Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Τύπος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 7/2/2006
Εφημερίδα ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 07 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2006

«Να ενισχυθεί ο ρόλος των Τ.Σ. στον νέο
Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, ζητά ο Δ. Κουσελας»

Εφημερίδα ΘΑΡΡΟΣ 07 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2006

«Ενίσχυση των Τοπικών Συμβουλίων
ζητά ο βουλευτής Δ. Κουσελάς»

Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 07 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2006

«Υπέρ Τοπικών Συμβουλίων ο Δημήτρης Κουσελάς»

Εφημερίδα ΦΩΝΗ 07 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2006

«ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜ. ΚΟΥΣΕΛΑ
Να ενισχυθεί ο ρόλος των Τοπικών Συμβουλίων
στο νέο Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»

Εφημερίδα ΣΗΜΑΙΑ 07 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2006

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ
Να ενισχυθεί ο ρόλος των Τοπικών Συμβουλίων

Ο βουλευτής Μεσσηνίας Δημήτρης Κουσελάς κατέθεσε Αναφορά προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ζητώντας ουσιαστικές βελτιώσεις στον υπό ψήφιση νέο Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, ώστε να ενισχυθεί ο αντιπροσωπευτικός χαρακτήρας των Τοπικών Συμβουλίων και να ενισχυθεί ένα ζωντανό κύτταρο της Αυτοδιοίκησης στις τοπικές κοινωνίες.

Το πλήρες κείμενο της Αναφοράς έχει ως εξής:

«Σας διαβιβάζω αντίγραφο του ανωτέρω ψηφίσματος με το οποίο το Δ.Σ. του Συλλόγου Προέδρων και Παρέδρων Τοπικών Συμβουλίων του Ν. Μεσσηνίας, αποφάσισε ομοφώνως να προτείνει την προσθήκη και την τροποποίηση παραγράφων στις διατάξεις των σχετικών άρθρων του υπό ψήφιση Σχεδίου Νόμου του νέου Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.

Οι εν λόγω παρατηρήσεις είναι απολύτως εύστοχες και αποσκοπούν στην ενίσχυση του ρόλου και του αντιπροσωπευτικού χαρακτήρα των Τοπικών Συμβουλίων, για το γενικότερο συμφέρον των τοπικών κοινωνιών».