Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Τύπος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 22/1/2005

Εφημερίδα ΘΑΡΡΟΣ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005

«Ερώτηση Κουσελά για ισόβια σύνταξη  σε πατέρες
που είχαν επιμέλεια των παιδιών»

Εφημερίδα ΣΗΜΑΙΑ 23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005

"ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΟΥΣΕΛΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ
Χορήγηση ισόβιας σύνταξης και στους πολύτεκνους πατέρες"

Εφημερίδα ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005

"Ο ΟΓΑ αρνείται ισόβια σύνταξη στον πατέρα
ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ Δ. ΚΟΥΣΕΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥ"

Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005

Ισόβια σύνταξη και σε πολύτεκνους πατέρες
ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ

Τη χορήγηση ισόβιας σύνταξης και σε πολύτεκνους πατέρες που έχουν την επιμέλεια των παιδιών, ζητεί ο βουλευτής Μεσσηνίας του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Κουσελάς, με ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή. Αφορμή για την ερώτηση, υπήρξε συγκεκριμένη περίπτωση πατέρα από τη Μεσσηνία και, όπως αναφέρει ο βουλευτής:

«Ο πολύτεκνος Χρήστος Διακουμέας, πατέρας πέντε ανηλίκων τέκνων και δικαιούχος, ως έχων την επιμέλειά τους, πολυτεκνικού επιδόματος, μου διαβίβασε την από 18/01/2005 αίτηση με την οποία ζητά από τον ΟΓΑ τη χορήγηση ισόβιας σύνταξης μετά την οριστική, λόγω ενηλικίωσης του τελευταίου τέκνου του, διακοπή του επιδόματος αυτού.

Ο ΟΓΑ με το από 35827/25-11-2004 έγγραφό του ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο ότι ισόβια σύνταξη χορηγείται μόνο στη μητέρα.

Σύμφωνα με το Ν.1892/90 η μητέρα δικαιούται ισόβιας σύνταξης με την προϋπόθεση να μην έχει υπαιτίως εγκαταλείψει τα παιδιά της. Στην προκειμένη περίπτωση η μητέρα από δεκαπενταετίας έχει εγκαταλείψει τα παιδιά της και ως εκ τούτου δεν συντρέχει στο πρόσωπό της η προϋπόθεση της χορήγησης ισόβιας σύνταξης.

Ο ίδιος όμως νόμος δεν αναγνωρίζει αντίστοιχο δικαίωμα για τον έχοντα την επιμέλεια των τέκνων και δικαιούχο του πολυτεκνικού επιδόματος, ο οποίος στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ο αιτών. Είναι προφανές ότι πρόκειται ή περί κενού νόμου, το οποίο χρήζει ειδικής ερμηνείας, ή μάλλον περί νόμου αναχρονιστικού καθ’ όσον, η συγκεκριμένη διάταξή του εξακολουθεί να ισχύει και μετά τη θέση σε εφαρμογή των Διατάξεων του άρθρου 4 παρ. 2 του νέου αναθεωρημένου Συντάγματος σύμφωνα με το οποίο «οι Ελληνες και οι Ελληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις».

Αλλωστε σύμφωνα με το άρθρο 116 παρ.1, διατάξεις αντίθετες προς το ανωτέρω άρθρο εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι την κατάργησή τους με νόμο έως την 31/12/1982».

Καταλήγοντας, ο κ. Κουσελάς θέτει στον υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας τα παρακάτω ερωτήματα:

- Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί προκειμένου να αντιμετωπιστεί η διαπραττόμενη αδικία και ανισότητα στο πλαίσιο της προστασίας των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων του πολίτη.

- Αν σκοπεύει να καταθέσει ερώτημα στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους για την ερμηνεία των σχετικών διατάξεων του Ν.1892/90.

- Αν είναι στις προθέσεις του να εισαγάγει προς συζήτηση πρόταση τροπολογίας ή προσθήκης στον ανωτέρω νόμο, ώστε η υφιστάμενη διάταξη του Ν.1892/90, ως αντίθετη προς το άρθρο 4 παρ. 2 του Συντάγματος, να παύσει να ισχύει (σχετ. το άρθρο 116 παρ.1 του Συντάγματος)».