Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Τύπος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 11/1/2006

Εφημερίδα ΘΑΡΡΟΣ 11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  2006

«ΕΡΩΤΗΣΗ 17 ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ
Καθυστέρηση στην εξέταση προγραμμάτων
 πιστοποίησης αγροτικών προϊόντων
»

Εφημερίδα ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  2006

«Αδικαιολόγητη η καθυστέρηση»
ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΟΥΣΕΛΑ ΚΑΙ 16 ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ
ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Εφημερίδα ΣΗΜΑΙΑ 11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  2006

«ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΥΣΕΛΑ ΚΙ ΑΛΛΩΝ 16 ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
Διαμαρτυρία για την καθυστέρηση στα
προγράμματα πιστοποίησης αγροτικών προϊόντων
»

Εφημερίδα ΦΩΝΗ 11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  2006

"ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΟΥΣΕΛΑ ΚΑΙ 16 ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ
Αδικαιολόγητη η καθυστέρηση προγραμμάτων
πιστοποίησης αγροτικών προϊόντων "

Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  2006

Ερώτηση 17 βουλευτών του ΠΑΣΟΚ για πιστοποίηση αγροτικών προϊόντων
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΚΑΙ Ο Δ. ΚΟΥΣΕΛΑΣ

Δεκαεπτά βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, μεταξύ των οποίων και ο βουλευτής Μεσσηνίας του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Κουσελάς, κατέθεσαν ερώτηση στη Βουλή, προς τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με θέμα την αδικαιολόγητη καθυστέρηση εξέτασης των προγραμμάτων της 2ης πρόσκλησης του μέτρου 4.3 για την πιστοποίηση των αγροτικών προϊόντων και την προώθηση των εξαγωγών.

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

«Κύριε υπουργέ,

Τα τελευταία γεγονότα σχετικά με τον αποκλεισμό των μη πιστοποιημένων φρούτων και λαχανικών της χώρας μας από τη γερμανική αγορά, έρχονται με τον πιο δραματικό τρόπο να αναδείξουν τα καταστροφικά για τον αγροτικό τομέα αποτελέσματα της πολιτικής που ακολουθείται.

Η κυβέρνησή σας έχει την αποκλειστική ευθύνη για την εξέλιξη αυτή, γιατί για δύο σχεδόν χρόνια τώρα, όχι μόνο δεν έχει καταφέρει να υλοποιήσει τα προγράμματα του Γ’ ΚΠΣ που παρέλαβε σε εξέλιξη, που αφορούν την πιστοποίηση των αγροτικών προϊόντων και την προώθηση των εξαγωγών, αλλά καθυστερεί αδικαιολόγητα και την αξιολόγηση των προτάσεων της 2ης πρόσκλησης του μέτρου 4.3 που αφορά τις παραπάνω δράσεις.

Επειδή στην 1η προκήρυξη του μέτρου 4.3 που έγινε το 2003, τα προγράμματα τότε είχαν αξιολογηθεί και οι εγκρίσεις είχαν υπογραφεί από τον υπουργό σε λιγότερο από τρεις μήνες και με δεδομένο ότι η τελευταία επαναπροκήρυξη του μέτρου μετά από 19 μήνες καθυστέρησης, έληξε στις 7/10/2005,

Ερωτάσθε κ. υπουργέ:

- Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία εξέτασης και έγκρισης των προτάσεων του προγράμματος;

- Αν το επιστημονικό προσωπικό της αρμόδιας διεύθυνσης επαρκεί για την αξιολόγηση και αν έχουν ορισθεί οι υπάλληλοι που θα αξιολογήσουν τις προτάσεις.

- Αν έχει συσταθεί η αρμόδια γνωμοδοτική επιτροπή ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία το συντομότερο δυνατό.

- Πότε προβλέπετε ότι θα γίνει η έκδοση των υπουργικών αποφάσεων έγκρισης των προγραμμάτων, ώστε η υλοποίησή τους να ξεκινήσει έγκαιρα μαζί με την καλλιεργητική περίοδο και να ολοκληρωθεί ώστε να μη χαθούν οι αγορές για τα προϊόντα μας και κοινοτικά κονδύλια για τη χώρα μας;».