Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Τύπος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 28/9/2006
Εφημερίδα ΦΩΝΗ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006

«ΕΡΩΤΗΣΗ ΩΝ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΚΟΥΣΕΛΑ
Καταγγέλλουν αθέμιτες πρακτικές και ολιγοπώλια Τραπεζών
»

Εφημερίδα ΘΑΡΡΟΣ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006

«ΚΟΥΣΕΛΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΖΗΤΟΥΝ
Μέτρα για αντιμετώπιση αθέμιτων και ολιγοπωλιακών
πρακτικών των τραπεζών
»

Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006

«Ερώτηση με πρωτοβουλία Κουσελά για το "καρτέλ"
των τραπεζών
»

Εφημερίδα ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006

«Ερώτηση του Δ. Κουσελά για τις αθέμιτες
πρακτικές των Τραπεζών
»

Εφημερίδα ΣΗΜΑΙΑ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΥΣΕΛΑ
Για την αντιμετώπιση των αθέμιτων και ολιγοπωλιακών πρακτικών των Τραπεζών

Με πρωτοβουλία του βουλευτή Μεσσηνίας του ΠΑΣΟΚ κ. Δημήτρη Κουσελά, κατατέθηκε Ερώτηση στη Βουλή, προς τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, την οποία προσυπογράφουν οι Ανδρέας Μακρυπίδης, Πέτρος Ευθυμίου και Βάσω Παπανδρέου, ζητώντας την άμεση λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση των αθέμιτων και ολιγοπωλιακών πρακτικών των Τραπεζών.

Το πλήρες κείμενο της Ερώτησης έχει ως εξής:

« Τις τελευταίες ημέρες έχουν έλθει στο προσκήνιο, μέσω δημοσιευμάτων του Τύπου, οι συντονισμένες πρακτικές εταιρειών και παραγόντων διάφορων κλάδων της Οικονομίας, οι οποίοι ανενόχλητοι λυμαίνονται την αγορά, σε βάρος των προμηθευτών και των καταναλωτών των προϊόντων/υπηρεσιών τους.

Ο τραπεζικός κλάδος αποτελεί ίσως το πλέον χαρακτηριστικό παράδειγμα αθέμιτων πρακτικών, οι οποίες σηματοδοτούν συμπεριφορά «καρτέλ». Οι συνέπειες αυτών των πρακτικών σκιαγραφούνται με τον πλέον επίσημο τρόπο από τα στοιχεία που δημοσιοποίησε πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Σύμφωνα με αυτά, οι ‘Ελληνες δανειολήπτες πληρώνουν έως και ένα μισθό παραπάνω το χρόνο για την αποπληρωμή των δανείων τους, λόγω της μεγάλης διαφοράς στις χρεώσεις που επιβάλλουν οι Τράπεζες. Η επιπλέον επιβάρυνσή τους ανέρχεται συνολικά σε 1,4 δις ευρώ !

«Καπέλο» όμως πληρώνουν στις τράπεζες και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις μας, στο μέτρο που χρεώνονται με επιτόκιο 5,96%, ενώ ο μέσος όρος της Ευρωζώνης είναι 4,15%. Σε σύνολο δανείων 630 εκ. ευρώ, πληρώνουν σε επιπλέον τόκους 630 εκ. ευρώ, σε σχέση με τη μέση ευρωπαϊκή μικρομεσαία επιχείρηση.

Ακόμα, το περιθώριο κέρδους των Τραπεζών που λειτουργούν στην Ελλάδα είναι το υψηλότερο και μάλιστα υπερδιπλάσιο από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Βασικός λόγος γι’ αυτό είναι η διαφορά μεταξύ των επιτοκίων χορηγήσεων και καταθέσεων, η οποία στη χώρα μας, με βάση τα στοιχεία της ΕΚΤ , ανέρχεται σε 3,65% έναντι 1,68% του μέσου όρου στην Ευρωζώνη. Με άλλα λόγια, οι Τράπεζες δανείζονται πολύ φθηνά το χρήμα από τους καταθέτες (μέσο επιτόκιο 1,26%, έναντι 1,57% της Ευρωζώνης) και το δανείζουν εξαιρετικά ακριβά !

Χαρακτηριστικό είναι ότι οι αποδόσεις των λογαριασμών καταθέσεων έχουν πλέον καταστεί αρνητικές. Σύμφωνα μάλιστα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, το μέσο επιτόκιο καταθέσεων ταμιευτηρίου έχει αυξηθεί μόλις κατά 0,10% από το Δεκέμβριο του 2005, των προθεσμιακών κατά 0,45%, ενώ στο ίδιο διάστημα το βασικό επιτόκιο του ευρώ έχει αυξηθεί κατά μια (1) ποσοστιαία μονάδα και η αύξησή του έχει περάσει ολόκληρη στα δάνεια με κυμαινόμενο επιτόκιο, που κατά κύριο λόγο προωθούν οι Τράπεζες στους καταναλωτές.

Το άνοιγμα της ψαλίδας των επιτοκίων στη χώρα μας, τα σαφώς υψηλότερα περιθώρια κέρδους που απολαμβάνουν οι Τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα, σηματοδοτούν αν όχι συντονισμένες πρακτικές, τουλάχιστον σοβαρό έλλειμμα ανταγωνισμού στην τραπεζική αγορά. Η κατάσταση αυτή επιβαρύνει υπέρμετρα τους καταναλωτές των προϊόντων τους, πολίτες και επιχειρήσεις, σε σημείο που ξεπερνά τα όρια της κοινωνικής ανοχής και της οικονομικής αντοχής τους!

Παράλληλα, οι τράπεζες επιδίδονται σε αθέμιτες πρακτικές σε βάρος των καταναλωτών, επιβάλλοντας παράτυπους και παράνομους όρους στις συμβάσεις πιστωτικών καρτών, υπερβολικές προμήθειες στην ανάληψη λ.χ. μετρητών με κάρτα ή στη διενέργεια πληρωμών, επιβαρύνσεις των μικροκαταθετών με διάφορα μέσα, χειρισμό της valeur με αποτέλεσμα απώλειες τόκων από τους καταθέτες κλπ. Απέναντι σε όλα αυτά, η Τράπεζα της Ελλάδος περιορίζεται σε γενικόλογες συστάσεις, επιφυλάσσοντας στον εαυτό της ρόλο παρατηρητή και Πόντιου Πιλάτου !

Επειδή όλα τα παραπάνω σηματοδοτούν συντονισμένες και καταχρηστικές πρακτικές των Τραπεζών σε βάρος των καταναλωτών και των επιχειρήσεων, απέναντι στις οποίες ούτε η Πολιτεία, ούτε οι αρμόδιες Αρχές μπορούν να συνεχίσουν να μένουν άπρακτες και αδιάφορες, πόσο μάλλον να περιορίζονται σε διαπιστώσεις «ατελειών» στην αγορά και, περιοδικά, σε «συστάσεις» , χωρίς στην πράξη να λαμβάνουν κανένα συγκεκριμένο μέτρο,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

  • ‘Εχει ασχοληθεί η Επιτροπή Ανταγωνισμού με τη χαρτογράφηση της τραπεζικής αγοράς και με τη συστηματική αξιολόγηση των συνθηκών και των πρακτικών που επικρατούν σε αυτήν;

  • Αν ναι, ποια είναι τα συμπεράσματα που έχουν αντληθεί για την κατάσταση της συγκεκριμένης αγοράς και την ύπαρξη ή όχι αθέμιτων συνεννοήσεων και πρακτικών των Τραπεζών σε βάρος των πάσης φύσεως καταθετών και δανειοληπτών ;

  • Τι κάνει η Τράπεζα της Ελλάδος, ως αρμόδια Αρχή για την εποπτεία και την εύρυθμη λειτουργία του πιστωτικού συστήματος απέναντι στις συντονισμένες και καταχρηστικές πρακτικές των Τραπεζών;

  • Θεωρεί φυσιολογική την ψαλίδα των επιτοκίων που επιβάλλουν οι Τράπεζες στην ελληνική αγορά, εύλογες και σύννομες τις πολιτικές διαφήμισης και τιμολόγησης των πάσης φύσεως τραπεζικών υπηρεσιών;

  • Προτίθεται να παρέμβει για την αποκατάσταση της ομαλότητας στην τραπεζική αγορά και για την εξάλειψη των πάσης φύσεως αθέμιτων πρακτικών των Τραπεζών στις καταθέσεις, στις χορηγήσεις και στις προμήθειες; Αν ναι, τι συγκεκριμένα μέτρα προτίθεται να λάβει και πότε;»