Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Τύπος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 18/11/2006

Εφημερίδα ΘΑΡΡΟΣ 18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2006

«Ερώτηση Κουσελά για τις προαγωγές εκπαιδευτικών»

Εφημερίδα ΦΩΝΗ 18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2006

«ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Δ. ΚΟΥΣΕΛΑ
Άρνηση συμμόρφωσης του Υπουργείου Παιδείας
στις δικαστικές αποφάσεις και το Σύνταγμα
»

Εφημερίδα ΣΗΜΑΙΑ 18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2006

«ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ
Άρνηση συμμόρφωσης του Υπουργείου Παιδείας στις
δικαστικές αποφάσεις και το Σύνταγμα της Χώρας
»

Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2006

«Ερώτηση Κουσελά για την επιλογή διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»

Εφημερίδα ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2006

 Δ. ΚΟΥΣΕΛΑΣ
Άρνηση συμμόρφωσης του Υπουργείου Παιδείας στις δικαστικές αποφάσεις και το Σύνταγμα της Χώρας

Ο βουλευτής Μεσσηνίας του ΠΑΣΟΚ κ. Δημήτρης Κουσελάς, κατέθεσε Ερώτηση στη Βουλή, προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ζητώντας να εφαρμοστούν οι νόμοι από τα αρμόδια Υπηρεσιακά Συμβούλια σχετικά με τις τοποθετήσεις και τις προαγωγές των Εκπαιδευτικών και να λάβει μέτρα ώστε να συμμορφωθούν τα όργανα της Δημόσιας Διοίκησης σε αποφάσεις Ανώτατων Δικαστηρίων του Κράτους και το Σύνταγμα της Χώρας.

Το πλήρες κείμενο της Ερώτησης έχει ως εξής:

«Με την υπ’ αριθμόν 1667/2006 απόφαση του Η’ Τμήματος του Εφετείου Αθηνών ακυρώθηκαν, η σχετική απόφασή σας (υπ’ αρ. γ54/87637/Δ2/31-8-2004) και η (υπ΄αριθ.3/29-08-2004) πράξη του Συμβουλίου Επιλογής Προσωρινών Διευθυντών και Προϊσταμένων Γραφείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με τις οποίες προκρίθηκε η τοποθέτηση Διευθυντών στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Μεσσηνίας, οι οποίοι προδήλως υστερούσαν σε ουσιαστικά και τυπικά προσόντα έναντι των άλλων συγκρινομένων συναδέλφων τους.

Η εν λόγω απόφαση, έκρινε ότι οι τοποθετηθέντες στις επίμαχες θέσεις προϊσταμένων, με τις ανωτέρω πράξεις της Διοίκησης, δεν επελέγησαν νομίμως. Η ίδια απόφαση δε επιτάσσει την αναπομπή της υπόθεσης στη Διοίκηση για να ενεργήσει νόμιμα.

Το θέμα αυτό έχει προκαλέσει την έντονη δυσαρέσκεια της τοπικής κοινωνίας της Καλαμάτας, αποτέλεσε δε αντικείμενο σχολιασμού από τον ημερήσιο τύπο που σε σχετικό δημοσίευμά του χαρακτηρίζει τις ανωτέρω επιλογές ως επιλογές του «γαλάζιου στρατού» και την απόφαση του Δ. Εφετείου «κόλαφο» για την πολιτική ηγεσία.

Στις 28-09-2006 ένας εκ των παραλειφθέντων εκπαιδευτικών σας κοινοποίησε Εξώδικη Πρόσκληση-Δήλωση για την συμμόρφωση των αρμοδίων οργάνων προς την ανωτέρω απόφαση του Δ. Εφετείου, ως οφείλουν από υποχρέωση που απορρέει από το Σύνταγμα (άρθρο 95 παρ.5) και το Νόμο (Ν.702/1977 άρθρ.4 παρ.1).

Το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο αδικαιολογήτως και παρανόμως δεν έχει μέχρι σήμερα συνεδριάσει προκειμένου να επανακρίνει τους υποψηφίους εκπαιδευτικούς και να καλύψει τις ανωτέρω θέσεις σύμφωνα με τις επιταγές της ανωτέρω απόφασης του Δ. Εφετείου Αθηνών. Παραβαίνει δηλαδή την υποχρέωση συμόρφωσής του προς τις δικαστικές αποφάσεις. Εν προκειμένω μάλιστα που η απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών αναγνωρίζει ότι τόσο τα τυπικά όσο και τα ουσιαστικά προσόντα των παραλειφθέντων υπερέχουν προδήλως των προσόντων των προκριθέντων.

Τέλος ας μην ξεχνάμε τις επιλογές Προϊσταμένων Γραφείων και Διευθυντών, που είχε πραγματοποιήσει το Υπουργείο Παιδείας το καλοκαίρι του 2004, αμέσως μετά την ανάληψη της διακυβέρνησης της χώρας από τη Νέα Δημοκρατία σε μια επίδειξη δύναμης εξουσιαστικού κράτους, καταργώντας και παραβιάζοντας κατάφωρα κάθε έννοια αξιοκρατίας. Για τις επιλογές αυτές, είχαν διατυπωθεί έντονες διαφωνίες από τις Συνδικαλιστικές Ομοσπονδίες των Εκπαιδευτικών, και είχαν χαρακτηριστεί ότι έγιναν με κομματικά κριτήρια.

Κατόπιν των ανωτέρω

Ερωτάται η κ. Υπουργός:

  • Προτίθεται να μεριμνήσει για την άμεση συνεδρίαση του αρμόδιου Συμβουλίου επιλογής Προσωρινών Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε συμμόρφωση της απόφασης του Δ. Εφετείου Αθηνών, ώστε να δικαιωθούν οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι αδικήθηκαν με τις πράξεις της Διοίκησης, παρότι διαθέτουν ουσιαστικά και τυπικά προσόντα προδήλως ανώτερα των προτιμηθέντων συναδέλφων τους στις επίμαχες ανωτέρω θέσεις;

  • Είναι στις προθέσεις της να μεριμνά σε κάθε περίπτωση για την πιστή εφαρμογή του νόμου από τα αρμόδια Υπηρεσιακά Συμβούλια όταν αυτά καλούνται να κρίνουν τοποθετήσεις ή προαγωγές δημοσίων υπαλλήλων, και να επιβάλει τις προβλεπόμενες ποινές σε περίπτωση παράβασης του Νόμου;

  • Σκοπεύει να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για την συμμόρφωση των οργάνων της Δημόσιας Διοίκησης σε αποφάσεις Ανωτάτων Δικαστηρίων του Κράτους όπως προβλέπεται από το Νόμο και το Σύνταγμα της χώρας μας ώστε να αποτρέπεται η παραβίαση θεσμών και διαδικασιών .»