Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Τύπος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1/2/2005

Εφημερίδα ΦΩΝΗ 01 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2005

"ΚΟΙΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΚΟΥΣΕΛΑ ΚΑΙ ΚΑΤΣΙΛΙΕΡΗ
Ανησυχία και σύγχυση στο χώρο της υγείας
στην Περιφέρεια Πελοποννήσου"

Εφημερίδα ΘΑΡΡΟΣ 01 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2005

"Βουλευτές του Πα.Σο.Κ. ερωτούν
για το ΠΕΣΥΠ Πελοποννήσου"

Εφημερίδα ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 01 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  2005

"Βολές βουλευτών κατά του ΠΕΣΥΠ Πελοποννήσου
ΖΗΤΟΥΝ ΤΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΩΝ
ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ"

Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ  01 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2005

Παρέμβαση του ΠΑΣΟΚ για την Yγεία στην Πελοπόννησο
ΜΕ ΕΡΩΤΗΣΗ 11 ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ

Εντεκα βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, μεταξύ των οποίων και οι βουλευτές Μεσσηνίας Δημήτρης Κουσελάς και Πέτρος Κατσιλιέρης, κατέθεσαν στη Βουλή ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων, προς τους υπουργούς Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ν. Κακλαμάνη, Οικονομίας και Οικονομικών Γ. Αλογοσκούφη, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Π. Παναγιωτόπουλο, για θέματα του ΠΕΣΥΠ Πελοποννήσου, που αφορούν τη λειτουργία και τη στελέχωση των υπηρεσιών υγείας στο σύνολο της περιφέρειας Πελοποννήσου.

Η κοινή ερώτηση των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ έχει ως εξής:

«Κύριοι υπουργοί,

Η περίοδος χάριτος για την κυβέρνηση και στο βασικό θέμα της υγείας έχει παρέλθει. Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, επιδιώκοντας να προσελκύσει το ενδιαφέρον των ανυποψίαστων πολιτών σε ήσσονος σημασίας θέματα τα οποία δήθεν έχει επιλύσει (βλ. ράντζα στους διαδρόμους κτλ), τους αποτρέπει από το να δουν, προσωρινά όμως, την γυμνή αλήθεια στο χώρο της υγείας. Στον ευαίσθητο αυτό χώρο η κατάσταση εμπνέει πλήρη ανησυχία και σύγχυση την οποία τρέφει καθημερινά η κυβέρνησή σας και το αρμόδιο υπουργείο: νέα ή πλήρως ανακαινισμένα νοσοκομεία χωρίς καθόλου ιατρικό και μη προσωπικό (Νοσοκομείο Χαϊδαρίου, περιφερειακά νοσοκομεία, κ.ά.), 40.000 άνεργο προσωπικό του νοσηλευτικού τομέα, ανώτατο διοικητικό προσωπικό χωρίς τα απαιτούμενα προσόντα, κ.ά. Στα παραπάνω προβλήματα έρχεται να προστεθεί η διοικητική αβελτηρία του αρμόδιου εποπτεύοντος Περιφερειακού Οργανισμού του ΠΕΣΥΠ Πελοποννήσου το οποίο όχι μόνο εποπτεία δεν ασκεί, αλλά είναι και το ίδιο υπαίτιο για μια σειρά από κενά εξουσίας.

Οι κύριοι όμως δέκτες αυτής της κατάστασης είναι οι ίδιοι οι πολίτες της Πελοποννήσου, τους οποίους και εκπροσωπούμε με αυτή την ερώτηση.

Για όλα τα παραπάνω λοιπόν, και κυρίως:

Επειδή οι κάτοικοι της Περιφέρειας Πελοποννήσου είναι προβληματισμένοι ως προς το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας στην περιοχή τους.

Επειδή πρέπει, στην εποχή της διαφάνειας που διανύουμε, να είναι γνωστά τα τυπικά προσόντα των διοικούντων των μονάδων Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας της Περιφέρειας Πελοποννήσου και να κατοχυρώνονται από τις νόμιμες δημοκρατικές διαδικασίες.

Επειδή είναι απαραίτητο να γίνει πλέον γνωστή η πολιτική υγείας στην περιοχή μας καθώς επίσης και ποιες είναι οι οικονομικές υποχρεώσεις των νοσοκομείων αλλά και των ταμείων προς τα νοσοκομεία που ρυθμίστηκαν τελευταία στη Βουλή.

Ερωτάσθε, καταθέτοντας τα αντίστοιχα έγγραφα:

Ποιες ήταν οι προγραμματισμένες προσλήψεις ιατρικού και μη ιατρικού προσωπικού ανά υγειονομική μονάδα στο ΠΕΣΥΠ Πελοποννήσου;

Οσες προγραμματισμένες να υλοποιηθούν προσλήψεις δεν πραγματοποιήθηκαν τελικά πρόκειται να μεταφερθούν και να προστεθούν οι αντίστοιχοι πόροι στον προϋπολογισμό του 2005 ή έχουν χαθεί οριστικά;

Σε ποια φάση βρίσκονται τα επιτελούμενα έργα στην περιοχή και ποιος είναι ο προγραμματισμός για τη συνέχισή τους;

Ποια είναι η προγραμματισμένη προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού ανά υγειονομική μονάδα του ΠΕΣΥΠ Πελοποννήσου;

Ποιες ήταν οι οφειλές ανά ασφαλιστικό ταμείο προς κάθε νοσοκομείο του ΠΕΣΥΠ Πελοποννήσου και μέχρι ποια ημερομηνία; Να κατατεθούν τα επίσημα στοιχεία για κάθε ταμείο;

Ποια είναι τα ουσιαστικά και τυπικά προσόντα (μεταπτυχιακοί τίτλοι, επαγγελματική εμπειρία κ.ά.) των διοικητών των νοσοκομείων και των επικεφαλής των μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας της Περιφέρειας Πελοποννήσου; Να κατατεθούν τα σχετικά βιογραφικά».