Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Τύπος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 17/2/2005

Εφημερίδα ΘΑΡΡΟΣ 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2005

«Ερώτηση 7 βουλευτών της περιφέρειας
για το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου»

Εφημερίδα ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2005

«Στη Βουλή τα κτιριολογικά προβλήματα
και οι χρηματοδοτήσεις του Πανεπιστήμιου Πελοποννήσου»

Εφημερίδα ΣΗΜΑΙΑ 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2005

«ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Για το Πανεπιστήμιο της Πελοποννήσου»

Εφημερίδα ΦΩΝΗ 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2005

«ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΩΝ 7 ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ
Εκκρεμότητες στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου»

Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2005

Ζητούν την αναβάθμιση του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
ΜΕ ΕΡΩΤΗΣΗ 7 ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ

Την αναβάθμιση του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ζητούν 7 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ από νομούς της Περιφέρειας Πελοποννήσου, με ερώτηση που κατέθεσαν στη Βουλή. Στο κείμενο της ερώτησης, την οποία υπογράφουν μεταξύ άλλων και οι βουλευτές Μεσσηνίας Πέτρος Κατσιλιέρης και Δημήτρης Κουσελάς, σημειώνονται τα εξής:

Η ίδρυση του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου αποτελούσε διαχρονικό αίτημα των πολιτών της εν λόγω Περιφέρειας. Ιδρύθηκε με το ΠΔ 13/2000 και ξεκίνησε τη λειτουργία του στις 20-9-2002, με έδρα την Τρίπολη, μία Σχολή δύο τμημάτων αρχικά, με στόχο τη δημιουργική συμβολή στην ανάπτυξη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην ελληνική περιφέρεια, υψηλές ποιοτικές προδιαγραφές που να ανταποκρίνονται (ως προς το περιεχόμενο των σπουδών, την έρευνα και τη διδασκαλία) στις απαιτήσεις ενός σύγχρονου Πανεπιστημίου με εθνική, ευρωπαϊκή και διεθνή εμβέλεια, τη διάχυση σύγχρονης έρευνας και γνώσης στην περιοχή και τη στήριξη της αναπτυξιακής προοπτικής της Πελοποννήσου, με τη λειτουργία του σε όλους τους νομούς, μέσα από εξακτινωμένη και σταδιακή ανάπτυξή του.

Το Σεπτέμβριο του 2003 σε κάθε νομό λειτούργησε μια νέα Σχολή, με ένα Τμήμα:

Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας (Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών), στην Τρίπολη.

Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας (Τμήμα Οικονομικών Επιστημών), στην Τρίπολη.

Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών (Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών), στην Καλαμάτα.

Σχολή Καλών Τεχνών (Τμήμα Θεατρικών Σπουδών) στο Ναύπλιο.

Σχολή Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής (Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού, Τμήμα Αθλητισμού και Ποιότητας Ζωής, Τμήμα Φροντίδας Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες), στη Σπάρτη.

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών (Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής), στην Κόρινθο.

Σύμφωνα με την πρόταση της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, το 2005 είχε προγραμματιστεί η λειτουργία ενός νέου Τμήματος σε κάθε Σχολή. Για τη Μεσσηνία, το 2ο Τμήμα (Φιλολογίας) σχεδιάστηκε να λειτουργήσει το Σεπτέμβριο του 2005. Για την Αργολίδα, το νέο Τμήμα (Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών) προοριζόταν να λειτουργήσει στο Αργος.

Επιδίωξη ήταν μέχρι το 2007 κάθε Σχολή να έχει τουλάχιστον τρία Τμήματα, με στόχο ένα σύγχρονο Πανεπιστήμιο, ικανό να ανταγωνιστεί τα καλύτερα της χώρας μας.

Για να γίνει όμως αυτό, θα πρέπει να λυθούν τα κτηριολογικά προβλήματα, καθώς και τα προβλήματα χρηματοδότησης – στελέχωσης με τακτικό προσωπικό, που προϋποθέτουν την αύξηση πιστώσεων από τον τακτικό προϋπολογισμό και την αυξημένη μέριμνα της Πολιτείας για ένα σημαντικό πανεπιστημιακό ίδρυμα της περιφέρειας.

Οι διαδικασίες για το κτηριολογικό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου σε κάθε νομό έχουν ξεκινήσει, με χρηματοδότηση από την Περιφέρεια και το υπουργείο Παιδείας. Ειδικότερα:

- Παραχωρήθηκαν χώροι από το υπουργείο Εθνικής Αμυνας στην Τρίπολη και στην Κόρινθο για ανέγερση νέων Σχολών,

- Στην Καλαμάτα παραχωρήθηκε το παλιό στρατόπεδο, η αποκατάσταση και ο εξοπλισμός του οποίου εκκρεμούσε για οριστική ένταξη στο Γ’ ΚΠΣ με προϋπολογισμό 3.641.729,03 ευρώ, το δε έργο προβλέπεται να ολοκληρωθεί στα τέλη Νοεμβρίου του 2005.

- Στο Ναύπλιο παραχωρήθηκε κτήριο από το δήμο, κ.ά.

Δυστυχώς μέχρι σήμερα, η εγκατάσταση των Σχολών σε κατάλληλα κτήρια, όσο και η περαιτέρω ανάπτυξη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με νέα τμήματα, παραμένουν σε εκκρεμότητα.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάται η κ. υπουργός:

Ποια νέα τμήματα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου πρόκειται να λειτουργήσουν κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2005-6 και 2006-7 και με ποια πρόβλεψη κάλυψης των γνωστικών τους αντικειμένων από α) τακτικό και β) έκτακτο εκπαιδευτικό προσωπικό;

Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία επίλυσης του κτηριολογικού προβλήματος ανά νομό και πόλη και ποιος είναι ο σχεδιασμός του υπουργείου για τα επόμενα δύο χρόνια;

Ποιες είναι, ανά Σχολή και Τμήμα, οι διατιθέμενες πιστώσεις από τον προϋπολογισμό του έτους 2005 για α) προκήρυξη νέων θέσεων Δ.Ε.Π, β) για πρόσληψη διδασκόντων του Π.Δ. 407, γ) για σίτιση των σπουδαστών καθώς και δ) για ενίσχυση των βιβλιοθηκών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου;