Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Τύπος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 25/1/2006
Εφημερίδα ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2006

«Δ. ΚΟΥΣΕΛΑΣ
Να αναγνωριστεί η χορήγηση ισόβιας
σύνταξης πολυτέκνου και στον πατέρα»

Εφημερίδα ΘΑΡΡΟΣ 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2006

«Δικαίωση Κουσελά για τη σύνταξη
και προς τους πολύτεκνους πατέρες»

Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2006

«ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ
Παρέμβαση Κουσελά για την ισόβια σύνταξη»

Εφημερίδα ΦΩΝΗ 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2006

«ΝΕΑ ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΟΥΣΕΛΑ
Αντισυνταγματική η διάταξη για τη μη χορήγηση
ισόβιας σύνταξης από τον ΟΓΑ στους πολύτεκνους πατέρες»

Εφημερίδα ΣΗΜΑΙΑ 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2006

ΙΣΟΒΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ ΠΑΤΕΡΕΣ
Αντισυνταγματική η μη χορήγηση της από τον ΟΓΑ

Ως αντίθετη προς το άρθρο 4, παρ.2 του Συντάγματος, είχε προτείνει, με ερώτησή του που κατέθεσε στις 21-1-2005 στη Βουλή, ο Βουλευτής Μεσσηνίας του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Κουσελάς, την σχετική Διάταξη του νόμου 1892/90, που δεν αναγνωρίζει δικαίωμα ισόβιας σύνταξης πολυτέκνου, στον έχοντα την επιμέλεια των ανήλικων τέκνων και δικαιούχο του πολυτεκνικού επιδόματος.

Ως αντισυνταγματικό έκρινε το Α΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣΤΕ) τον ανωτέρω νόμο που δεν επιτρέπει τη χορήγηση ισόβιας σύνταξης πολυτέκνου στον πατέρα μετά το θάνατο της συζύγου-μητέρας.

Με νέα ερώτησή που κατέθεσε στη Βουλή ο ανωτέρω Βουλευτής προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, ζητά την συμμόρφωση της Διοίκησης προς την απόφαση του ΣΤΕ και στην επιβεβλημένη προστασία της ισότητας των δύο φύλων.

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

«Στις 21-1-2005 κατέθεσα ερώτηση στη Βουλή με αφορμή την περίπτωση πολύτεκνου πατέρα ο οποίος, σύμφωνα με σχετική Διάταξη του νόμου 1892/1990 έχων την επιμέλεια των ανήλικων τέκνων του, λόγω της δεκαπενταετούς εγκατάλειψης τους από την μητέρα, στερείται του δικαιώματος χορήγησης από τον ΟΓΑ ισόβιας σύνταξης πολυτέκνου, μετά την οριστική διακοπή του πολυτεκνικού επιδόματος.

Η ανωτέρω ερώτηση στηρίχτηκε στην αντισυνταγματικότητα του νόμου 1892/1990 ως αντιβαίνοντος στην αρχή της ισότητας των δύο φύλων που προβλέπεται στο νέο αναθεωρημένο Σύνταγμα(άρθρο 4, παρ.2).

Ο ανωτέρω νόμος, κρίθηκε, από το Α’ Τμήμα του ΣΤΕ αντισυνταγματικός. Η απόφαση αυτή, στηριζόμενη στην επιβεβλημένη από το Σύνταγμα κρατική μέριμνα και αρωγή στις πολύτεκνες οικογένειες, δεν κάνει διάκριση μεταξύ των περιπτώσεων, του πολύτεκνου πατέρα μετά το θάνατο της συζύγου-μητέρας και του πολύτεκνου πατέρα μετά την δεκαπενταετή εγκατάλειψη της συζύγου-μητέρας, καθόσον οποιαδήποτε εξαίρεση θα ήταν αντίθετη στις αρχές της ηθικής προστασίας και της πρόσθετης οικονομικής ενίσχυσης από την Πολιτεία, στους πολύτεκνους γονείς και στα ίδια τα τέκνα.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

  • Είναι στις προθέσεις του να εισάγει στη Βουλή πρόταση τροπολογίας ή προσθήκης ώστε, στα πλαίσια της συμμόρφωσης της Διοίκησης προς τις αποφάσεις των ανωτάτων δικαστηρίων και την επιβεβλημένη από το Σύνταγμα προστασία της ισότητας των δύο φύλων, να αναγνωριστεί η χορήγηση ισόβιας σύνταξης πολυτέκνου και στον έχοντα την επιμέλεια σύζυγο-πατέρα μετά την δεκαπενταετή εγκατάλειψη από την σύζυγο-μητέρα, για να απαλειφθεί η ανισότητα των δύο φύλων;