Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Τύπος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 19/7/2006
Εφημερίδα ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 19 ΙΟΥΛΙΟΥ 2006

«GASΩΝΕΙ Η ΜΕΣΣΗΝΙΑ
Ανοιχτό το ενδεχόμενο το φυσικό
αέριο να φτάσει στο Νομό
»
(Πρωτοσέλιδο)

«Στο κόλπο του φυσικού αερίου και η Μεσσηνία»

Εφημερίδα ΘΑΡΡΟΣ 19 ΙΟΥΛΙΟΥ 2006

«ΣΙΟΥΦΑΣ ΠΡΟΣ ΚΟΥΣΕΛΑ
Έως το τέλος του 2010 ο αγωγός φυσικού
αερίου στη Μεγαλόπολη
»

Εφημερίδα ΣΗΜΑΙΑ 19 ΙΟΥΛΙΟΥ 2006

«Μέχρι το τέλος του 2010 ο αγωγός
φυσικού αερίου στη Μεγαλόπολη
»

Εφημερίδα ΜΑΧΗ 24 ΙΟΥΛΙΟΥ 2006

«Μέχρι το 2010 στη Μεγαλόπολη το φυσικό αέριο»

Εφημερίδα ΦΩΝΗ 19 ΙΟΥΛΙΟΥ 2006

«ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΣΙΟΥΦΑ ΣΕ ΚΟΥΣΕΛΑ ΚΑΙ ΓΙΑ
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ
Φυσικό αέριο στη Μεγαλόπολη
μέχρι το τέλος του 2010
»

Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 19 ΙΟΥΛΙΟΥ 2006

(Πρωτοσέλιδο)

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΙΟΥΦΑ ΣΤΟΝ ΚΟΥΣΕΛΑ
Φυσικό αέριο μέχρι το 2010 στη Μεγαλόπολη

Ο αγωγός του φυσικού αερίου θα φθάσει μέχρι το 2010 έως τη Μεγαλόπολη ενώ σχεδιάζεται με τρόπο που να είναι δυνατή η επέκταση μέχρι την Καλαμάτα. Τη σημαντική αυτή πληροφορία δίνει ο υπουργός Ανάπτυξης Δημ. Σιούφας, απαντώντας σε σχετική ερώτηση του βουλευτή Δημ. Κουσελά. Ο κ. Σιούφας τονίζει ότι μετά την οριστικοποίηση του σχεδιασμού της ΔΕΗ που περιλαμβάνει μονάδα στη Μεγαλόπολη, η οποία θα λειτουργεί με φυσικό αέριο, η ΔΕΠΑ προχώρησε στην διερεύνηση της προκαταρκτικής χάραξης του αγωγού προς τη Μεγαλόπολη, η οπία έχει ολοκληρωθεί και είναι μήκους 136 χιλιομέτρων (από τους Αγίους Θεοδώρους). Παράλληλα εκπονούνται οι απαραίτητες υδραυλικές μελέτες προκειμένου να προσδιοριστεί η διάμετρος του αγωγού, συνυπολογιζομένων των απαιτήσεων αστικής κατανάλωσης σε Τρίπολη και Καλαμάτα

Ειδικότερα στην απάντησή του ο κ. Σιούφας αναφέρει τα εξής:

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού, στο πλαίσιο του νόμου για την ανανέωση και αντικατάσταση του δυναμικού παλαιών μονάδων της συνολικής ισχύος μέχρι 1.600 MW, έχει ήδη εντάξει στο σχεδιασμό της, την εγκατάσταση μίας νέας μονάδας ηλεκτροπαραγωγής στη Μεγαλόπολη ισχύος 400 MW. Η μονάδα θα είναι τεχνολογίας συνδυασμένου κύκλου και θα χρησιμοποιεί ως πρώτη ύλη φυσικό αέριο. Η έναρξη λειτουργίας της νέας μονάδας τοποθετείται χρονικά στις αρχές του 2011, με την ολοκλήρωση του χρόνου ζωής των μονάδων 1 και 2 του ΑΗΣ Μεγαλόπολης.

Τα αποθέματα λιγνίτη της περιοχής θα συνεχίσουν να τροφοδοτούν τις υφιστάμενες μονάδες 3 και 4 του ΑΗΣ Μεγαλόπολης, για τις οποίες η ΔΕΗ Α.Ε. έχει δαπανήσει και συνεχίζει να δαπανά σημαντικά ποσά σε επενδύσεις περιβαλλοντικού χαρακτήρα όπως, η εγκατάσταση μονάδος αποθείωσης στη μονάδα 4, η αντικατάσταση των ηλεκτροστατικών φίλτρων λιγνίτη και τέφρας στη μονάδα 3, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη και η εγκατάσταση μονάδος αποθείωσης στη μονάδα 3. Η τροφοδοσία με λιγνίτη αναμένεται να τερματιστεί, για μεν τη μονάδα 3 μετά το 2020 με το πέρας λειτουργίας της, για δε τη μονάδα 4 μετά το 2030, ταυτόχρονα με την εξάντληση των κοιτασμάτων της περιοχής.

Η σχεδιαζόμενη επέκταση του συστήματος φυσικού αερίου προς την Πελοπόννησο δεν πρόκειται να σταματήσει στην Κόρινθο. Τον περασμένο Νοέμβριο, αμέσως μετά την οριστικοποίηση του σχεδιασμού της ΔΕΗ Α.Ε., η Δημόσια Επιχείρηση Αερίου Α.Ε. (ΔΕΠΑ Α.Ε.) προχώρησε στη διερεύνηση της προκαταρκτικής χάραξης του αγωγού προς τη Μεγαλόπολη, η οποία έχει .ήδη, ολοκληρωθεί (μήκος αγωγού από Αγίους Θεοδώρους μέχρι Μεγαλόπολη 136 χλμ). Παράλληλα εκπονούνται οι απαραίτητες υδραυλικές μελέτες προκειμένου να προσδιοριστεί η διάμετρος του αγωγού, συνυπολογιζομένων των απαιτήσεων της αστικής κατανάλωσης, τόσο της Τρίπολης, όσο και της Καλαμάτας. Σημειώνεται σχετικά ότι, μία προκαταρκτική εκτίμηση οδηγεί σε διάμετρο αγωγού από Κόρινθο μέχρι Μεγαλόπολη 24 ιντσών.

Σε ότι αφορά το χρονοδιάγραμμα του έργου της κατασκευής του αγωγού Άγιοι Θεόδωροι - Μεγαλόπολη κα! του απαραίτητου μετρητικού σταθμού, υπολογίζεται ότι αυτό θα έχε! ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2010.

Πάντως, αν και ο σχεδιασμός της ΔΕΠΑ Α.Ε. για τη διαστασιολόγηση του αγωγού μέχρι τη Μεγαλόπολη συνυπολογίζει και τα αστικά φορτία, αρμόδια για την επέκταση σε περιοχές με αστικούς καταναλωτές, σύμφωνα με το νόμο για την απελευθέρωση της αγοράς φυσικού αερίου, είναι η αντίστοιχη Εταιρεία Παροχής Αερίου που πρόκειται να δημιουργηθεί.

Ο Δ. ΚΟΥΣΕΛΑΣ

Με αφορμή την απάντηση του υπουργού Ανάπτυξης ο βουλευτής Δημ. Κουσελάς, έκανε δήλωση στη οποία τονίζει  τα εξής:

«Η απάντηση του κ. Σιούφα δικαιώνει τις προσπάθειες και τους αγώνες μου μιας ολόκληρης εξαετίας, με διαβήματα στον τότε Υπουργό Ανάπτυξης κ. Τσοχατζόπουλο, με επιστολές στη ΔΕΠΑ, στους νομάρχες της Πελοποννήσου και, μετά την ανάληψη των καθηκόντων μου ως βουλευτή, με επανειλημμένες Ερωτήσεις και παρεμβάσεις στη Βουλή, για το σημαντικό αυτό θέμα.

Σύμφωνα με την απάντηση του κ. Σιούφα, ο αγωγός φυσικού αερίου θα φθάσει στη Μεγαλόπολη μέχρι το τέλος του 2010, ενώ η παραπέρα επέκτασή του στην Καλαμάτα είναι στο στάδιο της μελέτης, για να προσδιοριστεί η διάμετρος του αγωγού. Για το πότε θα φτάσει ο αγωγός στην Καλαμάτα δεν υπάρχει, πάντως, δέσμευση. Η κάλυψη της αστικής κατανάλωσης παραπέμπεται, σύμφωνα με τον κ. Υπουργό, στην Εταιρεία Παροχής Αερίου που θα δημιουργηθεί, σύμφωνα με το ν. 3428/2005 για την απελευθέρωση της αγοράς φυσικού αερίου.

Η επέκταση του φυσικού αερίου είναι πάγια προϋπόθεση για την αναπτυξιακή υποστήριξη του νομού μας με φθηνότερη ενέργεια για τις επιχειρήσεις, τις καλλιέργειες, τα τουριστικά καταλύματα και τους καταναλωτές. Ας είμαστε σε επαγρύπνηση, ώστε και οι δεσμεύσεις του κ. Υπουργού να τηρηθούν και να διασφαλίσουμε την ταχύτερη δυνατή επέκταση του φυσικού αερίου και στη Μεσσηνία»