Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Τύπος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 30/5/2006
Εφημερίδα ΦΩΝΗ 30 ΜΑΪΟΥ 2006

«ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ Δ ΚΟΥΣΕΛΑ ΣΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Εισαγωγή των νέων βιβλίων στα δημοτικά σχολεία
και τα προβλήματα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών»

Εφημερίδα ΘΑΡΡΟΣ 30 ΜΑΪΟΥ 2006

«Ερώτηση Κουσελά για εισαγωγή
νέων βιβλίων στα Δημοτικά Σχολεία»

Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 30 ΜΑΪΟΥ 2006

«Ερώτηση  Κουσελά για τα νέα βιβλία»

Εφημερίδα ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 30 ΜΑΪΟΥ 2006

ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΟΥΣΕΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ
ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

Ο βουλευτής Μεσσηνίας του ΠΑΣΟΚ κ. Δημήτρης Κουσελάς κατέθεσε Ερώτηση στη Βουλή, προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ζητώντας να αντιμετωπισθεί η προβληματική κατάσταση που επικρατεί σχετικά με την εισαγωγή των νέων βιβλίων στα δημοτικά σχολεία και να διασφαλισθεί η αναγκαία έγκαιρη και πλήρης προετοιμασία των εκπαιδευτικών, ώστε να αποφευχθούν προβλήματα με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Το πλήρες κείμενο της Ερώτησης έχει ως εξής:

« Η τακτική που ακολουθείται από το Υπουργείο για την εισαγωγή των νέων βιβλίων στα Δημοτικά σχολεία, που αφορά στο σχολικό έτος 2006-2007, έχει προκαλέσει τις εύλογες διαμαρτυρίες των εκπαιδευτικών λειτουργών.

Αντί να υπάρξει η αναγκαία πιλοτική εφαρμογή τους, πριν αυτά να εισαχθούν γενικευμένα σε όλα τα σχολεία, χωρίς να δοθούν εγκαίρως τα βιβλία στους εκπαιδευτικούς, αλλά και χωρίς να γίνει ουσιαστική επιμόρφωσή τους σε αυτά, η προγραμματισθείσα επιμόρφωση περιορίζεται σε δυο ημερίδες, οι οποίες είναι στη διακριτική ευχέρεια των σχολικών συμβούλων, καθώς και στην αποστολή ενός CD με τα βιβλία σε ηλεκτρονική μορφή.

Επειδή οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι:

-με αυτό τον τρόπο δεν διασφαλίζεται η αναγκαία σωστή και έγκαιρη προετοιμασία τους για τη διδασκαλία και αξιοποίηση των νέων βιβλίων από το νέο σχολικό έτος,

- ακόμα και στο πλαίσιο της προγραμματισθείσας επιμόρφωσης, δεν διασφαλίζεται ο διάλογος, αλλά ακολουθούνται συνοπτικές διαδικασίες, οι οποίες δεν επιτρέπουν να ακουστεί η γνώμη και οι παρατηρήσεις των εκπαιδευτικών, ενώ κατά τα άλλα θα τους αποδοθούν ευθύνες για τα όποια κενά, σφάλματα και παραλείψεις προκύψουν με τη νέα σχολική χρονιά,

Επειδή πολλοί από αυτούς αναγκάζονται να αναζητούν στην αγορά και να προμηθεύονται τα νέα βιβλία με δική τους επιβάρυνση, προκειμένου να ενημερωθούν και να προετοιμασθούν εγκαίρως για τη νέα σχολική χρονιά,

Ερωτάται η κ. Υπουργός:

Γιατί δεν προβλέφθηκε πιλοτική εφαρμογή, πριν από τη γενικευμένη εισαγωγή των νέων βιβλίων στα δημοτικά σχολεία ;

Γιατί δεν χορηγήθηκαν ακόμα τα νέα βιβλία στους εκπαιδευτικούς και πότε, τελικά, θα τους χορηγηθούν;

Τι μέτρα προτίθεται να λάβει προκειμένου να διασφαλισθεί η πλήρης και έγκαιρη επιμόρφωση όλων των εκπαιδευτικών λειτουργών για τα νέα βιβλία, αλλά και ο αναγκαίος διάλογος, προκειμένου να εντοπισθούν εγκαίρως τυχόν προβλήματα ή παραλείψεις; »