Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Τύπος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 23/12/2008

Εφημερίδα ΣΗΜΑΙΑ  23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ   2008
Αναφορά του Δημήτρη Κουσελά για τα δάνεια των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων από το ΤΕΜΠΜΕ.

Εφημερίδα ΘΑΡΡΟΣ  23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ   2008
Αναφορά του Δημήτρη Κουσελά για τα δάνεια  από το ΤΕΜΠΜΕ.

Εφημερίδα ΦΩΝΗ  23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ   2008
Για τα δάνεια των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων από το ΤΕΜΠΜΕ.
Αναφορά στη Βουλή από τον Δημήτρη Κουσελά.

Εφημερίδα ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ  20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ   2008
Αναφορά στη Βουλή
Παρέμβαση του Δημήτρη Κουσελά για τα δάνεια των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων από το ΤΕΜΠΜΕ.

Αναφορά του Δημήτρη Κουσελά για τα δάνεια των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων από το ΤΕΜΠΜΕ.

Ο βουλευτής Μεσσηνίας του ΠΑΣΟΚ κ. Δημήτρης Κουσελάς, κατέθεσε Αναφορά στη Βουλή, προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά με τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα του Ταμείου Εγγυοδοσίας Μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων(ΤΕΜΠΜΕ) των πυρόπληκτων επιχειρήσεων της Μεσσηνίας, οι οποίες ουσιαστικά αποκλείονται από την ευνοϊκή δανειοδότηση του Ταμείου, λόγω των προϋποθέσεων κερδοφορίας που έχουν τεθεί.

Το πλήρες κείμενο της Αναφοράς έχει ως εξής:

«Σας διαβιβάζω αντίγραφο επιστολής του Προέδρου του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας, στην οποία εκτίθενται τα προβλήματα που δημιουργούνται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις των πυρόπληκτων νομών εξαιτίας της προϋπόθεσης που τίθεται, για τη συμμετοχή τους στα δάνεια του ΤΕΜΠΜΕ, να έχουν κερδοφορία προ αποσβέσεων κατά τις τρεις τελευταίες χρήσεις.

Παρακαλώ να μεριμνήσετε για την άμεση επίλυση του προβλήματος, προκειμένου να μην αποκλειστούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις της πυρόπληκτης Μεσσηνίας, η πλειονότητα των οποίων εκ των πραγμάτων θίγεται από την προϋπόθεση της κερδοφορίας κατά τις 3 τελευταίες χρήσεις, επομένως αποκλείεται από τους ευνοϊκούς όρους δανειοδότησης μέσω του ΤΕΜΠΜΕ».