Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Τύπος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 25/12/2008

Εφημερίδα ΣΗΜΑΙΑ  24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ   2008
Επίσκεψη του Δημήτρη Κουσελά στο Νοσοκομείο Καλαμάτας.

Ο Βουλευτής Μεσσηνίας, κ. Δημήτρης Κουσελάς, επισκέφτηκε χτες το πολύπαθο και ταραγμένο Νοσοκομείο Καλαμάτας.

Στην επίσκεψη του αυτή ο Μεσσήνιος βουλευτής εκτός από τις καθιερωμένες συζητήσεις και ανταλλαγή ευχών για τις Άγιες αυτές μέρες με τους ασθενείς, έκανε και διερευνητικές συζητήσεις με τους γιατρούς και το Νοσηλευτικό προσωπικό του Νοσοκομείου.

Συγκεκριμένα, στην επίσκεψη του στο σωματείο των Νοσηλευτών άκουσε τα παράπονα τους για τις υπερωρίες, για τα ρεπό, για τον υψηλό  φόρτο εργασίας των εκεί εργαζομένων, όπου προέρχεται από την έλλειψη προσωπικού, αλλά και τα προγράμματα «stage», όπου απασχολούν κάποιο κόσμο, αλλά και αυτός είναι μόνο για συγκεκριμένη εργασία και για την εν γένει δυσχέρεια της άσκησης του λειτουργήματος τους. Ακόμα σε αυτή τη συζήτηση στο σωματείο αναδείχθηκε από την πλευρό των εργαζομένων συγκεκριμένα ως μείζον πρόβλημα η υπέρ του δέοντος καθυστέρηση στην καταβολή των υπερωριών, αν και υπάρχει το κονδύλι για  την οικονομικά έγκαιρη κάλυψη και τη δυσφορία, που αυτό προκαλεί εδώ Ικαι 8 μήνες.

 Ο κ. Κουσελάς από την πλευρά του ανέφερε ότι, «Στο Νοσοκομείο Καλαμάτας λείπει το 45% του αναγκαίου προσωπικού. Ακόμα στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό του 2009, που γίνε στη Βουλή το κομμάτι που ανέδειξα στην ομιλία ήταν η Υγεία, σήμερα το σύστημα χωλαίνει, υπάρχουν 9.500 κενά στο Ελληνικό Σύστημα Υγείας, όπου ο αρμόδιος υπουργός είχε πει ότι, θα καλύπτονται σταδιακά με 3.000 προσλήψεις ετησίως, όμως αυτό δεν το έχουμε δει μέχρι τώρα. Και γιατί το λέω αυτό, επειδή στον φετινό μόνο προϋπολογισμό αντιστοιχούν για το κομμάτι αυτό 10.000.000 ευρώ, αυτά δεν φτάνουν ούτε για 400 προσλήψεις». Τέλος, ο βουλευτής Μεσσηνίας έκλεισε αυτή τη σύντομη συνάντηση με τη δέσμευση ότι, με το άνοιγμα της Βουλής θα επανέλθει για το θέμα του Νοσοκομείου Καλαμάτας με ερώτηση, όπου θα τη συνυπογράφουν και βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος, αλλά και ο αρμόδιος τομεάρχης για την Υγεία.