύπος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 28/2/2005

Εφημερίδα ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2005

«Προσλήψεις καθηγητών στο ΤΕΙ
ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗ,
Δ. ΚΟΥΣΕΛΑ, ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ »

Εφημερίδα ΣΗΜΑΙΑ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2005

«ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΥΣΕΛΑ
Διαβεβαίωση του ΥΠΕΠΘ για νέες θέσεις στο ΤΕΙ Καλαμάτας»

Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2005

«Αισιοδοξία για προσλήψεις προσωπικού στο ΤΕΙ Καλαμάτας
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΥ ΣΕ ΚΟΥΣΕΛΑ»

Εφημερίδα ΦΩΝΗ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2005

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ Δ. ΚΟΥΣΕΛΑ
Διαβεβαιώσεις για την πλήρη στελέχωση του ΤΕΙ Καλαμάτας

Διαβεβαιώσεις για την πλήρη στελέχωση του ΤΕΙ Καλαμάτας με τακτικό εκπαιδευτικό προσωπικό, δίνει ο υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Σπ. Ταλιαδούρος απαντώντας στην ερώτηση του Βουλευτή Μεσσηνίας Δημ. Κουσελά.

Η ΕΡΩΤΗΣΗ

Ο βουλευτής Μεσσηνίας, αναφερόμενος στα προβλήματα και στις ελλείψεις στελέχωσης του ΤΕΙ Καλαμάτας με τακτικό εκπαιδευτικό προσωπικό, είχε ζητήσει να πληροφορηθεί για τα ακόλουθα

  • κατά πόσον το Υπουργείο προτίθεται να εκδώσει νέα Υπουργική Απόφαση, ώστε να εγκριθούν και οι 120 θέσεις τακτικών Καθηγητών που προβλέπονται από την ιδρυτική πράξη των ΤΕΙ Καλαμάτας και

  • εάν είναι στις προτεραιότητες του Υπουργείου να προκηρύξει την κάλυψη των 45 εγκριθεισών από το ίδιο θέσεων τακτικών Καθηγητών, που δεν έχουν ακόμα προκηρυχθεί, παρ’ ότι εγκρίθηκαν, ώστε να διασφαλιστεί η στοιχειώδης λειτουργία του Ιδρύματος.

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Στην απάντησή του, ο Υφυπουργός Παιδείας σημειώνει τα εξής:

  • Οι 120 θέσεις τακτικού εκπαιδευτικού προσωπικού που συστάθηκαν με την ίδρυση του ΤΕΙ Καλαμάτας αφορούσαν και άλλα ΤΕΙ. Στο ΤΕΙ Καλαμάτας κατανεμήθηκαν 90 θέσεις.

  • Στο ΤΕΙ Καλαμάτας υπηρετούν σήμερα 47 μέλη τακτικού εκπαιδευτικού προσωπικού.

  • Μέχρι σήμερα προκηρύχθηκαν 37 θέσεις για τακτικά μέλη εκπαιδευτικού προσωπικού, από τις οποίες πληρώθηκαν 13.

  • Τρία επιπλέον μέλη εκπαιδευτικού προσωπικού πρόκειται να διοριστούν σύντομα. Για τρεις ακόμα θέσεις, εκκρεμεί ο έλεγχος νομιμότητας από το ΥΠΕΠΘ, ενώ 11 θέσεις έχουν κηρυχθεί άγονες.

  • Αναμένονται οι προτάσεις των εκλεκτορικών Σωμάτων για 7 ακόμα θέσεις, ενώ σε σύντομο χρονικό διάστημα αναμένεται να δοθούν και άλλες θέσεις για την κάλυψη των αναγκών σε διδακτικό προσωπικό των ΤΕΙ, συμπεριλαμβανομένου και του ΤΕΙ Καλαμάτας.

Με βάση τις διαβεβαιώσεις του Υπουργείου, ελπίζουμε οι διαδικασίες πλήρωσης και των υπόλοιπων θέσεων τακτικού εκπαιδευτικού προσωπικού στο ΤΕΙ Καλαμάτας να ολοκληρωθούν το ταχύτερο, ώστε να καλυφθούν πλήρως και συστηματικά τα γνωστικά του αντικείμενα, κάτι που με δυσκολία επιτυγχάνεται σήμερα, στο μέτρο που έχουν πληρωθεί οι μισές περίπου θέσεις τακτικού προσωπικού, σε σχέση με αυτές που προβλέπονταν κατά την ίδρυσή του.