Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Τύπος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 23/9/2006
Εφημερίδα ΦΩΝΗ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006

«ΔΗΜ. ΚΟΥΣΕΛΑΣ:Δημόσιες υπηρεσίες με όρους
και προδιαγραφές κοινωνίας, όχι με λογικές αγοράς!»

Εφημερίδα ΘΑΡΡΟΣ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006

«ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ
Δημόσιες υπηρεσίες με όρους και προδιαγραφές
κοινωνίας και όχι με λογικές αγοράς»

Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006

«Ομιλία του Δ. Κουσελά στη συνάντηση σοσιαλιστών
για τις δημόσιες υπηρεσίες»

Εφημερίδα ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006

«Σε σύσκεψη του ΕΣΚ ο  Δ. Κουσελάς»

Εφημερίδα ΣΗΜΑΙΑ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΟΧΙ ΜΕ ΛΟΓΙΚΕΣ ΑΓΟΡΑΣ
Ο Δημήτρης Κουσελάς στη σύσκεψη του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος

Στην ειδική σύσκεψη του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος, που έγινε στις 19 Σεπτεμβρίου στις Βρυξέλλες με αντικείμενο τη νέα προοπτική για τις δημόσιες υπηρεσίες στην Ευρώπη και ειδικότερα το σχέδιο Οδηγίας για τις δημόσιες υπηρεσίες οικονομικού ενδιαφέροντος, που διαμορφώθηκε με πρωτοβουλία της Σοσιαλιστικής Ομάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, συμμετείχαν Ευρωβουλευτές, βουλευτές εθνικών κοινοβουλίων, μη κυβερνητικές οργανώσεις και εκπρόσωποι συνδικάτων από όλες τις χώρες- μέλη.

Ο βουλευτής Μεσσηνίας κ. Δημήτρης Κουσελάς, εκπροσωπώντας την Κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ, ήταν ένας από τους βασικούς ομιλητές - εκπροσώπους εθνικών κοινοβουλίων της Ε.Ε στη συγκεκριμένη σύσκεψη. Με την παρέμβασή του κατέθεσε συγκεκριμένες παρατηρήσεις επί των άρθρων, ερωτήματα και προτάσεις βελτίωσης του σχεδίου Οδηγίας, που εξετάσθηκαν με ενδιαφέρον και κρίθηκαν ιδιαίτερα εποικοδομητικές από τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος και τον επικεφαλής της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων.

Σε ότι αφορά στο γενικότερο μήνυμα και στο σκοπό του σχεδίου Οδηγίας, ο κ. Κουσελάς τόνισε ότι:

    • η ενότητα, η ελευθερία και η ομαλή λειτουργία της ευρωπαϊκής αγοράς δεν σημαίνουν την αποχή από ένα ρυθμιστικό πλαίσιο που να διασφαλίζει το δημόσιο συμφέρον, την απρόσκοπτη περιφερειακή ανάπτυξη, το συμφέρον του καταναλωτή και την αυτονομία των τοπικών κοινωνιών να οργανώσουν τα του οίκου τους για οικονομικού ενδιαφέροντος- εμπορεύσιμες δημόσιες υπηρεσίες και υποδομές (λ.χ. μεταφορές, ενέργεια, κοινωνικές υπηρεσίες, διαχείριση περιβάλλοντος κλπ) που οι πολίτες τους έχουν ανάγκη.

    • χρειάζονται δημόσιες υπηρεσίες για όλους, ειδικά για τους πιο ευάλωτους, δημόσιες υπηρεσίες με καθολικό χαρακτήρα και ισότιμη πρόσβαση και πρέπει οι τοπικές κοινωνίες να έχουν τη δυνατότητα να οργανώνουν, με επαρκείς πόρους και με σαφείς προδιαγραφές, την παραγωγή δημόσιων υπηρεσιών για τους πολίτες τους, σύμφωνα με τις δικές τους ανάγκες.

    • το σχέδιο Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος είναι ένα θετικό πρώτο βήμα για να υπάρξει πανευρωπαϊκή αποσαφήνιση, προώθηση και ρύθμιση της έννοιας του δημόσιου συμφέροντος, του συμφέροντος της Κοινωνίας και των αντίστοιχων υπηρεσιών που το υπηρετούν.

    • σε συνδυασμό με το κεντρικό πολιτικό μήνυμα του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος για τις δημόσιες υπηρεσίες «ναι στην οικονομία, αλλά όχι στην κοινωνία της αγοράς», η προώθηση του σχεδίου Οδηγίας θα βοηθήσει να ανοίξει ξανά, σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, η συζήτηση στην Ευρωπαϊκή ‘Ενωση και στα επιμέρους κράτη-μέλη, για την έννοια και την εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος, για την Κοινωνία των πολιτών και για τις ανάγκες της, για τη σχέση Κοινωνίας-Αγοράς, δημόσιων και ιδιωτικών αγαθών-υπηρεσιών κλπ, προκειμένου να υπάρξουν σαφείς προδιαγραφές διαφάνειας, προσβασιμότητας και ποιότητας στην ανάθεση και την παροχή δημόσιων υπηρεσιών για τον πολίτη.

    • η συζήτηση αυτή οφείλει να αναδείξει τις μεγάλες διαφορές ανάμεσα στη σοσιαλιστική και στη νεοφιλελεύθερη προσέγγιση του δημόσιου συμφέροντος και της παροχής δημόσιων υπηρεσιών, την πρωτοκαθεδρία των αναγκών της κοινωνίας επί της αγοράς, που προωθούν οι σοσιαλιστές, σε αντίθεση με την υποταγή των αναγκών της κοινωνίας στην αγορά και την άνευ όρων εμπορευματοποίηση-ιδιωτικοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών, που προσπαθούν σήμερα να επιβάλλουν οι νεοφιλελεύθερες και οι συντηρητικές δυνάμεις στην Ευρώπη.