Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Τύπος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 11/2/2005

Εφημερίδα ΘΑΡΡΟΣ 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2005

«Ερώτηση Δ. Κουσελά για βελτίωση 8ης επαρχιακής οδού»

Εφημερίδα ΦΩΝΗ 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ2005

«ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ Δ. ΚΟΥΣΕΛΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ
Να βελτιωθεί ο δρόμος Κυπαρισσία – Μαυριατάδα - Ραπτόπουλο»

Εφημερίδα ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2005

«Τι θα γίνει με την 8η επαρχιακή οδό
ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΥΣΕΛΑ
ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ - ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟ»

Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2005

"Ερώτηση Δημήτρη Κουσελά
για το δρόμο Κυπαρισσία - Ραυτόπουλο"

Εφημερίδα ΣΗΜΑΙΑ 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2005

ΕΡΩΤΗΣΗ Δ. ΚΟΥΣΕΛΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ
Βελτίωση 8ης Επαρχιακής Οδού
 

Ο Βουλευτής Μεσσηνίας του ΠΑΣΟΚ κ. Δημήτρης Κουσελάς, κατέθεσε Ερώτηση στη Βουλή, προς τους Υπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων έργων, με θέμα τη  Βελτίωση 8ης επαρχιακής Οδού (τμήμα Κυπαρισσίας-Μουριατάδας-Ραυτόπουλου) Ν. Μεσσηνίας. 

Το πλήρες κείμενο της Ερώτησης έχει ως εξής:

« Η Νομαρχία Μεσσηνίας, με το αρ. πρωτ. 539/1-5-2002 έγγραφό της (επισυνάπτεται) προς τον Σύλλογο των Απανταχού Ραυτοπουλαίων, δήλωνε πως είχε συνταχθεί, από πιστώσεις ΚΑΠ/2001, μελέτη προϋπολογισμού 60.000.000 δρχ. για την εκτέλεση εργασιών βελτίωσης της Επαρχιακής Οδού Κυπαρισσίας-Μουριατάδας. Οι εν λόγω εργασίες βελτίωσης υλοποιήθηκαν, με συνολικό κόστος 51.000.000 δρχς, περιέλαβαν όμως μόνον τοπικές διαπλατύνσεις, όπου το επέτρεπαν οι παρόδιοι ιδιοκτήτες και ασφαλτικές εργασίες, στα πλέον φθαρμένα τμήματα του δρόμου.

Η Ν.Α. Μεσσηνίας αναγνώρισε, ωστόσο, ότι οι ανάγκες περαιτέρω βελτιώσεων του δρόμου ήταν μεγάλες και προβλέφθηκε, από το ΚΑΠ/2002, να εκτελεσθούν συμπληρωματικές εργασίες, στο τμήμα από Μουριατάδα μέχρι Ραυτόπουλο, συμπληρωματικής δαπάνης 30.000.000 δρχ περίπου.

Παράλληλα, η Ν.Α. Μεσσηνίας δήλωνε ότι η μελέτη για τη βελτίωση της χάραξης του τμήματος από Κυπαρισσία έως το Ραυτόπουλο βρισκόταν σε εξέλιξη και προβλεπόταν να ολοκληρωθεί από συμπληρωματικές πιστώσεις που διατέθηκαν στη Ν.Α, ενώ για την εκτέλεση του έργου θεωρούσε απαραίτητη την ένταξή του στο Γ’ ΚΠΣ, διότι η χρηματοδότησή του από τις πιστώσεις της Νομαρχίας κρίθηκε αδύνατη. Διαβεβαίωνε, μάλιστα, ότι θα κατέβαλε προσπάθεια, σε συνεργασία με τη Γ.Γ. Πελοποννήσου, για την ένταξη του έργου στο Γ’ ΚΠΣ.

Επειδή, παρά τις ανωτέρω ενέργειες και διαβεβαιώσεις της Ν.Α. Μεσσηνίας (και ενώ εντάχθηκε πρόσφατα στο ΠΕΠ Πελοποννήσου το κομμάτι Ραυτόπουλο-Κεφαλόβρυσο της 8ης επαρχιακής οδού, που επίσης εκκρεμούσε), ούτε η σχετική μελέτη ολοκληρώθηκε, ούτε οι βελτιώσεις έγιναν, με αποτέλεσμα  ο δρόμος Κυπαρισσίας- Ραυτόπουλου να παραμένει  σήμερα σε άθλια κατάσταση.

Επειδή ο εν λόγω δρόμος είναι στενός, με πολλές στροφές και φθαρμένο οδόστρωμα και ιδιαίτερα επικίνδυνος για τους οδηγούς.

Επειδή,  όπου έχει γεφύρια, αυτά είναι του περασμένου αιώνα, στενά και επικίνδυνα, όπως το γεφύρι της Ροδιάς, που είχε κατασκευαστεί για τη διέλευση ζώων και όχι αυτοκινήτων. Μάλιστα στο ποτάμι Δάφνες μεταξύ Ροδιάς-Ραυτόπουλου δεν υπάρχει ούτε καν γεφύρι, με αποτέλεσμα οι διερχόμενοι να περνούν μέσα από την κοίτη του, όταν βέβαια το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες…

Επειδή  το πρόβλημα χρονίζει, αποτελώντας αναμφίβολα τροχοπέδη για την ανάπτυξη της περιοχής, για την ποιότητα ζωής, αλλά και για την ασφάλεια μετακίνησης των κατοίκων,

Ερωτώνται οι  κ.κ.  Υπουργοί:

       Γιατί δεν εκτελέστηκαν οι βελτιώσεις του τμήματος Μουριατάδα – Ραυτόπουλο από τη Ν.Α. Μεσσηνίας, αφού είχαν εγκριθεί οι σχετικές πιστώσεις από το ΚΑΠ/2002 ;

       Γιατί δεν ολοκληρώθηκε η μελέτη για τη βελτίωση της χάραξης του τμήματος Κυπαρισσία- Ραυτόπουλο, συμπληρωματικής δαπάνης 30.000.000 δρχ περίπου;

      Τι μέτρα προτίθενται να λάβουν ώστε να γίνουν όλες οι απαραίτητες βελτιώσεις στην επαρχιακή οδό Κυπαρισσίας – Ραυτόπουλου, με εθνικούς πόρους ή με ένταξη σε κοινοτική χρηματοδότηση, το ταχύτερο δυνατόν;»