Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Τύπος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 29/1/2009

Εφημερίδα ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ  29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ   2009
Ερώτηση του Δημήτρη Κουσελά για τα επαγγελματικά δικαιώματα των φοιτητών.
Ο Δημήτρης Κουσελάς για του απόφοιτους  Ιστορίας και Αρχαιολογίας  Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Εφημερίδα ΘΑΡΡΟΣ   29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ   2009
Κουσελάς ερωτά για  επαγγελματικά δικαιώματα των Τμήματος Ιστορίας.

Εφημερίδα ΣΗΜΑΙΑ  29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ   2009
Του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας  του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
Ερώτηση του Δημήτρη Κουσελά για τα επαγγελματικά δικαιώματα των φοιτητών.

Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ   29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ   2009
Ερώτηση του Δημήτρη Κουσελά για  το Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Ερώτηση του Δημήτρη Κουσελά για τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Ο βουλευτής Μεσσηνίας του ΠΑΣΟΚ κ. Δημήτρης Κουσελάς, κατέθεσε Ερώτηση στη Βουλή, προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, για την κατοχύρωση επαγγελματικών δικαιωμάτων αποφοίτων Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Το πλήρες κείμενο της Ερώτησης έχει ως εξής:

«Το Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου εδώ και καιρό βρίσκεται υπό κατάληψη και μάλιστα αόριστης διάρκειας από τους φοιτητές του, προκειμένου να δημοσιοποιηθεί και να λυθεί το σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν ως προς την επαγγελματική τους αποκατάσταση.

Ειδικότερα, το ΑΣΕΠ δεν αναγνωρίζει το δικαίωμα συμμετοχής τους στους διαγωνισμούς του για εκπαιδευτικούς, ιστορικούς ή αρχαιολόγους, με το τυπικό πρόσχημα ότι ο τίτλος που φέρει το Τμήμα δεν αντιστοιχεί αποκλειστικά στα γνωστικά αντικείμενα της Ιστορίας και της Αρχαιολογίας, επομένως απαιτείται νέα Υπουργική Απόφαση που να κατοχυρώνει τα επαγγελματικά δικαιώματα του Τμήματος .

Επειδή το θέμα είχε τεθεί προ διετίας στο Υπουργείο Παιδείας, στο ΣΑΠΕ και στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, ώστε να κατοχυρωθούν εγκαίρως τα επαγγελματικά δικαιώματα πριν οι αποφοιτήσουν οι πρώτοι φοιτητές του Τμήματος,

Επειδή είναι τουλάχιστον ακατανόητος ο αποκλεισμός των αποφοίτων του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου από τους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ, με την αιτιολογία ότι το Τμήμα καλύπτει όχι μόνο τα συνήθη γνωστικά αντικείμενα της Ιστορίας και της Αρχαιολογίας, αλλά και (επιπλέον) τη Διαχείριση Πολιτισμικών Αγαθών,

Επειδή και το ΣΑΠΕ και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο συμφώνησαν ότι απαιτείται εξουσιοδοτική νομοθετική ρύθμιση για την ταχεία έκδοση Υπουργικών Αποφάσεων κατοχύρωσης των δικαιωμάτων των αποφοίτων του εν λόγω Τμήματος (και άλλων με παρεμφερές πρόβλημα), μάλιστα διαβεβαίωσαν τους υπεύθυνους του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ότι το θέμα αυτό θα διευθετηθεί,

Επειδή, παρά ταύτα, το θέμα παραμένει σε εκκρεμότητα και είναι εύλογη η αγανάκτηση των φοιτητών, όταν βλέπουν πως αντί να διευρύνονται οι επαγγελματικές τους προοπτικές (όπως ήταν ο σκοπός του εν λόγω Τμήματος του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου), αντίθετα υφίστανται άνιση και άδικη μεταχείριση, συγκρινόμενοι με τους αποφοίτους των Τμημάτων Ιστορίας και Αρχαιολογίας,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

- Για ποιο λόγο έχει καθυστερήσει τόσο πολύ η αναγκαία διευθέτηση του θέματος;

-Πότε θα καταθέσει την απαιτούμενη νομοθετική ρύθμιση και πότε γενικότερα θα εκδώσει την αναγκαία Υπουργική απόφαση για την πλήρη κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων για τους αποφοίτους του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου; »