Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Τύπος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 7/11/2006

Εφημερίδα ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ  07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2006

Σχόλιο του Δημήτρη Κουσελά
Βουλευτή Μεσσηνίας του ΠΑΣΟΚ

 Τα ευρήματα της έρευνας δικαιώνουν τις ανησυχίες μου

Ο βουλευτής Μεσσηνίας του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Κουσελάς, σημειώνει:

Είναι εξαιρετικά χρήσιμο να γίνονται έρευνες, όπως αυτή του Κέντρου Προώθησης της Απασχόλησης του ΟΑΕΔ, που δημοσιεύτηκε πρόσφατα. Τέτοιες έρευνες δίνουν σε όλους μας τη δυνατότητα να προβληματιστούμε για τη διάρθρωση, την πορεία και τις προοπτικές της απασχόλησης στο Νομό μας και να διερευνήσουμε τα κατάλληλα αναπτυξιακά μέτρα που θα δώσουν νέα δυναμική και ουσιαστικές προοπτικές στο ανθρώπινο δυναμικό της Μεσσηνίας.

Τα ευρήματα της έρευνας δικαιώνουν τις ανησυχίες μου για την πορεία της ανάπτυξης και τη διάρθρωση της απασχόλησης στο νομό μας, θέματα για τα οποία έχω επανειλημμένα αναφερθεί σε Ερωτήσεις και παρεμβάσεις μου στη Βουλή.

‘Εχουμε σαφέστατη υστέρηση στον επαγγελματικό δυναμισμό σε σχέση με το μέσο όρο της χώρας, με εξαίρεση ίσως τις μεταποιητικές βιομηχανίες, οι οποίες όμως είναι στη συντριπτική τους πλειοψηφία μικρές μονάδες, με υψηλό ποσοστό αυτοαπασχόλησης και χρειάζονται, για την παραπέρα ανάπτυξή τους, αυξημένη και στοχευμένη ενίσχυση από την Πολιτεία.

Ιδιαίτερα ανησυχητική είναι, κατά την άποψή μου, η έλλειψη σε δεξιότητες γνώσης ξένων γλωσσών και Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Αυτό, σε συνδυασμό με τις αυξημένες ανάγκες για την ισότιμη συμμετοχή μας στη σύγχρονη «Κοινωνία της Γνώσης», σηματοδοτεί την επείγουσα προτεραιότητα να καλυφθούν αυτές οι ελλείψεις σε όλο το φάσμα της αγοράς εργασίας στο νομό μας, με κατάλληλα κίνητρα και συστηματικές παρεμβάσεις επιμόρφωσης.

Επίσης, δεν με καθησυχάζει η μετρούμενη μείωση της ανεργίας, δηλ. ο περιορισμός των εγγεγραμμένων ανέργων σε 5.237 το Σεπτέμβριο του 2006, σε σχέση λ.χ. με τα 7.412 άτομα που είχαν καταγραφεί ως άνεργοι το Μάρτιο του 2005.

Η ισχυρή εποχικότητα της απασχόλησης στο νομό μας, κυρίως λόγω της πρωτοκαθεδρίας των κλάδων εστίασης-τουρισμού, αλλά και των αγροτικών εργασιών, οδηγεί σε υποεκτιμήσεις της πραγματικής ανεργίας (άρα και της αύξησης της απασχόλησης), ανάλογα με την εποχή του έτους που αυτή μετράται.

Θα πρέπει, λοιπόν, να μην επαναπαυτούμε και να δούμε με επιφύλαξη ακόμα και τα ενθαρρυντικά μεγέθη της αύξησης της απασχόλησης και της μείωσης των εγγεγραμμένων ανέργων που καταγράφει, σε σχέση με το 2003, η συγκεκριμένη έρευνα.

Οι νέες γυναίκες, οι νέοι μας γενικότερα και κυρίως οι απόφοιτοι της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εμφανίζουν τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας. Είμαστε ένατοι σε ποσοστό ανεργίας πανελλαδικά, με υψηλή εποχικότητα της απασχόλησης στο νομό μας. Σ’ αυτά τα προβληματικά δεδομένα πρέπει να προσθέσουμε τις συνεχείς πιέσεις που δέχεται ο αγροτικός μας τομέας λόγω της ελλιπούς προετοιμασίας και στήριξης των αγροτών μας, ιδιαίτερα των νέων, για να αντεπεξέλθουν στις προκλήσεις της νέας ΚΑΠ.

‘Όλα τα παραπάνω αναδεικνύουν και μέσα από τη συγκεκριμένη –και πολλαπλά χρήσιμη- έρευνα την ανάγκη σχεδιασμένων και ολοκληρωμένων παρεμβάσεων τόνωσης της ανάπτυξης και της απασχόλησης στο Νομό μας, με την προώθηση συνδυασμένων αγρο-τουριστικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων ποιότητας, που να περιορίζουν τις επιπτώσεις της εποχικότητας στην απασχόληση και στο εισόδημα των συμπολιτών μας.

Δυστυχώς η Κυβέρνηση δεν έχει μέχρι σήμερα σταθεί στο ύψος των αναγκών και των προτεραιοτήτων του Νομού μας. Οι αναγκαίοι σχεδιασμοί, καθώς και τα απαραίτητα διαρθρωτικά μέτρα που χρειάζεται η αγορά εργασίας στη Μεσσηνία, ελάχιστη σχέση έχουν με τα «παυσίπονα» των αποσπασματικών προγραμμάτων κατάρτισης και ενίσχυσης της απασχόλησης που υλοποιήθηκαν μέχρι σήμερα.