Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Τύπος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 27/6/2006

Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 27 Ιουνίου 2006

Xωρίς έγκριση και άδεια από τον OKANA η “Διαδρομή”

«Το πρόγραμμα "Διαδρομή" λειτουργεί χωρίς επιστημονική εποπτεία και έγκριση του ΟΚΑΝΑ και χωρίς την προβλεπόμενη από το Ν.2161/93 (άρθρο 6) άδεια από το υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, δεδομένου ότι οι προϋποθέσεις που έθεσε ο ΟΚΑΝΑ κατά την αξιολόγηση του προγράμματος δεν έχουν εισέτι διασφαλιστεί». Αυτό τονίζεται στην απάντηση του υφυπουργού Υγείας Α. Γιαννόπουλου, μετά από αναφορά που κατέθεσε ο βουλευτής Δ. Κουσελάς, σχετικά με επιστολή διαμαρτυρίας του προσωπικού του προγράμματος "Διαδρομή".

Επίσης στην απάντηση του υφυπουργού Υγείας επισημαίνεται ότι ο Σύλλογος "Ιθάκη" -ο οποίος ουδεμία σχέση έχει με το γνωστό θεραπευτικό πρόγραμμα "Ιθάκη" του ΚΕΘΕΑ στη Θεσσαλονίκη- δεν έχει εξουσιοδοτηθεί, όπως προβλέπει ο ανωτέρω νόμος περί ναρκωτικών, να λειτουργεί θεραπευτικό πρόγραμμα για εξαρτημένα άτομα.»