Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Τύπος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 25/3/2009

Εφημερίδα ΘΑΡΡΟΣ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ   2009

Δημ. Κουσελάς

Όχι στην παραπέρα ερήμωση των χωριών της Περιφέρειας 

 

Εφημερίδα ΦΩΝΗ   25 ΜΑΡΤΙΟΥ   2009

Ερώτηση από τον  βουλευτή Μεσσηνίας  Δημήτρη Κουσελά.

Όχι στην παραπέρα ερήμωση των χωριών της περιφέρειας.

 

Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ   25 ΜΑΡΤΙΟΥ   2009

Ο Κουσελάς για τις εισφορές στα καφενεία των χωριών.

 

Εφημερίδα ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΛΟΓΟΣ   2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ   2009

Κατεπείγουσα ερώτηση Δ.Κουσελά.

Όχι στην παραπέρα ερήμωση των χωριών της Περιφέρειας 

 

Όχι στην παραπέρα ερήμωση των χωριών της Περιφέρειας 

 

Ο βουλευτής Μεσσηνίας του ΠΑΣΟΚ κ. Δημήτρης Κουσελάς, κατέθεσε  Ερώτηση στη Βουλή, προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας,  για την υποχρεωτική υπαγωγή των συνταξιούχων του ΟΓΑ στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ.

 

Το πλήρες κείμενο της Ερώτησης έχει ως εξής:

 

«Η πρόσφατη εγκύκλιός σας (Α.Π. ΔΙΑΣΦ/Φ9/39/123485/1-12-2008) που εκδόθηκε προκειμένου να δοθούν «διευκρινίσεις» για την υπαγωγή στην ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. συνταξιούχων, που ασκούν επάγγελμα υπαγόμενο στον Ο.Α.Ε.Ε. σε πόλεις και χωριά κάτω των 2.000 κατοίκων, έχει δημιουργήσει μεγάλη αναστάτωση και ανησυχία στους συνταξιούχους του ΟΓΑ που ασκούν επαγγελματικές δραστηριότητες στις ανωτέρω περιοχές, αφού τους υποχρεώνει να υπαχθούν στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. χωρίς τις προϋποθέσεις του εισοδηματικού κριτηρίου του Ν. 3050/02, που προβλέπεται για την ασφάλιση των εν ενεργεία επαγγελματιών, βιοτεχνών και εμπόρων.

 

Είναι γνωστό ότι, η επαγγελματική δραστηριότητα των συνταξιούχων του ΟΓΑ στις παραπάνω περιοχές, επικεντρώνεται αποκλειστικά και μόνο στη λειτουργία μικρών καφενείων τα οποία αποτελούν μοναδικό σημείο αναφοράς και συνάντησης των κατοίκων και τη μοναδική διέξοδο ψυχαγωγίας τους.

 

 Ως εκ τούτου, η εφαρμογή της εν λόγω ρυθμιστικής εγκυκλίου  σας, θα αναγκάσει τους συνταξιούχους να σταματήσουν κάθε δραστηριότητα, να κλείσουν τα καφενεία τους και να οδηγήσουν τις ολιγάριθμες πληθυσμιακά περιοχές σε μαρασμό. Είναι αδύνατον τα εν λόγω καφενεία, πολλά από τα οποία όχι μόνο δεν έχουν κέρδη αλλά ζημιώνουν τους ιδιοκτήτες τους, να αντέξουν τις κατά 40% προσαυξημένες ασφαλιστικές εισφορές.

 

Λαμβανομένου υπ΄ όψη του μεγάλου κοινωνικού κόστους που θα έχει η εφαρμογή της ανωτέρω εγκυκλίου σε περιοχές που συρρικνώνονται ραγδαία, αφού νεολαία δεν υπάρχει και η μέση ηλικία ξεπερνά τα 60 χρόνια, με αποτέλεσμα ολόκληρες περιοχές να απειλούνται με ερήμωση :

 

Ερωτάται η κ. Υπουργός:Προτίθεται να προβεί στην άμεση ακύρωση της υπ΄ αριθ. ΔΙΑΣΦ/Φ9/39/123485/1-12-2008 εγκυκλίου της, στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης και τόνωσης των μικρών τοπικών κοινωνιών της χώρας,  προκειμένου να μην τεθούν σε απομόνωση τα μικρά χωριά και οι πόλεις με κατοίκους κάτω των 2.000 κατοίκων;»