Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Τύπος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 11/4/2006

Εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ 11 Απριλίου 2006
(Απόσπασμα Δημοσιεύματος)

Άλμα τιμών –κερδοσκοπίας
Νέα ρουκέτα διεθνών τιμών πετρελαίου- ανατιμήθηκε πάλι η αμόλυβδη στην Ελλάδα
Και ερώτηση στη Βουλή

Με αφορμή το θέμα αυτό, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Δ. Κουσελάς κατέθεσε ερώτηση στη Βουλή. Ο κ. Κουσελάς ερωτά τον Υπουργό Ανάπτυξης πως εξηγείται ότι στη χώρα μας οι αυξήσεις τιμών των καυσίμων είναι υψηλότερες έναντι άλλων χωρών της Ε.Ε. και ποια μέτρα προτίθεται να λάβει για την αντιμετώπιση των κερδοσκοπίας με τις βενζίνες.