Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Τύπος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 22/1/2009

Εφημερίδα ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ  22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ   2009
Ερώτηση του Δημήτρη Κουσελά για τη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Εφημερίδα ΘΑΡΡΟΣ   22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ   2009
Ερώτηση  Κουσελά για χρηματοδότηση ΜΜΕ.

Εφημερίδα ΦΩΝΗ   22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ   2009
Ερώτηση του Βουλευτή Δημήτρη Κουσελά.
Να διασφαλιστεί η χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ   22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ   2009
Ερώτηση Κουσελά για το Ταμείο Εγγυοδοσίας.

Εφημερίδα ΣΗΜΑΙΑ   22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ   2009
Ερώτηση του Δημήτρη Κουσελά για τη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Ερώτηση του Δημήτρη Κουσελά για τον κίνδυνο περικοπής επιδοτήσεων.

Ο βουλευτής Μεσσηνίας του ΠΑΣΟΚ κ. Δημήτρης Κουσελάς, κατέθεσε Ερώτηση στη Βουλή, προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, ζητώντας να πληροφορηθεί κατά πόσον θα αποτραπεί ο κίνδυνος επιβολής στη χώρα μας προστίμων και περικοπής επιδοτήσεων λόγω της μη συμμόρφωσής της, μέχρι σήμερα, με τη νομοθεσία της Ε.Ε. για ένα αξιόπιστο σύστημα Γεωγραφικής Απεικόνισης των Αγροτεμαχίων.

Το πλήρες κείμενο της Ερώτησης έχει ως εξής:

« Η χώρα μας είχε δεσμευθεί απέναντι στην Ε.Ε. ότι μέχρι το τέλος του 2008 θα είχε ολοκληρώσει τη διαδικασία για την εφαρμογή ενός αξιόπιστου Συστήματος Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων, που αποτελεί μέρος του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των Κοινοτικών Αγροτικών Ενισχύσεων (ΟΣΔΕ).

‘Ηδη λίγο πριν την εκπνοή του 2008, κλιμάκιο της Ε.Ε. επισκέφθηκε τη χώρα μας για να ελέγξει την πρόοδο των εργασιών στο ΟΣΔΕ και προειδοποίησε για τον κίνδυνο περικοπής των αγροτικών επιδοτήσεων έως και 10%.

Παράλληλα, το κλιμάκιο αυτό έδωσε δίμηνη προθεσμία ώστε να διευθετηθούν τα υπάρχοντα προβλήματα, μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου 2009.

Επειδή το θέμα είναι ιδιαίτερα σοβαρό, ενέχει δε τον κίνδυνο να επιβαρυνθεί η χώρα μας με 300-500 εκατομμύρια ευρώ,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Μετά τη δίμηνη παράταση που χορηγήθηκε, έχει αναπτύξει η χώρα μας ένα αξιόπιστο σύστημα Γεωγραφικής Απεικόνισης των Αγροτεμαχίων, ώστε να εναρμονισθεί με τη νομοθεσία της Ε.Ε. και να αποφύγει την επιβολή βαρύτατων προστίμων; »