Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Τύπος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 11/4/2006
Εφημερίδα ΦΩΝΗ 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2006

«ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗΣ
ΙΕΡΑΡΧΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ
Αντιμετώπιση των παραλείψεων στο λιμάνι ζητάει ο Δ. Κουσελάς»

Εφημερίδα ΘΑΡΡΟΣ 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2006

«Ολοκλήρωση εργασιών στο
λιμάνι Κυπαρισσίας ζητά ο Δ. Κουσελάς»

Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2006

«Ολοκλήρωση του λιμανιού της
Κυπαρισσίας ζητεί ο Κουσελάς»

Εφημερίδα ΣΗΜΑΙΑ 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2006

«ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ
ΖΗΤΕΙ Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ
Την άμεση αντιμετώπιση των παραλείψεων
και την ολοκλήρωση των εργασιών»

Εφημερίδα ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2006

Ζητάει άμεση ολοκλήρωση των εργασιών στο λιμάνι της Κυπαρισσίας
ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΥΣΕΛΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ο βουλευτής Μεσσηνίας του ΠΑΣΟΚ κ. Δημήτρης Κουσελάς κατέθεσε Ερώτηση στη Βουλή, προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, με θέμα την Κατασκευή προσήνεμου μώλου, την αναγκαία αντιμετώπιση παραλείψεων και την ολοκλήρωση εργασιών στο λιμένα Κυπαρισσίας Ν. Μεσσηνίας.

Το πλήρες κείμενο της Ερώτησης έχει ως εξής:

« H κατασκευή του λιμένα της Κυπαρισσίας είχε ενταχθεί από την Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ στο Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης και περιλάμβανε, σε πρώτη φάση, την κατασκευή υπήνεμου μώλου, σε δε δεύτερη φάση την κατασκευή προσήνεμου μώλου. Η δημοπράτηση του έργου έγινε στα τέλη του 2003, αλλά λόγω ενστάσεων ο εργολάβος για την εκτέλεση των έργων της α’ φάσης. εγκαταστάθηκε το Σεπτέμβριο του 2004.

Με την αρ. 3273/24-11-2004 Αναφορά μου είχα ήδη επισημάνει τις ενστάσεις των τοπικών φορέων και της δημοτικής αρχής για την ανορθόδοξη έναρξη των εργασιών κατασκευής του λιμανιού και για ελαττώματα στη μελέτη και στην κατασκευή του έργου, με αποτέλεσμα να προκαλούνται ζημιές στα αλιευτικά σκάφη που βρίσκονται στο καταφύγιο, ακόμα και με ένα ελαφρύ κυματισμό!

Στη συνέχεια, με την αρ. 2572/31-1-2006 Αναφορά μου επανήλθα στο θέμα, καθόσον τα προβλήματα για τους εργασιτέχνες αλιείς που χρησιμοποιούν το καταφύγιο και για την ασφάλεια των σκαφών τους δεν αντιμετωπίσθηκαν κατά την εκτέλεση των έργων της α’ φάσης.

Επειδή στην υπ’ αρ. 9946/22-12-2006 απάντηση του Υφυπουργού κ. Νάκου στην ως άνω Αναφορά μου σημειώνεται ότι τα έργα της α’ φάσης υλοποιήθηκαν σύμφωνα με τις μελέτες και το εγκεκριμένο τεχνικό δελτίο του έργου και έχουν ολοκληρωθεί, ενώ οι εργασίες της β’ φάσης αναμένεται να δημοπρατηθούν στις 23-3-2006,

Επειδή ο ενδιαφερόμενος Σύλλογος Ερασιτεχνών Αλιέων Κυπαρισσίας με το από 3-3-2006 έγγραφό του προς το ΥΠΕΣΔΑ (συνημμένο) επισήμανε στο αρμόδιο τμήμα Τεχνικών ‘Εργων ότι οι εργασίες εκβάθυνσης και η κατασκευή της γλίστρας, που εντάσσονταν στην α’ φάση του έργου δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί, ζήτησε δε αφ’ ενός να ολοκληρωθεί η κατασκευή της γλίστρας, διαφορετικά υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ζημιών σε σκάφη αλλά και τραυματισμού πολιτών, αφ’ ετέρου οι εργασίες εκβάθυνσης να γίνουν μόνον αφού ολοκληρωθεί και η β’ φάση του έργου, δηλαδή η κατασκευή του προσήνεμου μώλου, διαφορετικά θα υπάρξουν σοβαρά προβλήματα στη θεμελίωση του υπάρχοντος έργου,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

  • Για ποιο λόγο, αφού ήταν γνωστά στις αρμόδιες υπηρεσίες τουλάχιστον από το Νοέμβριο του 2004 τα προβλήματα της ανορθόδοξης εκτέλεσης της κατασκευής του λιμένα Κυπαρισσίας, εκτελέσθηκε η α’ φάση του έργου χωρίς καμιά τροποποίηση, παρά τις ζημιές που έγιναν σε αλιευτικά σκάφη και τις εύλογες διαμαρτυρίες των αντίστοιχων φορέων;

  • Τι μέτρα προτίθεται να λάβει, ενόψει της επικείμενης δημοπράτησης της β’ φάσης, ώστε να διορθωθούν έστω και τώρα οι παραλείψεις και η ανορθόδοξη ιεράρχηση των εργασιών κατασκευής του λιμένα, προκειμένου να προστατευθούν από ζημιές τα αλιευτικά σκάφη, να διασφαλιστεί γενικότερα η αξιοπιστία του έργου και η ασφαλής χρήση του λιμένα από τους αλιείς; »