Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Τύπος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 25/5/2006
Εφημερίδα ΦΩΝΗ 25 ΜΑΪΟΥ 2006

«ΜΕ ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ ΖΗΤΕΙ                                                                                                                 Να δοθούν οι δωρεάν Η/Υ που υποσχέθηκε
ο Πρωθυπουργός στους αριστούχους μαθητές»

Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 24 ΜΑΪΟΥ 2006

« ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΟΥΣΕΛΑ –ΚΑΤΣΙΛΙΕΡΗ                                                                                                                                        Δεν δόθηκαν υπολογιστές από το υπουργείο στους μαθητές»

Εφημερίδα ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 25 ΜΑΪΟΥ 2006

«ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ
Να δοθούν οι δωρεάν Η/Υ που υποσχέθηκε
ο Πρωθυπουργός στους αριστούχους μαθητές»

Εφημερίδα ΣΗΜΑΙΑ 25 ΜΑΪΟΥ 2006

     ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΤΟΥΣ ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ
Να
κρατήσει την υπόσχεσή του ο πρωθυπουργός ζητεί ο Δημ. Κουσελάς

Να δοθούν οι δωρεάν ηλεκτρονικοί υπολογιστές που υποσχέθηκε ο Πρωθυπουργός στους αριστούχους μαθητές ζητεί, με σχετική ερώτησή του στη Βουλή ο βουλευτής Δημήτρης Κουσελάς.

Συγκεκριμένα κατέθεσε ερώτηση, προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, με θέμα τον εξοπλισμό των σχολείων της Μεσσηνίας σε Η/Υ και την υλοποίηση της εξαγγελίας του κ. Πρωθυπουργού για τη χορήγηση δωρεάν Η/Υ σε αριστούχους μαθητές.

Το πλήρες κείμενο της Ερώτησης έχει ως εξής:

«Προεκλογικά, ο κ. Πρωθυπουργός είχε δεσμευτεί ότι θα διασφάλιζε, σε όλα τα σχολεία της χώρας, έναν Η/Υ για κάθε μαθητή, προκειμένου να έχουν όλοι οι μαθητές της χώρας μας πρόσβαση στην Πληροφορική, που αποτελεί πλέον απαραίτητη γνώση και εφόδιο για την εξοικείωση με τις σύγχρονες τεχνολογίες και τη μετέπειτα επιτυχή πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας.

Στην πορεία, ο κ. Πρωθυπουργός εξήγγειλε τη χορήγηση, δωρεάν, ενός Η/Υ σε κάθε αριστούχο.

Επειδή, κατά πληροφορίες μου, η υλοποίηση αυτής της εξαγγελίας έχει σοβαρά καθυστερήσει και έχει μέχρι σήμερα γίνει πράξη μόνο σε τρεις (3) νομούς της χώρας,

Επειδή και στο νομό Μεσσηνίας υπάρχουν αριστούχοι μαθητές, που μπορούν και πρέπει να επωφεληθούν της συγκεκριμένης παροχής,

Επειδή στην περιφέρεια και ειδικότερα στο Ν. Μεσσηνίας υπάρχουν ακόμα ελλείψεις στις υποδομές Πληροφορικής στα σχολεία, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται μειονεκτικοί όροι πρόσβασης των αντίστοιχων μαθητών σε μια σύγχρονη και απαραίτητη για το μέλλον τους γνώση,

Ερωτάται η κ. Υπουργός:

  • Ποια είναι σήμερα η σχέση αριθμού εγκατεστημένων Η/Υ στα σχολεία ανά μαθητή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αντίστοιχα, σε σύγκριση με τον εθνικό μέσο όρο;

  • Πόσοι Η/Υ αγοράστηκαν και εγκαταστάθηκαν στα σχολεία της Μεσσηνίας με έγκριση της Κυβέρνησης κατά την τελευταία διετία;

  • Πόσοι αριστούχοι μαθητές έλαβαν δωρεάν Η/Υ στη Μεσσηνία, σε υλοποίηση των αντίστοιχων εξαγγελιών του Πρωθυπουργού;»