Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Τύπος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 29/8/2006
Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2006

«Παρέμβαση Κουσελά για τη βιολογική
κτηνοτροφία
»

Εφημερίδα ΘΑΡΡΟΣ 29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2006

«Ερώτηση Κουσελά για τα προβλήματα της
βιολογικής κτηνοτροφίας
»

Εφημερίδα ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2006

«Ερώτηση για τα προβλήματα της Βιολογικής
Κτηνοτροφίας
»

Εφημερίδα ΦΩΝΗ 29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2006


ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΥΣΕΛΑ
Να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα της βιολογικής κτηνοτροφίας

Ερώτηση στη Βουλή, προς τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κατέθεσε χθες ο  βουλευτής Μεσσηνίας του ΠΑΣΟΚ κ. Δημήτρης Κουσελάς, ζητώντας να αντιμετωπισθούν προβλήματα των κτηνοτρόφων Βιολογικής Κτηνοτροφίας του Νομού Μεσσηνίας

Στην ερώτησή του ο Μεσσηνίος βουλευτής αναφέρει:

« Βάσει της με αριθ. 135466/24-6-2005 Απόφασης Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, οι παλιοί δικαιούχοι βιολογικής κτηνοτροφίας απαλλάχθηκαν από την υποχρέωση κατοχής άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των σταβλικών τους εγκαταστάσεων.

Αντίθετα, οι κτηνοτρόφοι που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα της βιολογικής κτηνοτροφίας με την 586/130492/11-8-01 ΚΥΑ, (παλιοί που ανανεώνουν τη σύμβασή τους ή νέοι στο πρόγραμμα), είναι υποχρεωμένοι να έχουν άδεια ίδρυσης και λειτουργίας των στάβλων τους.

Η διαδικασία έκδοσης αυτής της άδειας είναι χρονοβόρα και οι κτηνοτρόφοι δηλώνουν ότι αδυνατούν να καλύψουν το κόστος της. Για τη λήψη της άδειας αρκετές φορές απαιτείται και άδεια της Πολεοδομίας για τους στάβλους, παρ’ ότι αυτοί είναι κτισμένοι εδω και πολλά χρόνια, σε εκτός οικισμών ορεινές περιοχές, με αποτέλεσμα παραιτέρω αύξηση του κόστους λήψης της άδειας. Τούτο, παρά το γεγονός ότι οι εν λόγω εγκαταστάσεις επιδοτήθηκαν κατά το παρελθόν από διάφορα προγράμματα χωρίς να απαιτείται άδεια, ιδίως στις περιπτώσεις που οι στάβλοι λειτουργούσαν εκτός οικισμών, στα βουνά. Το ίδιο συνέβαινε και με το ζωϊκό κεφάλαιο, το οποίο επιδοτείτο από εξισωτική αποζημίωση, επιλέξιμα κλπ, χωρίς να ζητηθεί από τους κτηνοτρόφους άδεια λειτουργίας των εγκαταστάσεων.

Με βάση τα παραπάνω και λαμβάνοντας υπ’ όψιν:

την ιδιαίτερη σημασία, αλλά και την πραγματική κατάσταση των κτηνοτρόφων της βιολογικής κτηνοτροφίας, οι οποίοι πέραν των γενικότερων προβλημάτων της συμβατικής κτηνοτροφίας αντιμετωπίζουν επί πλέον την έλλειψη υποδομών, όπως ειδικών σφαγείων, το υψηλό κόστος και την ανεπάρκεια βιολογικών ζωοτροφών κλπ., με αποτέλεσμα τα προϊόντα τους να μην απολαμβάνουν τις κατάλληλες τιμές και να πλήττεται το εισόδημά τους,

την έλλειψη πιστοποιημένων σφαγείων στο Ν. Μεσσηνίας, η οποία αποτελεί τροχοπέδη στην ανάπτυξη του κλάδου, διότι οι κτηνοτρόφοι αναγκάζονται να πηγαίνουν σε σφαγεία άλλων νομών,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

  • Προτίθεται να τροποποιήσει την οικεία Υπουργική Απόφαση και να απαλλάξει όλες τις υφιστάμενες σταβλικές εγκαταστάσεις βιολογικής κτηνοτροφίας από την υποχρέωση λήψης άδειας λειτουργίας;

  • Τι μέτρα προτίθεται να λάβει για την αντιμετώπιση του συγκεκριμένου προβλήματος και για τη γενικότερη ενίσχυση της βιολογικής κτηνοτροφίας στο Νομό Μεσσηνίας;

  • Προτίθεται να προχωρήσει στη δημιουργία πιστοποιημένων σφαγείων στο Ν. Μεσσηνίας; »