Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Τύπος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 24/3/2009

 

Εφημερίδα ΘΑΡΡΟΣ   24 ΜΑΡΤΙΟΥ   2009
Ερώτηση του  Δημ. Κουσελά για
μεσσηνιακό ελαιώνα και  δασοπροστασίας.

 

Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ   24 ΜΑΡΤΙΟΥ   2009
Ερώτηση Κουσελά για την Αποκατάσταση πυροπλήκτων

 

Εφημερίδα ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ   24 ΜΑΡΤΙΟΥ   2009

Τα χρήματα είναι εξόφθαλμα ανεπαρκή.
Ερώτηση Κουσελά για τις καθυστερήσεις ανασύστασης του μεσσηνιακού ελαιώνα.

 

Εφημερίδα ΦΩΝΗ  24  ΜΑΡΤΙΟΥ   2009
Ερώτηση του Βουλευτή Δημ. Κουσελά στον υπουργό  Σωτ. Χατζηγάκη.
Σοβαρές καθυστερήσεις για την ανασύσταση του μεσσηνιακού ελαιώνα και τις ανάγκες δασοπροστασίας στη Μεσσηνία.

 

Ερώτηση Κουσελά για την Αποκατάσταση πυροπλήκτων

 

Ο βουλευτής Μεσσηνίας Δημ. Κουσελάς κατέθε σε ερώτηση προς τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Σωτ. Χατζηγάκη “για τις σοβαρές καθυστερήσεις και τα ανεπαρκή ποσά που θέτουν σε κίνδυνο την ανασύσταση του μεσσηνιακού ελαιώνα, καθώς και για την αναγκαία αποκατάσταση του δασικού πλούτου, την έγκαιρη υλοποίηση έργων και τη λήψη μέτρων δασοπροστασίας” .Καταγράφοντας την κατάσταση και απευθυνόμενος προς τον κ. Χατζηγάκη o Μεσσήνιος βουλευτής ερωτά: Για ποιο λόγο καθυστερεί σε τέτοιο βαθμό η διαδικασία ανασύστασης του μεσσηνιακού ελαιώνα. Αν προτίθεται να επανεξετάσει τα ποσά ανασύστασης που χορηγούνται για τα ελαιόδεντρα, τα οποία κρίνονται από τους αγρότες και τους φορείς και πράγματι είναι ανεπαρκή. Τι μέτρα προτίθεται να λάβει για την επίσπευση των διαδικασιών ανασύστασης φυτικού κεφαλαίου στη Μεσσηνία και πότε προβλέπεται να ολοκληρωθούν αυτές. Με ποιο τρόπο και πότε προτίθεται να διασφαλίσει τα αναγκαία κονδύλια για την υλοποίηση της μελέτης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου για τη Μεσσηνία. Τι προτίθεται να πράξει για την επίσπευση της αποκατάστασης του δασικού πλούτου, την επίσπευση κατασκευής αντιπυρικών οδών και την ενίσχυση της δασοπροστασίας στη Μεσσηνία. Αn προτίθεται να συνεχίσει τη χορήγηση ζωοτροφών στους κτηνοτρόφους που έχασαν από

τις πυρκαγιές το 25% της βοσκήσιμης γης.