Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Τύπος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 21/1/2006

Εφημερίδα ΘΑΡΡΟΣ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  2006

"Πρόθεση υποβάθμισης των ΚΕΠ βλέπει ο βουλευτής Δ. Κουσελάς"

Εφημερίδα ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  2006

Δ. ΚΟΥΣΕΛΑΣ
"Πρόθεση υποβάθμισης των ΚΕΠ Μεσσηνίας"

Εφημερίδα ΣΗΜΑΙΑ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  2006

"ΒΛΕΠΕΙ Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ
Πρόθεση υποβάθμισης των ΚΕΠ"

Εφημερίδα ΦΩΝΗ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  2006

"ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΥΣΕΛΑ ΣΤΟΝ ΠΡ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟ
Πρόθεση υποβάθμισης των ΚΕΠ και του μόνιμου προσωπικού τους"

Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  2006

Yποβάθμιση των KEΠ διαπιστώνει ο Δ. Kουσελάς

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Κουσελάς, κατέθεσε ερώτηση στη Βουλή, προς τον υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ζητώντας εξηγήσεις για τα κριτήρια και τη σκοπιμότητα της μείωσης των μόνιμων θέσεων προσωπικού στα ΚΕΠ και ειδικότερα στα ΚΕΠ των δήμων του Νομού Μεσσηνίας.

Mεταξύ άλλων, ο κ. Kουσελάς σημειώνει: «Επειδή ο αριθμός των σήμερα απασχολουμένων στα ΚΕΠ όλης της χώρας είναι τουλάχιστον κατά 50% μεγαλύτερος των προκηρυχθεισών θέσεων, ενω οι τελευταίες ανέρχονται σε περίπου 80 % των θέσεων που αρχικά συστάθηκαν, δημιουργούνται εύλογα ερωτήματα για την τύχη των υπολοίπων εργαζομένων στα ΚΕΠ, αλλά και για την ομαλή λειτουργία τους πανελλαδικά, πόσο μάλλον για την υλοποίηση της αρχικά εξαγγελθείσας συνεχούς αναβάθμισής τους.

Επειδή η μειωμένη κατά 21 θέσεις, σε σχέση με τις αρχικά προβλεφθείσες και συσταθείσες στα ΚΕΠ των δήμων της Μεσσηνίας, προκήρυξη μόνιμων θέσεων μειώνει τις πιθανότητες των υποψηφίων που θα μπορούσαν να κάνουν χρήση της αυξημένης μοριοδότησης για να μονιμοποιηθούν και θα δημιουργήσει προβλήματα ομαλής λειτουργίας των ίδιων των ΚΕΠ, προφανώς σε βάρος της εξυπηρέτησης των πολιτών.

Επειδή η τύχη όσων από τους ήδη εργαζόμενους στα ΚΕΠ δεν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ ή δεν θα επιλεγούν για μονιμοποίηση παραμένει άγνωστη, ενώ ο μειωμένος αριθμός των συσταθεισών θέσεων και αυτών που τελικά προκηρύσσονται σηματοδοτεί επιλογές συρρίκνωσης και πιθανώς υποβάθμισης της δραστηριότητας των ΚΕΠ, ιδίως στην περιφέρεια που τα έχει ακόμα περισσότερο ανάγκη.

Ερωτάται ο κ. υπουργός:

Για ποιο λόγο και με ποια προοπτική καταργήθηκε η κοινή υπουργική απόφαση του 2005 και αντικαταστάθηκε από την 608/10-1-2006, με αποτέλεσμα σημαντική μείωση των προβλεπόμενων πανελλαδικά μόνιμων θέσεων προσωπικού των ΚΕΠ των ΟΤΑ α’ βαθμού;

Θεωρεί "υπεράριθμο" και μη παραγωγικό το ήδη απασχολούμενο προσωπικό; Εαν ναι, με ποια κριτήρια και ποιά προβλέπεται να είναι η τύχη του προσωπικού που θα περισσέψει, σε σχέση με τις προκηρυσσόμενες θέσεις;

Για ποιο λόγο μειώνονται κατά 21 θέσεις οι προκηρυσσόμενες σε σύγκριση με τις αρχικά συσταθείσες μόνιμες θέσεις στα ΚΕΠ των δήμων της Μεσσηνίας; Πώς θα μπορέσουν να λειτουργήσουν ομαλά και να εξυπηρετούν αποτελεσματικά τον πολίτη τα περισσότερα ΚΕΠ των δήμων της, με μόνο 1-2 τακτικούς υπαλλήλους;

Με ποιο τρόπο προτίθεται να καλύψει τα κενά που αναμφίβολα θα δημιουργηθούν στη λειτουργία των ΚΕΠ της Μεσσηνίας και ολόκληρης της χώρας, σε περίπτωση που δεν προκηρυχθούν άλλες μόνιμες θέσεις και δεν αξιοποιηθεί το υφιστάμενο σήμερα προσωπικό στο σύνολό του;».