Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Τύπος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 27/3/2006
Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006

(Απόσπασμα Δημοσιεύματος)

Η Καλαμάτα γιόρτασε την επέτειο της παλιγγενεσίας

Ο βουλευτής Δημήτρης Κουσελάς είπε: "Τον τόνο στη σημερινή παρέλαση τον έδωσε η νεολαία με τη μαζική συμμετοχή της και με την λεβεντιά της, το μέλλον της οποίας δεν πρέπει να υπονομεύεται, αλλά πρέπει να τη διαμορφώνουμε με όρους και προϋποθέσεις και στον τομέα της απασχόλησης. Η στήριξη της εθνικής ανεξαρτησίας δεν αφορά μόνο την ύπαρξη ισχυρών ενόπλων δυνάμεων, αλλά και η ακολούθηση μιας πολυδιάστατης πολιτικής. Πολιτικής που στο ιστορικό μέτωπο εγγυάται μια κοινωνία συνοχής και αλληλεγγύης