Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Τύπος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 27/1/2005
Εφημερίδα ΘΑΡΡΟΣ 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005

«ΚΟΥΣΕΛΑΣ
Ζητεί μέριμνα του Σιούφα
για τα λατομεία στη Μεσσηνία»

Εφημερίδα ΦΩΝΗ 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005

«ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΟΥΣΕΛΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ
Να συνεχιστεί η λειτουργία των λατομείων στη Μεσσηνία
»

Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005

«Ερώτηση Κουσελά για τα λατομεία»

Εφημερίδα ΣΗΜΑΙΑ 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005

Ο Δημ. Κουσελάς για τα λατομεία

Ο βουλευτής Μεσσηνίας του ΠΑΣΟΚ κ. Δημήτρης Κουσελάς, με αφορμή υποβληθείσα αίτηση των εκπροσώπων του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου της Καλαμάτας για τη συνέχιση της λειτουργίας των λατομείων του Ν. Μεσσηνίας, κατέθεσε Αναφορά στη Βουλή, προς τον Υπουργό Ανάπτυξης.

Το κείμενο της Αναφοράς έχει ως εξής:

«Κύριε Υπουργέ,

Σας διαβιβάζω την ανωτέρω αίτηση και παρακαλώ να παρέμβετε για την ικανοποίηση των αναφερομένων σε αυτή αιτημάτων των εκπροσώπων του εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Καλαμάτας.

Πράγματι το τελευταίο χρονικό διάστημα τα ελάχιστα λατομεία του Ν. Μεσσηνίας σταματούν τη λειτουργία τους και αυτό έχει επίπτωση στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας και πλήττει τον κλάδο των εργαζομένων με αποτέλεσμα την αύξηση της ανεργίας.

Θα παρακαλούσα επίσης, μέχρι την επίλυση του δημιουργηθέντος προβλήματος και την επανεργοποίηση των λατομείων, να μεριμνήσετε για την παράταση της λειτουργίας των είδη λειτουργούντων λατομείων στην περιοχή ».