Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Τύπος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 12/12/2007

Εφημερίδα ΘΑΡΡΟΣ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2007

«Αναφορά Κουσελά για το κτηνιατρείο Λογγάς»

Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007

«Αναφορά Κουσελά για το κτηνιατρείο Λογγάς»

Εφημερίδα ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007

«ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΥΣΕΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟΥ ΛΟΓΓΑΣ
»

Εφημερίδα ΦΩΝΗ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007

«ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΟΥΣΕΛΑ
Άμεσα μέτρα επαναλειτουργίας του αγροτικού κτηνιατρείου στη Λογγά
»

Εφημερίδα ΣΗΜΑΙΑ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007

Αναφορά του Δημήτρη Κουσελά για την επαναλειτουργία του αγροτικού κτηνιατρείου Λογγάς

Ο βουλευτής Μεσσηνίας του ΠΑΣΟΚ κ. Δημήτρης Κουσελάς, κατέθεσε Αναφορά στη Βουλή, προς τους Υπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ζητώντας να ληφθούν άμεσα μέτρα για να επαναλειτουργήσει το αγροτικό κτηνιατρείο Λογγάς στο Δήμο Αίπειας και να στελεχωθεί με μόνιμο προσωπικό.

Το αγροτικό κτηνιατρείο Λογγάς έπαψε να εξυπηρετεί τους κτηνοτρόφους στην ευρύτερης περιοχής της Ανατολικής Πυλίας, επειδή έληξαν οι συμβάσεις του κτηνιάτρου και του βοηθού κτηνιάτρου που υπηρετούσαν σε αυτό, γεγονός που προξένησε σοβαρά προβλήματα και την εύλογη αγανάκτηση 895 κατοίκων, οι οποίοι προσυπέγραψαν και σχετικό υπόμνημα διαμαρτυρίας προς τους συναρμόδιους Υπουργούς.

Το πλήρες κείμενο της Αναφοράς έχει ως εξής:

«Σας διαβιβάζω το με αρ. πρωτ. 3172/26-11-2007 έγγραφο του Δημάρχου Αίπειας, στο οποίο επισυνάπτεται κείμενο διαμαρτυρίας με υπογραφές 895 κατοίκων της ευρύτερης περιοχής, με το οποίο ζητείται άμεση επαναλειτουργία του Αγροτικού κτηνιατρείου Λογγάς. Το κτηνιατρείο έπαυσε να λειτουργεί λόγω λήξης των συμβάσεων του κτηνιάτρου και του βοηθού κτηνιάτρου που υπηρετούσαν σε αυτό.

Παρακαλώ να μεριμνήσετε για την άμεση επαναλειτουργία του ως άνω αγροτικού κτηνιατρείου και για τη στελέχωσή του με μόνιμο προσωπικό, διότι εξυπηρετεί την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Πυλίας και η μη λειτουργία του έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα και εύλογη αγανάκτηση στους κτηνοτρόφους της περιοχής. »