Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Τύπος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 4/11/2006

Εφημερίδα ΘΑΡΡΟΣ 04 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2006

«ΖΗΤΑ Ο ΔΗΜ. ΚΟΥΣΕΛΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ
ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Τιμήστε την υπογραφή σας για τη Δ.Ε.Π.Α.Κ.
»

Εφημερίδα ΦΩΝΗ 04 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2006

«ΚΟΥΣΕΛΑΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Τιμήστε την υπογραφή σας για τη ΔΕΠΑΚ
»

Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 04 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2006

«ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ
Να δώσει το υπουργείο τα χρήματα στη ΔΕΠΑΚ
»

Εφημερίδα ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 04 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2006

«Κουσελάς προς υπουργό Πολιτισμού:
"Τιμήστε την υπογράφη σας για τη ΔΕΠΑΚ"
»

Εφημερίδα ΣΗΜΑΙΑ 04 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2006

 ΚΟΥΣΕΛΑΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Τιμήστε την υπογράφη σας για τη ΔΕΠΑΚ

Ο βουλευτής Μεσσηνίας του ΠΑΣΟΚ κ. Δημήτρης Κουσελάς, κατέθεσε Ερώτηση στη Βουλή, προς την Υπουργό Πολιτισμού, ζητώντας εξηγήσεις για την σοβαρή καθυστέρηση και ανακολουθία του Υπουργείου Πολιτισμού ως προς τις οικονομικές του υποχρεώσεις, που θέτουν σε σοβαρό κίνδυνο τη λειτουργία της ΔΕΠΑΚ

Το πλήρες κείμενο της Ερώτησης έχει ως εξής:

« Όπως γνωρίζετε, σύμφωνα με όρο της υπογραφείσας, τον Ιανουάριο του 2006, Προγραμματικής Σύμβασης τριετούς ισχύος(23/1/2006 μέχρι 23/1/2009) μεταξύ του ΥΠ.ΠΟ, του Δήμου Καλαμάτας και της ΔΕΠΑΚ για την πραγματοποίηση πολιτιστικών δραστηριοτήτων, το ΥΠ.ΠΟ και ο Δήμος Καλαμάτας ανέλαβαν την υποχρέωση επιχορήγησης της ΔΕΠΑΚ με το ποσό των 480.000 ευρώ ετησίως, ο καθένας.

Ο Δήμος της Καλαμάτας έχει εκπληρώσει για το 2006 στο ακέραιο την υποχρέωσή του και κατέβαλε τα προβλεπόμενα στην ανωτέρω Σύμβαση ποσά, τόσο για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων της ΔΕΠΑΚ όσο και του ΔΙΚΕΧΟ.

Αντίθετα, το ΥΠ.ΠΟ, ενώ κατέβαλε το ποσό της επιχορήγησης 2006 για το ΔΙΚΕΧΟ καθυστερεί αδικαιολόγητα την επιχορήγηση 2006 της ΔΕΠΑΚ με το ποσό των 480.000 ευρώ, καθώς και τα οφειλόμενα από υπόλοιπο επιχορήγησης ΔΕΠΑΚ 2005 (380.410,86 ευρώ) και ΔΙΚΕΧΟ 2004 (43.470,29 ευρώ). Το συνολικό οφειλόμενο ποσό ανέρχεται σε 903.881,15 ευρώ.

Η καθυστέρηση της καταβολής της επιχορήγησης από πλευράς του ΥΠ.ΠΟ έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία της ΔΕΠΑΚ, η οποία παρέχει παιδεία υψηλού καλλιτεχνικού επιπέδου σε 1200 φοιτητές της.

Άλλωστε, είναι αυτονόητο ότι οι ανωτέρω θεσμοθετημένοι πολιτιστικοί θεσμοί ΔΕΠΑΚ και ΔΙΚΕΧΟ, προσφέροντας ψυχαγωγία και επιμόρφωση στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής, συμβάλλουν αποφασιστικά στην πολιτιστική ανάπτυξή της.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

  • Πότε σκοπεύει να εξοφλήσει τις ανωτέρω υποχρεώσεις του Υπουργείου, ώστε να μην παρεμποδιστεί η ομαλή λειτουργία της ΔΕΠΑΚ;

  • Προτίθεται να λάβει τα απαραίτητα μέτρα ώστε να μην ξανασυμβεί παρόμοια καθυστέρηση στην καταβολή της οφειλόμενης, σύμφωνα με την ανωτέρω Προγραμματική Σύμβαση, επιχορήγησης, η οποία κρίνεται απαραίτητη για την απρόσκοπτη λειτουργία της ΔΕΠΑΚ και του ΔΙΚΕΧΟ Καλαμάτας; »