Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Τύπος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 10/2/2009

 

Εφημερίδα ΘΑΡΡΟΣ  10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ   2009
Ερώτηση  Κουσελά για τις επενδύσεις του αναπτυξιακού νόμου στη Μεσσηνία.

Εφημερίδα ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ  10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ   2009
Ερώτηση  Κουσελά για τις επενδύσεις του αναπτυξιακού νόμου στη Μεσσηνία.

Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ  10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ   2009
Ερώτηση  Κουσελά για τις επενδύσεις του αναπτυξιακού νόμου στη Μεσσηνία.

Εφημερίδα ΦΩΝΗ  10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ   2009
Ερώτηση και ΑΚΕ του Βουλευτή Δημήτρη Κουσελά.
Ζητά στοιχεία για τις πενδύσεις του αναπτυξιακού νόμου στη Μεσσηνία.

Εφημερίδα ΣΗΜΑΙΑ  10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ   2009
Δημήτρη Κουσελάς.
Ερώτηση  για τις επενδύσεις του αναπτυξιακού νόμου στη Μεσσηνία..

Ερώτηση και ΑΚΕ του Δημήτρη Κουσελά για τις επενδύσεις

του αναπτυξιακού νόμου στη Μεσσηνία.

Ο βουλευτής Μεσσηνίας του ΠΑΣΟΚ κ. Δημήτρης Κουσελάς, κατέθεσε  Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων στη Βουλή, προς τον Υπουργό  Οικονομίας και Οικονομικών, ζητώντας συγκεκριμένα στοιχεία για την υλοποίηση του αναπτυξιακού νόμου 3299/04 στον Νομό Μεσσηνίας.

Το πλήρες κείμενο της Ερώτησης έχει ως εξής:  

« Ο επενδυτικός νόμος 3299/04 έχει ήδη λειτουργήσει επί αρκετά χρόνια. Πέραν όμως κάποιων περιστασιακών πληροφοριών για τις υποβληθείσες αιτήσεις, δεν διατίθεται σαφής και ακριβής πληροφόρηση για τα όντως εγκριθέντα, μέχρι σήμερα, επενδυτικά σχέδια για κάθε Νομό της χώρας. Επειδή ο νομός Μεσσηνίας συγκαταλέγεται μεταξύ των νομών που έχουν άμεση και αυξημένη ανάγκη επενδυτικών σχεδίων ώστε να καλύψει την αναπτυξιακή του υστέρηση και να δημιουργήσει βιώσιμες ευκαιρίες απασχόλησης σε σύγχρονους και βιώσιμους τομείς, 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

-          Πόσα επενδυτικά σχέδια έχουν συνολικά κατατεθεί από την έναρξη ισχύος του ν. 3299/04 μέχρι σήμερα για τον Νομό Μεσσηνίας ανά τομέα δραστηριότητας (λ.χ. τουρισμός, υπηρεσίες κ.λ.π), σε τι ποσά αντιστοιχούν συνολικά και πόσες  θέσεις εργασίας θα δημιουργούσαν;

-          Πόσα από αυτά τα σχέδια έχουν εγκριθεί μέχρι σήμερα, σε ποιους τομείς, σε τι ποσά επενδύσεων αντιστοιχούν και πόσες θέσεις εργασίας έχουν δημιουργήσει ή προβλέπεται να δημιουργήσουν στον νομό Μεσσηνίας; 

Ζητείται να κατατεθούν τα αντίστοιχα συγκεντρωτικά στοιχεία και έγγραφα αιτήσεων-εγκρίσεων, ποσών και δημιουργίας απασχόλησης των επενδυτικών σχεδίων για τον Νομό Μεσσηνίας από την έναρξη εφαρμογής του νόμου μέχρι σήμερα, ανά τομέα παραγωγής. »