Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Τύπος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 4/2/2005

Εφημερίδα ΘΑΡΡΟΣ 04 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2005

«Ερώτηση Δ. ΚΟΥΣΕΛΑ για το ΤΕΙ Καλαμάτας»

Εφημερίδα ΦΩΝΗ 04 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ2005

«ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΥΣΕΛΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Να στελεχωθεί με το απαραίτητο
μόνιμο διδακτικό προσωπικό»

Εφημερίδα ΣΗΜΑΙΑ 04 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2005

«ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ Δ. ΚΟΥΣΕΛΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ
Για τη στελεχωση του ΤΕΙ Καλαμάτας»

Εφημερίδα ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 03 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2005

«Μόνιμους καθηγητές για το Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας
ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ Δ. ΚΟΥΣΕΛΑ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ»

Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 04 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2005

Στελέχωση του ΤΕΙ Καλαμάτας ζητεί ο Δημήτρης Κουσελάς
ΜΕ ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ

Την στελέχωση του ΤΕΙ Καλαμάτας με τακτικούς καθηγητές όλων των βαθμίδων, ώστε να διασφαλιστεί η πλήρης και ομαλή λειτουργία του, ζητεί ο βουλευτής Μεσσηνίας του ΠΑΣΟΚ Δημ. Κουσελάς με ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή για την υπουργό Παιδείας Μαριέττα Γιαννάκου. Οπως επισημαίνει ο βουλευτής:

« Με το Π.Δ. 502/28-09-1989 ( ΦΕΚ 215/Α/03-10-1989) ιδρύθηκε στην Καλαμάτα Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ιδρυμα (Τ.Ε.Ι.) με την ταυτόχρονη κατάργηση του παραρτήματος στην Πάτρα. Για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών του Τ.Ε.Ι. συστήθηκαν με την ίδια ιδρυτική πράξη, 120 θέσεις καθηγητών και επίκουρων καθηγητών καθώς και καθηγητών εφαρμογών.

Με το Φ.Ι./122355/Ε5/16-11-04 έγγραφό σας, εγκρίθηκε η κατανομή 90 μόνο θέσεων τακτικών μελών εκπαιδευτικού προσωπικού για το εν λόγω Τ.Ε.Ι.

Η κατανομή αυτή έγινε στα πλαίσια της εφαρμογής εθνικής στρατηγικής και πολιτικής στην εκπαίδευση ή είναι μέτρο αποσπασματικό και εντελώς σπασμωδικό που η κυβέρνηση έλαβε αιφνιδιαστικά χωρίς ιδιαίτερη ή μάλλον μηδαμινή αξιολόγηση των πραγματικών αναγκών σε μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό ενός ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης;

Το πρόβλημα επιτείνεται εάν λάβει κανείς υπ’ όψιν ότι από τις παραπάνω 90 εγκριθείσες θέσεις τακτικών καθηγητών έχουν καλυφθεί μέχρι σήμερα μόνο οι 45 θέσεις. Με τους 45 μόνιμους καθηγητές διαφόρων βαθμίδων καλύπτεται μόνο το 20% των εκπαιδευτικών αναγκών του ιδρύματος. Δηλαδή έστω και αν το σύνολο των εγκεκριμένων οργανικών θέσεων πληρωνόταν, η κάλυψη του εκπαιδευτικού έργου με μόνιμο προσωπικό θα ήταν κάτω του 50% των εκπαιδευτικών αναγκών του ΤΕΙ Καλαμάτας. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο ποσοτικό, αλλά έχει και σοβαρές ποιοτικές διαστάσεις, όταν δεν διατίθεται το απαιτούμενο μόνιμο εκπαιδευτικό δυναμικό που να καλύπτει συστηματικά, με την απαιτούμενη συνέχεια και προοπτική στην εργασιακή του σχέση, τα αντίστοιχα γνωστικά αντικείμενα του εν λόγω ΤΕΙ».

Καταλήγοντας ο κ. Κουσελάς ερωτά την υπουργό Παιδείας αν προτίθεται να εκδώσει νέα υπουργική απόφαση, ώστε να εγκριθούν και οι 120 θέσεις τακτικών καθηγητών που προβλέπονται από την ιδρυτική πράξη του ΤΕΙ Καλαμάτας και αν είναι στις προτεραιότητές της να προκηρύξει την κάλυψη των 45 εγκριθεισών θέσεων τακτικών καθηγητών, που δεν έχουν ακόμα προκηρυχθεί, παρ’ ότι εγκρίθηκαν, για να διασφαλιστεί η στοιχειώδης λειτουργία του ιδρύματος.