Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Τύπος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 21/12/2007

Εφημερίδα ΘΑΡΡΟΣ 21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2007

«Ερώτηση Δ. Κουσελά για αποζημίωση
όλων των πυρόπληκτων παραγωγών»

Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007

«Ο Κουσελάς για τους πυρόπληκτους παραγωγούς»

Εφημερίδα ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007

«Ζητά άρση περιορισμών αποζημίωσης
 πυρόπληκτων παραγωγών από ΠΣΕΑ»

Εφημερίδα ΣΗΜΑΙΑ 21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΥΣΕΛΑ
Ζητά να αρθούν οι περιορισμοί αποζημίωσης πυρόπληκτων παραγωγών από ΠΣΕΑ

¨« Ο βουλευτής Μεσσηνίας του ΠΑΣΟΚ κ. Δημήτρης Κουσελάς, κατέθεσε Ερώτηση στη Βουλή, προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ζητώντας να αρθούν οι περιορισμοί του ισχύοντος Κανονισμού των ΠΣΕΑ για την αποζημίωση παραγωγών και να αποφευχθεί η άνιση και άδικη μεταχείριση πυρόπληκτων συμπολιτών μας.

Το πλήρες κείμενο της Ερώτησης έχει ως εξής:

«Σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό ΠΣΕΑ, για την καταβολή αποζημίωσης σε παραγωγό για ζημιές που υπέστη η αγροτική του εκμετάλλευση από έντονα καιρικά φαινόμενα, φυσικές καταστροφές (όπως πυρκαγιές κλπ), απαιτείται το σύνολο των πληγεισών εκτάσεων (καλλιεργήσιμων, δασικών και βοσκοτόπων) ανά αίτιο να ξεπερνά τα 500 στρέμματα.

Στον Νομό Μεσσηνίας έχει ήδη ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής αιτήσεων αποζημίωσης από τα ΠΣΕΑ στις πυρόπληκτες περιοχές, πληροφορούμαι όμως ότι υπάρχουν δημοτικά διαμερίσματα στα οποία πληγέντες παραγωγοί δεν μπορούν, λόγω του ανωτέρω Κανονισμού, να συμπεριληφθούν στους δικαιούχους αποζημίωσης.

Στην περίπτωση αυτή εμπίπτουν λ.χ. παραγωγοί στα Δημοτικά Διαμερίσματα Σκάλας Δ. Μελιγαλά, Λυκότραφου Δ. Μεσσήνης και Βαλύρας Δ. Ιθώμης. Στους παραγωγούς αυτούς, που υπέβαλαν αίτηση αποζημίωσης, επισημάνθηκε από τους αρμόδιους υπαλλήλους του ΕΛΓΑ, ότι βάσει του Κανονισμού ΠΣΕΑ δεν δικαιούνται αποζημίωση.

Επειδή οι ζημιές που έχουν υποστεί οι εν λόγω παραγωγοί είναι σημαντικές, φθάνοντας ως και το σύνολο της εκμετάλλευσής τους, με αποτέλεσμα να οδηγούνται σε απόγνωση, αφού και αδυνατούν να αποκαταστήσουν τις εκμεταλλεύσεις τους, επομένως και τις πηγές του εισοδήματός τους και θεωρούν άδικη και γραφειοκρατική αυτήν τη σε βάρος τους διάκριση,

Επειδή η προφανής κοινωνική και οικονομική αναγκαιότητα της στήριξης όλων των πυρόπληκτων παραγωγών του Ν. Μεσσηνίας δεν είναι δυνατόν να προσκρούει σε κανονιστικές αγκυλώσεις, πλήρως ασύμβατες με το μέγεθος των καταστροφών και των αναγκών που δημιούργησαν οι πρωτοφανείς σε μέγεθος πυρκαγιές του καλοκαιριού,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

- Προτίθεται να επανεξετάσει και να άρει τους περιορισμούς του Κανονισμού ΠΣΕΑ, ή να προχωρήσει σε άλλου είδους ενέργειες, για τις προαναφερθείσες περιπτώσεις πυρόπληκτων παραγωγών, ώστε αφ� ενός να αποφευχθεί η άδικη και άνιση μεταχείρισή τους, αφ� ετέρου να υπάρξει και γι� αυτούς η αναγκαία και ευλόγως ζητούμενη αποζημίωση; »